Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 10.05.2018  -  08.06.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava Galerie
v 18.00 Mla Preslov - Vernis vstavy ve Fotografick galerii Fiducia. Fotografka a malka Mla Preslov je absolventkou Akademie vtvarnch umn v Praze. Od zatku sv tvorby se vnuje mdiu fotografie a konceptuln zpracovv pedevm intimn tmata osobn identity. Pracuje zejmna se svm tlem, kter vystavuje rznm zkoukm, ne vak ve smyslu fyzickm, ale psychologickm. Jej fotografick obrazy tm jednoznan vyjaduj, jakho problmu se dotkaj. Prv pesn artikulovn neuritho zitku, bolesti, radosti i nejistoty dl z Preslov jednu z nejzajmavjch konceptulnch umlky u ns. Od druh plky devadestch let se jej prce objevovaly ve vech dleitch tematickch vstavch u ns, ale i v zahraninch pehldkch. Krom voln fotografick tvorby se vnuje i ilustraci. Vstava potrv do 8. 6. 2018.

 

Datum konn: 11.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: okrlen
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 Bylinkov zahrdka po vzoru klternch zahrad
Sraz ped Fiduci. Nai bylinkovou zahrdku na Milov ulici upravme po vzoru klternch bylinkovch zahrad - s novm osazenm nm pome zahradn architektka Magda Cignkov. Bylinky vysadme do skupin oddlench modnovmi deskami a ekneme si nco o tom, jak se takov zahrdky ve mstech zakldaj a jak o n peovat. Rukavice ppadn kopaky s sebou.

 

Datum konn: 13.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: Literrn-vtvarn atelir
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
od 10.00 Atlas ostravskch pzrak - Literrn-vtvarn atelir spojen s vrobou vlastnho atlasu. Kol, trh, muchl s lektorkami Elli Motlovou a Lianou Jankovou. V ateliru tvo dti spolu s rodii. Vstup voln, materil a vtvarn poteby pro dti mme. Ateliry jsou vhodn pro dti od 2 let, ale klidn mete pijt i s menmi, urit pro n vymyslme njakou aktivitu. Doporuujeme pevleen - koili, plṻ a podobn.
 

Datum konn: 14.05.2018  -  20.06.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vernis vstavy
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava Galerie Dole
v 18.00 Tom Csaovsk - Havel a poustevnci
Vernis vstavy v Galerii Dole.
Kvtnov vstavn expoz Tome Csaovskho v Ostrav zahrnuje dv soubn vstavy, z nich kad sice pedstav jin vsek tvorby tohoto praskho male, souasn se vak ob expozice a pekvapiv a komplementrn dopluj. V podzemnm alternativnm prostoru Galerie Dole v Antikvaritu a klubu Fiducia se ukazuje sociln "bn" Csaovskho figurln tematika s jasnmi postexistencilnmi pesahy, kter v nzvu dvojvstavy prezentuj "poustevnci". V oficizn honosnm prosted Divadla Antonna Dvoka zase dochz na obrazy ze ivota poslednho eskoslovenskho a prvnho eskho prezidenta Vclava Havla. Vstava potrv do 20. 6. 2018.
 

Datum konn: 15.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 Umleck dla v arelech a budovch VB-TUO
Pednka Jakuba Ivnka, Evy pakov a Marie astn, autor knihy Univerzita a umn.
Autoi knin novinky Univerzita a umn pedstav sbrku umleckch dl, kter v minulosti vznikla bu pmo v rmci architektury univerzity, nebo do n byla dodaten zapojena a jsou dnes vnmna jako jej soust. Dozvte se vce o vybranch dlech, jejich historii a vznamu pro arel koly i univerzitn prosted jako takov.

 

Datum konn: 17.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: prezentace
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 Architekt Marek tpn - sakrln architektura a kostel sv. Ducha v Ostrav. Prezentace oceovanho eskho architekta.
Architekt Marek tpn se se svm atelirem zapsal do pamti odborn veejnosti zejmna jako tvrce sakrlnch staveb. Krom ostravskho kostela svatho Ducha postavil mimo jin i Kostel sv. Vclava v Sazovicch, kter se loni ocitl v TOP 10 vbru nejlepch svtovch staveb roku 2017. Jeho kostely se podle odbornk vyznauj klidem, pokorou a vyrovnanost. Pesto jsou velkolep a maj neopakovatelnou atmosfru. Zajmavm projektem je tak jeho koncept svobodnho domu Freedomku, kter se sriov vyrb a prodv.
 

Datum konn: 19.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: festival
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
13.00 - 23.00 Prvn ostravsk sluchtkov festival
Vystoup Johan, DJ Insultor, Paolo Gàiba Riva, Poprv a za penze, Narcoz, O Reche Modo, Daniel Tkadlk, GinPlatonic,Kobylka, Vladimr Hirsch a mnoho dalch.
"Tich" koncert, recipovan prostednictvm sluchtek, je inspirovan konceptem Le Placard, kter byl vytvoen v Pai v roce 1999. Ideou festivalu, bhem nho posluchai vnmaj ivou hudbu prostednictvm sluchtek, je vytvoit intimn prostor pro poslech hudby nikoli v izolaci domova, jak bv bn, ale ve spolenosti dalch lid.
Poadatel: A2, Romano Krzych, KLaNGundKRaCH, Antikvarit a klub Fiducia. Vstupn dobrovoln. K dispozici bude pouze omezen poet sluchtek, take doporuujeme si pinst sluchtka vlastn (ideln i s redukc na 6,3 mm jack).
 

Datum konn: 20.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vtvarn atelir
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10.00 Vtvarn atelir k vstav Tome Csaovskho.
Souasn umn hrav a bez nudy s lektory Marcelou Lyskovou a Maxem Lyskem. Tma bude upesnno dle toho, co autor v galerii vystav. V ateliru tvo dti spolu s rodii. Vstup voln, materil a vtvarn poteby pro dti mme. Ateliry jsou vhodn pro dti od 2 let, ale klidn mete pijt i s menmi, urit pro n vymyslme njakou aktivitu. Doporuujeme pevleen - koili, plṻ a podobn.
 

Datum konn: 22.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: tensk klub
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 tensk klub o knize Varlama alamova: Kolymsk povdky
O knce, je je povaovna za to nejhodnotnj, co bylo napsno o sovtskch koncentranch tborech.
ada kritik povauje tyto povdky za cennj ne Solenicynovy texty, kter jsou u ns mnohem znmj. Solenicyn pvodn alamova dal o spoluprci na Souostrov Gulag, byl ale odmtnut. alamov v gulagu proil dlouh lta, nepovaoval to vak za vhodu. Ml obavu, e po vem, co vidl a zail, ztrc nestrann pohled. Jeho reflexe je ale nakonec velmi autentick. Povdky udruj tene ve zvltnm rytmu. Rzn se mn vyprvn v prvn nebo tet osob, pbhy vz stdaj povdky, v nich hraje hlavn roli krajina Dlnho vchodu. tensk klub vede literrn historika Iva Mlkov.
 

Datum konn: 27.05.2018  -  16.06.2018
Okres: Brno-msto
Nzev: Brnnsk dny bez raz
Adresa: Brno, nmst Svobody, vedled obvodnho oddlen Policie R Brno
Celomstsk kampa k prevenci raz a en osvty a poskytovn 1. pomoci
 

Datum konn: 27.05.2018  -  16.06.2018
Okres: Brno-msto
Nzev: Brnnsk dny bez raz
Adresa: Brno, nmst Svobody, vedled obvodnho oddlen Policie R Brno
Celomstsk kampa k prevenci raz a en osvty a poskytovn 1. pomoci
 

Datum konn: 27.05.2018  -  16.06.2018
Okres: Brno-msto
Nzev: Brnnsk dny bez raz
Adresa: Brno, nmst Svobody, vedled obvodnho oddlen Policie R Brno
Celomstsk kampa k prevenci raz a en osvty a poskytovn 1. pomoci
 

Datum konn: 27.05.2018  -  16.06.2018
Okres: Brno-msto
Nzev: Brnnsk dny bez raz 2018
Adresa: Brno - rzn msta, dle programu akce
V rmci projektu Brno - Zdrav msto se uskuten od 27. 5. do 16. 6. 2018 Brnnsk dny bez raz – kampa zamen na prevenci raz a poskytovn prvn pomoci dtem. Pipraveny jsou akce z oblasti bezpenosti v doprav vetn testovn zraku, ukzky sebeobrany i prevence pd. Dozvte se, jak se zachovat v ppad infarktu i mrtvice. Podrobn program na www.zdravemesto.cz
 

Datum konn: 27.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vlet
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10.00 Ostravsk vlet do Muglinova s prvodci Martinem Strakoem a Pavlem Hrukou. Sraz u vznice v Hemanicch (bus 49, trolejbus 106, 109 - zastvka Na Liin)
Vlet zane u laviky Ferdinanda Vaka ped hemanickou vznic a povede zemm nkdej historick obce Muglinov. Pibl nenpadn pvab tto na kopci nad ekou se rozkldajc sti Ostravy. Poodhalme kouzlo nkolika zdejch (asto ji zanikajcch) lokalit, ukeme si dla modern architektury, ale i Dlky, malebnou lokalitu s rybnky a lesky, nebo sten zachovanou kolonii finskch domk, lidov nazvanch "fioky".
 

Datum konn: 31.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 19.00 Franois Carrier + Michel Lambert + Rafa Mazur - koncert
Free jazz coltraneovskho raen v mezinrodnm obsazen.
Podme ve spoluprci s dramaturgem koncert Martinem Renm.
VSTUPN DOBROVOLN. Msto si mete rezervovat na tel.: 596117312 nebo osobn v antikvaritu (Mlnsk 2, Ostrava 1) vdy v pracovn dny od 10 do 18 hodin.
 

Datum konn: 31.05.2018
Okres: Ostrava
Nzev: Slovinsko - Skryt perly kulturnho ddictv
Adresa: Knihovna msta Ostravy, Jiho Trnky 10, Ostrava-Marinsk Hory
Srden Vs zveme na cestovatelskou besedu o Slovinsku. Vydejte se s nmi do mal zem mezi Alpami a Stedozemnm moem, kde se snoub rozmanit proda a bohat kulturn ddictv. Besedou provede cestovatel Ji imon. Vstup voln.

Akce se kon v rmci Evropskho roku kulturnho ddictv.