Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michaela,
ztra Vendeln.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli

Tip pro vs
Sout
Fotosout

Bli informace k souti
   Z
   Srpen
   ervenec
   erven
   Kvten

Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
08.10 - BOHUMN:U po tyiadvact vyzv prvn mu Bohumna Petr Vcha na ernobl souboj bohumnsk gymnazisty. Tradin achov simultnka startuje ve stedu 9. jna od 12:15 ... (vce >>>)
Lucie Balcarov

07.10 - BOHUMN:Besedovat s veejnost vyraz veden Bohumna. Starosta Petr Vcha spolu s mstostarosty Lumrem Macurou a Igorem Bruzlem se po dvoulet pauze vrac debatovat s obyvateli ... (vce >>>)
Lucie Balcarov

Zasmjme se
19.10 - Turista se pt ped hotelem: Prosm vs, pane, tady v tom hotelu se sp dobe?
Myslm, e moc dobe. U hodinu tady zvonm, tluu, ale furt mi nikdo neotvr.

Pane, v ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
19.10 - Tepl jen - studen listopad. Tepl jen - studen nor. Bouka v jnu, tebas mal, sotva na to zima stl. Co v jnu zimy pibude, v lednu j opt ubude. V jnu mrz ... (vce >>>)
Dana

Dobr rady
19.10 - Howlit
Liv inky: vle, duevn a citov rovnovha, clevdomost, ltkov vmna, trvic trakt, podpora boje s otylost, zbavovn tla tuk, neistot a jed, pravideln ... (vce >>>)
Kamila

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Povdaky (27)
Povdaky (27)
Na tra Poszavskho Pacifiku padla ve vtru velk vtev. Motorek zastavil. Prvod bhal po vagnku a rozilen volal: "Co budeme dlat, co budeme dlat? Musme zavolat hasie! My zas do t Prahy, be, nedojedem!" Ve vagnku sedlo nkolik udlanejch mu v pracovnch mundrech. Kdy poklidn...

Zveejnno: 15.10.2019 Olga Jankov
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
My cizinou jsme bloudili... (1/2)
 My cizinou jsme bloudili... (1/2)
Muselo to bt nkdy v kvtnu 1946, kdy piel tatnek se zprvou, e vdsk erven k zve dti ze zem postiench vlkou k plronmu pobytu v jejich, vlkou nedoten zemi. Nevm, kde moji rodie v sob nali odvahu, mne, jedenctiletho a znan...

Zveejnno: 14.10.2019 Zdenk Reich
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Almara
Almara
Televize od rna do veera varuje: Nepzniv smogov situace! dn prochzky! Epidemie chipky na pochodu! dn sdruovn! d pta chipka! Nepipoutjte dn ptky do sv blzkosti! Protoe nechci chytit bacil od dnho ptka, houpu se doma...

Zveejnno: 13.10.2019 Ludmila Lojdov
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Rybsk zvody
Rybsk zvody
Zvodilo se v lovu ryb udic na rybnku pod hradem Lipnic. Ten rybnk leel v lukch blzko lesa, byl pln ist vody a jako cel Lipnick krajina byl poset velikmi ulovmi balvany, kter v dob, kdy zde byl klid, slouily za odpovku ptkm konipskm. Tady byli dokonce i ti se lutmi hrdlky...

Zveejnno: 12.10.2019 Antonn Suk
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Pbh opravdovho lovka
Pbh opravdovho lovka
Draz pozstal, j pi vm - co mohu vce? Svj smutn pbh chci Vm vyprvt. Nechci ji dle ekat, protoe slym, jak mi v dlce zvon hrana. Sedm sm jako bdnk v przdnm pokoji. Venku svt hvzdy a zpvaj si psn kosmick. Na stechch okolnch dom kaj si mui sv...

Zveejnno: 11.10.2019 Tom Zeck
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
Biblick pbhy (15)
Biblick pbhy (15)
Zkladn symbolikou prvn knihy Mojovy, Geneze, je obraz stromu poznn dobrho a zlho a stromu ivota. Vme, e Bh tyto dva stromy zasadil doprosted rajsk zahrady. Sotvae se tak stalo, pon se cel dj koncentrovat pouze na strom poznn. Had prvn lidskou dvojici ponouk, e "v den, kdy z nho...

Zveejnno: 09.10.2019 Slavomr Pejoch-Ravik
Pidat koment ke lnku Kultura, spolenost...
 
J chcu Ivoa
J chcu Ivoa
asto bvm dotazovn, zda mi popularita a mediln znmost napomh pi zskvn klient. Zpravidla odpovdm, e je to naopak tak trochu pitujc okolnost - i kdy - najde se i vjimka potvrzujc pravidlo. Tak se jednou stalo, e ped soudce okresnho soudu v Jindichov...

Zveejnno: 08.10.2019 Ivo Jahelka
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Jablo opvovan i zatracovan
Jablo opvovan i zatracovan
Mm na mysli tu nai, jedin ovocn strom na zahrad, kter zde byl dve ne my. Byl zde pi pozen pozemku, byl zde celou dobu stavby rodinnho domku a je zde i tyicet let pot. Z uvedenho vyplv, e je ctyhodnch rozmr a e tak njak k naemu ivotu pat...

Zveejnno: 05.10.2019 Jaroslav Petk
Koment ke lnku: 2 Kultura, spolenost...
 
Chvla przdnin
Chvla przdnin
Do tetice "kolskch" chvl urit pat i chvla przdnin. Je pece klidn docela mon, e jsou mezi nmi i takov, kte vzpomnaj na kolu pouze jako na bohuel pli dlouh obdob mezi jednotlivmi przdninami...

Zveejnno: 03.10.2019 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 6 Kultura, spolenost...
 
Povdaky (26)
Povdaky (26)
el jsem tudle podle vody na Smchov. U m unavilo sedn na koni, ruka brn od mvn zbran, vidm jenom na pl svta, fouk na m ze vech stran na tom kopci. Seel jsem dol mezi lid, spousta lid se rojilo, snad nebude vlka? Tak to ne, do toho se motat nebudu, sv jsem si...

Zveejnno: 27.09.2019 Olga Jankov
Koment ke lnku: 7 Kultura, spolenost...
 
Ono se ekne semenec
Ono se ekne semenec
"Ono se ekne semenec, ale zobej ho z internetu," uvedla svj monolog nae babika. Nevdan rozruen mi mvala ped oima svm oblbenm asopisem. "Pedstav si, e tenhle asopis bude od letoka vychzet pouze v internetov verzi", citovala ttiv. "To si ho nebudu moct pest v posteli...

Zveejnno: 25.09.2019 Ludmila Lojdov
Koment ke lnku: 3 Kultura, spolenost...
 
Ani kousek cti v tle
Ani kousek cti v tle
Ped soudem stanul jist Gejza. Ml na krku znsilnn a bylo jasn, e nejmn pt let basy ho nemine. O jeho vin nebyly naprosto dn pochybnosti, a kdy byly provedeny veker dkazy, vyzval soudce strany, aby pednesly zvren ei. Nutno poznamenat, e po celou dobu byla...

Zveejnno: 24.09.2019 Ivo Jahelka
Koment ke lnku: 4 Kultura, spolenost...
 
Biblick pbhy (14)
Biblick pbhy (14)
vaha nad mty Starho zkona. "Na potku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bh." (J 1,1). Doetli jsme djovou osnovu, zopakovali jsme si sled postav a udlost, kter as a biblit autoi navlkali za sebou do jedn ry jako korle. ten m tedy monost se zorientovat v asov posloupnosti...

Zveejnno: 22.09.2019 Slavomr Pejoch-Ravik
Pidat koment ke lnku Kultura, spolenost...
 
Chvla kantor
Chvla kantor
Po chvle koly a studia mus samozejm nezbytn nsledovat chvla kantor, tedy vech tch, kte se po cel lta snaili pimt nae mal ed buky mozkov k tak veledleit innosti, jako je uen. A je...

Zveejnno: 15.09.2019 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 7 Kultura, spolenost...
 
Biblick pbhy (13) Pbhy proroka Daniela
 Biblick pbhy (13) Pbhy proroka Daniela
Daleko detailnj pohled na osudy vysthovalc skt zejmna historie Danielova. Vme napklad, e Daniel opoutl Jeruzalm s trojic mldenc, kter spolen dl spoutal svazkem ptelstv. Zachovala se i jmna: Chananj (Anani), Mael a Azarj. Vem tyem byla promnna jmna...

Zveejnno: 09.09.2019 Slavomr Pejoch-Ravik
Pidat koment ke lnku Kultura, spolenost...
 
Star lnky