Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2022

Bli informace k souti

   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Jaro, lto
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
20.03 - Koln:Ren, e "dln vechny smutky zahn" plat i v SeniorCentru Koln. Krom ady rznch forem terapie pro klienty se toti vnuj mnoha tvoivm aktivitm. ... (vce >>>)
Filip Moravec

18.03 - Hukvaldy:tyicet jedna let proil v hukvaldsk oboe jej dlouholet sprvce Milan Koutn. Zanal jako lesnk v roce 1982, na konci bezna po letech dennodenn pe o lesy ... (vce >>>)
Mgr. Ondej Elbel, MSc.

Zasmjme se
21.03 - Pan Aniko, vte nco o tch naich novch sousedech?
Ne, j nemm ve zvyku starat se o ciz lidi. Vm jenom, e ona m milence a on sedl za manko.

Na chodb jednoho ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
21.03 - Zima, kterou bezen nese, dlouho s nmi jet tese.
Jitka

Dobr rady
21.03 - 10.Ve volnm ase nehovote o prci.
9. Vyuvejte a nebrate se ptelstv.
8. Snate se sami sebe posilovat a povzbuzovat.
7. Kdy jdete dom, soustete se na dobr ... (vce >>>)
Dana

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Zem sr i vtrnch mln
Zem sr i vtrnch mln
Nizozemsko je oblast evangelick vry, typick anglosask kultury a tvo je rozshl nina, protkan adou stuek kanl, ek a potk vtinou umle vytvoench, kter...

Zveejnno: 13.02.2023 Milena Horkov
Koment ke lnku: 10 Co vm o EU
 
Nov Evropsk komise
Nov Evropsk komise
Pedseda Evropsk komise Jos Manuel Barroso vybral svj tm pro funkn obdob do roku 2014. Pi pedstaven nov komise Barroso ekl, e jde o evropsk tm pro realizaci evropskho programu, od nho oekv, e...

Zveejnno: 14.12.2009 Tom Jelnek
Pidat koment ke lnku Co vm o EU
 
Expertem Evropsk komise
Expertem Evropsk komise
Rozjezd stediska rozhodn nebyl jednoduch. Nebudu podrobn popisovat vechny strasti naich zatk, uvedu jen ty nejzkladnj. Ministerstvo prmyslu a obchodu (MPO) Rumunska, kter pro ns podle pokyn a pravidel EK mlo pipravit podmnky...

Zveejnno: 13.10.2009 Imrich Lencz
Koment ke lnku: 3 Co vm o EU
 
Expertem Evropsk komise
Expertem Evropsk komise
Nemm pli jasnou pedstavu o tom, jak slep k houslm piel, ale njakm podobnm zenm osudu jsem se tak trochu neoekvan koncem roku 1994 stal expertem Evropsk komise pro energetiku. Pracoval jsem pro ni dokonce tm ti roky, z toho dobrou polovinu v zahrani...

Zveejnno: 09.10.2009 Imrich Lencz
Koment ke lnku: 6 Co vm o EU
 
Dopis vnouatm
Dopis vnouatm
Mil Jene, Matji a Filipe, mil Vero, Aniko a Lzo! Za pr dn budou volby a mn to ned, abych vs, sv vnouata, neoslovil. Nepedpokldm toti, e se budete obtovat jt k volbm, nepociujete, e by se vs to njak tkalo. Ten v pechod k zletilosti peel zdnliv mimochodem...

Zveejnno: 02.06.2009 Ivo Krieshofer
Koment ke lnku: 4 Co vm o EU
 
Poznvejme Euroregion
Poznvejme Euroregion
Glacensis a zavtejme do mal polsk vesnice Czermna, njakch 5 km od phranin Kudowy - Zdrj (teno zdruj) kousek za Nchodem. Neleknte se, bude to trochu hororu. U zase najdj esk autobusov njezdy na polsk phranin...

Zveejnno: 26.10.2008 Josef Krm
Koment ke lnku: 4 Co vm o EU
 
Studenti v Nizozem
Studenti v Nizozem
Protoe se nyn i v esk republice pomalu mn zpsob financovn studia, bude jist dobr vdt, jak je to jinde ve svt. Komunisty a postkomunisty roziovan ei o tom, e v kapitalismu mohou studovat jen bohat to tak trochu uvede na pravou mru. I kdy studium samozejm nen zadarmo...

Zveejnno: 26.11.2006 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 4 Co vm o EU
 
Lidsk pstup k lidem
Lidsk pstup k lidem
ad zmocnnce vldy a jeho tmu nen nejlevnj zleitost, ron stoj zhruba ti miliony korun. Jsou takov vdaje vbec efektivn? Profesor Zamarsk je pesvden, e ano. "Pes tento ad jsme pro Moravskoslezsk kraj zskali dvacet miliard korun, pedevm na sanace a rekultivace, prost na vyistn zem od zt po dln a hutn innosti...

Zveejnno: 09.04.2006 Ji Muladi
Pidat koment ke lnku Co vm o EU
 
Cesta ke slunosti
Cesta ke slunosti
Holandsk ad Sociaal Cultureel Planbureau upozornil ped asem, e emancipace en v Nizozem je znan pozadu za ostatnmi zpadnmi zemmi. Z tch en, kter jsou ve vku, kdy by mohly chodit do zamstnn, pracovalo minul rok jen 55 %. To je velmi mlo, shledv tento vldn ad, kter by si pl, aby pracovalo nejmn 65 % en...

Zveejnno: 26.02.2005 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 7 Co vm o EU
 
Evropsk unie a jej instituce
Evropsk unie a jej instituce
Evropsk unie byla zaloena v souladu se Smlouvou o Evropsk unii (Maastrichtsk smlouva). Je zaloena na Evropskch spoleenstvch, spoluprci v oblasti Spolen zahranin a bezpenostn politiky a v oblasti vnitra a justice. EU m pt instituc: Evropsk parlament, Radu ministr, Evropskou komisi, Soudn dvr a Kontroln dvr…

Zveejnno: 27.01.2005 Alena Jasnkov
Koment ke lnku: 5 Co vm o EU
 
O Evropsk Unii trochu jinak
O Evropsk Unii trochu jinak
Sleduji samozejmn peliv na internetu i v novinch a asopisech probhajc debatu o vstupu esk republiky do EU. Sleduji vechno, nkdy s obavami a nkdy s ...

Zveejnno: 27.11.2004 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 1 Co vm o EU
 
O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku
O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku
Samozejmn, kdo tu u ns byl a nebo ten, kdo etl apkovy “Obrzky z Holandska” a vzpomene si na jeho roztomil kresbiky, kter knihu doprovzej, ten to v. Nejvc je tu domek se zahrdkami, selskch staven rozhozench v zelench pastvinch lemovanch msto plot malmi vodnm kanlky, zvanmi “sloot” , na pastvinch kraviky a ovce, jako hraky.

Zveejnno: 28.06.2004 Vra Pokorn
Pidat koment ke lnku Co vm o EU
 
O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku
O jedn zajmav variaci bydlen senior v Holandsku
Samozejmn, kdo tu u ns byl a nebo ten, kdo etl apkovy "Obrzky z Holandska" a vzpomene si na jeho roztomil kresbiky, kter knihu doprovzej, ten to v. Nejvc je tu domek se zahrdkami, selskch staven rozhozench v zelench pastvinch lemovanch msto plot malmi vodnm kanlky, zvanmi "sloot" , na pastvinch kraviky a ovce, jako hraky.

Zveejnno: 28.06.2004 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 3 Co vm o EU
 
Chce ns Evropsk unie ?
Chce ns Evropsk unie ?
Po roce 1989 se stala pro mnoh obany tehdejho eskoslovenska vidina co nejrychlejho vstupu do spoleenstv svobodnch stt a oban, znm "zptky do Evropy", jakmsi synonymem pro vestrann zlepen ivotnch ....

Zveejnno: 24.05.2004 Jaroslav Jak
Koment ke lnku: 2 Co vm o EU
 
Co vm o EU
Co vm o EU
Kdy jsme pili do Holandska my, napodzim roku 1968, tak u byla tato zem lenem EWG, Evropskho hospodskho spoleenstv, kter vzniklo v roce 1957 z iniciativy rancie, Nmecka a zem Beneluxu.....

Zveejnno: 24.01.2004 Vra Pokorn
Koment ke lnku: 2 Co vm o EU