Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2020

Bli informace k souti

   Duben
   Kvten
   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
25.03 - PRAHA:Pylov sezna odstartovala. I kdy dky del zim letos zaala o nco pozdji ne v pedelch letech, alergici u jej nstup pociuj. Bhem asnho jarnho obdob ... (vce >>>)
Mgr. Petra urkov

23.03 - BOHUMN:ra plateb mstnch poplatk sloenkou pomalu kon. Bohumn proto na mstskm webu testuje novou elektronickou slubu Portl obana, kter umon platit poplatky ... (vce >>>)
Jana Kontkov

Zasmjme se
23.04 - Prpovdky o policistech:

Akce zan v 11.48. Pro ty policisty, co maj digitlky: pendrek, pendrek, idlika, snhulk.

Sko policist do tramvaje a zavou na idie: ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
23.04 - Na svatho Vojtcha v polch sam potcha.
Kdy na Vojtcha pr, nebude ovoce.


Danka

Dobr rady
23.04 - Rady pro dobr spnek:

Lonici vyvtrejte a nepetpjte
Sprvn teplota mstnosti, ve kter spte, je velmi dleit. Nepetpjte lonici a veer puste dovnit erstv ... (vce >>>)
Jitka

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


BULVR ZTRACENCH ILUZ - 9
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 9
Nakonec, ani bychom to mli pvodn v myslu, nememe, ne se pozastavit nad jednou revoluc, kter vzbudila nejvt rozruch v zvru druhho tiscilet, a i kdy sama selhala, zpochybnila nae tradin, dobe vylapan, ale stle...

Zveejnno: 23.04.2021 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 2 Zamylen
 
Nostalgie
Nostalgie
Vdycky jsem si pedstavoval pod pojmem nostalgie spe nco pjemnho, pozitivnho, co pat k ivotu a zejmna pro star generaci je tm nepostradatelnou, nenahraditelnou soust ivota. Pochopiteln jako ve vem v rozumn me...

Zveejnno: 20.04.2021 Jaroslav Petk
Koment ke lnku: 4 Zamylen
 
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 8
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 8
koda, e lid nestuduj djiny, kter maj bt uitelkou lidstva. Alespo Cicero nm vzkzal, e "historie je svdectvm asu, svtlem pravdy, ivotem pamti, uitelkou ivota, zvstovatelkou dvnch dob." Kdyby si toti lid zopakovali nahromadn...

Zveejnno: 06.04.2021 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 8 Zamylen
 
SENECA - citty
SENECA - citty
Seneca byl msk filozof, spisovatel a politik. il od roku 4 p. n. l. do roku 65 n. l. Jako man ml smysl pro praktick vyuit filozofie, kladl draz na ivotn moudrost potebnou pro tst lovka. Pipomeme si alespo nco, z jeho dochovan moudrosti...

Zveejnno: 04.04.2021 Olga Jankov
Koment ke lnku: 1 Zamylen
 
Mravn djiny eskho nroda (2/2)
Mravn djiny eskho nroda (2/2)
O duchu doby leccos vypovd zkon . 115/1946 Sb. o prvnosti jednn souviscch s bojem o znovunabyt svobody ech a Slovk. Tento zkon schvlilo Prozatmn Nrodn shromdn dne 8. kvtna 1946, tedy rok po konci vlky v Evrop. Klov...

Zveejnno: 03.04.2021 Tom Zeck
Koment ke lnku: 14 Zamylen
 
Mravn djiny eskho nroda (1/2)
Mravn djiny eskho nroda (1/2)
Existuje ada kritri, podle nich lze hodnotit vysplost nroda. V dnen dob ovldan chimrickou honbou za stle vtm ekonomickm rstem, se povtinou stty a jejich obyvatel hodnot prv z pozice ekonomick sly, jindy sly vlen...

Zveejnno: 02.04.2021 Tom Zeck
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Bume nad vc
Bume nad vc
Skuten radost je vn vc, je tstm due, kter je pozvednuta nad kadou situaci, pravil kdysi dvno Seneca a pod to plat. Svdom je ptomnost Boha v lovku. Swedenborg. Kdy sm pro sebe nic neuinm, kdo to m uinit? Kdy se...

Zveejnno: 26.03.2021 Olga Jankov
Koment ke lnku: 6 Zamylen
 
Chvla mu, na vzvu Mue
Chvla mu, na vzvu Mue
Ujala jsem se kolu chvliti to, co z ns en dl lepho lovka. D-li se to vbec njak komentovati objektivn. A jako nositelka jmna t, kter a stvoena z muova ebra svedla jej k hchu, pociuji zodpovdnost, ne-li povinnost, se...

Zveejnno: 23.03.2021 Eva Rydrychov
Koment ke lnku: 13 Zamylen
 
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 7
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 7
Poslednm v ad je oban, kter takzvan obansk spolenosti propjil pouze sv jmno. Jak jsme ji shledali, na dirigentskm pultku se ocitli eliti mstn, kontinentln i svtov. Jsou ovldni taktovkou moci, medilnmi imprii, tak armdnmi...

Zveejnno: 18.03.2021 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Nad vc
Nad vc
Pi pohledu na frontu u Kolakova lnku jsem nala deset let star lnek, kter s frontami za starho reimu souvis. Dnes mi pila mailem tato fotografie. Hned jsem byla doma. Hotel Vysoina na...

Zveejnno: 12.03.2021 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 18 Zamylen
 
Nekoukej na ty hodiny a dejchej!
Nekoukej na ty hodiny a dejchej!
Zatmco po svt lt Corona, kles nm koruna. Zatmco Homeoffice lid hnij a tloustnou doma, a zatmco vesele buj politick ambice... Zatmco se to, tamto i tohle, a jet mnoho takovho dje, j a moje holky...

Zveejnno: 09.03.2021 Eva Rydrychov
Koment ke lnku: 11 Zamylen
 
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 6
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 6
"Nic nen tak svat, aby se to nedalo znectt, nic nen tak opevnn, aby se to nedalo penzi dobt." Marcus Tullius Cicero (106-43 p.Kr.) Tato moudr slova, pronesen ped dvma tisciletmi, maj vru dvnou a setrvalou platnost. Navc se moc...

Zveejnno: 09.03.2021 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Dopis pteli
Dopis pteli
Zdravm a peji, mil pane Michale. Dk za zajmav video ze ivota veverek. Soukrom ivot veverek je vlastn docela podobn ivotu ns, lidiek: Vn shon za potravou, nekonc pe o potomky, pod dokola, atd. O sexu zsadn...

Zveejnno: 08.03.2021 Betislav Kotyza
Koment ke lnku: 7 Zamylen
 
Zpas hodnot v dob krize
Zpas hodnot v dob krize
Demokracie a svoboda vdy el rizikm a intrikm, nepovaujme je proto za vc samozejmou, ba prv naopak, vynakldejme znan sil a nepetritou pozornost na jejich ochranu a zachovn. dn reim, forma vldy i stt netrv vn - a u demokratick i totalitn...

Zveejnno: 07.03.2021 Tom Zeck
Koment ke lnku: 7 Zamylen
 
Tam, kde jsi dnes, nemus bt ztra
Tam, kde jsi dnes, nemus bt ztra
Problm ns tm dosplch je v tom, e u se nememe skrvat za tou dtskou tv a snait se ped problmy utct. Musme jim elit, protoe je to pr sprvn a dosplck. Proto je taky tolik nezamstnanch, drogov zvislch...

Zveejnno: 07.03.2021 Markta estkov
Koment ke lnku: 9 Zamylen
 
Star lnky