Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Soa,
ztra Tana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 22.02.2017  -  26.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: GVU Ostrava
VSTAVA JEDNOHO DLA ZE SBREK GVUO / Dlo vybral fotograf Ivan Pinkava / Bartholomeus Spranger - Sv. ebestin
 

Datum konn: 02.03.2017  -  02.04.2017
Okres: Frdek-Mstek
Nzev: vstava
Adresa: Zmek Frdek-Mstek
Architektura jednm tahem v md
Mda inspirovan architekturou msta Frdku-Mstku. Bazilika Navtven Panny Marie, zmek i nmst s historickmi domy, to ve se objevuje na odvu i perku nov mdn kolekce.
 

Datum konn: 04.03.2017
Okres: Dn
Nzev: Tanen semin
Adresa: Zmek Dn
Na zmku v Dn probhne Tanen semin. Jedn se o pokraovn spnch tanench semin Tome Hrona s partnerkou. Semin se odehraje v Modrm sle a jeho astnci se budou moci zdokonalit ve standardnch i latinsko-americkch tancch.

 

Datum konn: 07.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: komentovan prohldka
Adresa: GVU Ostrava
Pozvnka komentovanou prohldku s kurtorkou Mgr. Renatou Skebskou k vstav TRADICE V PROUDU MODERNITY v 17 hodin
Rezervace nutn na www.rezervace-gvuo.cz. Vstup voln.
 

Datum konn: 11.03.2017
Okres: Dn
Nzev: Prohldka zmeckho sklepen
Adresa: Zmek Dn
ek na odvlivce Prohldka zmeckho sklepen. Tyto bn nepstupn prostory dnskho zmku se opt po ase otevou veejnosti a pi prohldce s prvodcem bude mon projt i ty nejhlub sklepy pod zpadnm kdlem zmku.
 

Datum konn: 12.03.2017
Okres: Dn
Nzev: zmeck karneval
Adresa: Zmek Dn
probhne Dtsk zmeck karneval s bohatm programem, hudbou a soutemi. K zbav a tanci zahraje hudebn skupina O.L.I., o program se postar Divadlo VeTi. Chybt nebude balnkov show a modeling.
 

Datum konn: 14.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: pednka
Adresa: GVU Ostrava
a v 16.30 hodin Pednka / Bellifortis jako kniha kuriozit
Pednka Marka Zgory.

Z tradice takzvanch knih ohostroj vychzely na pelomu 14. a 15. stolet bohat ilustrovan rukopisy vnovan vojensk technice, jako je i Bellifortis Konrda Kyesera z Eichstttu, jen na pelomu 14. a 15. stolet psobil na dvoe eskho a mskho krle Vclava IV. Nzev dla meme peloit jako "ten, kter je siln ve vlce". Ve sv dob bylo toto dlo velice oblben, o em svd i fakt, e se do souasnosti dochovalo vce ne ticet exempl. Bellifortis je umnou kompilac znmch dl vojenskho inenrstv a techniky, nkter pase ale vychzej i z praxe, i kdy v nich autor hodn popustil uzdu sv fantazie. Vjimen tak nejsou ani autorovy fantaskn vynlezy, je nm umouj nahldnout do imaginrnho svta nejen stedovkho vojenskho umn.
Vstup voln.
 

Datum konn: 19.03.2017
Okres: Dn
Nzev: Hrtky s pamt
Adresa: Zmek Dn
Knihovn sl poskytne sv prostory akci Hrtky s pamt. Evropsk den mozku si nvtvnci mohou pipomenout formou her, rbus, hdanek a cvien pamti pro dobrou mysl a nladu. Akce je urena vem, dtem, rodinm s dtmi, mladm lidem i seniorm.

 

Datum konn: 19.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: prohldka
Adresa: Divadlo loutek Ostrava
Tak jako loni i letos chyst Divadlo loutek Ostrava interaktivn prohldku zkulis. Akce s nzvem Jarn putovn divadlem probhne 19. bezna a kon se pi pleitosti Svtovho dne loutkovho divadla a astronomickho zatku jara. Krom prohldky se nvtvnci mohou tit na krtkou pohdku Krtek a hovnko nebo na divadeln fotokoutek.
 

Datum konn: 20.03.2017
Okres: Beclav
Nzev: prohldka
Adresa: Regionln muzeum Mikulov
Regionln muzeum v Mikulov plnuje dal velkou seznu. Brny zmku, synagogy, Archeoparku a muzea v Dolnch Vstonicch oteve u 20. 3. 2017. Spolu s astronomickm jarem ovaj pro nvtvnky i expozice a pamtky Regionlnho muzea v Mikulov. Pln pro letoek je pitom jasn - pekonat loskou rekordn seznu. Hned na otevrac vkend 25. a 26. bezna si proto muzeum pipravilo pro prvn hosty celou adu novinek. Hlavnm turistickm tahkem bude krom mikulovskho zmku a synagogy opt uniktn Archeopark v Pavlov, kter do svch itiner mohou vbec poprv zaadit i jarn vletnci.
 

Datum konn: 21.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: komentovan prohldka
Adresa: GVU Ostrava
v 16.30 hodin
Komentovan prohldka vstavy Krsa a tajemstv stedovkch rukopis /Knihovna GVUO, Podbradova 1291/
Vstavou provede Marek Zgora. Rezervace nen nutn. Vstup voln
 

Datum konn: 21.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vychzka
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
Srden vs zveme na komentovanou prochzku - Po stopch ostravskch hradeb a bran - vychzka, kest bulletinu a naun cedule
od 18:00 - vychzku povede historika Romana Rosov. Sraz v 18.00 u Skorova mostu.
Pi ktu jarnho bulletinu Krsn Ostrava si pipomeneme 750. vro prvn zmnky o Moravsk Ostrav. Moravsk Ostrava zskala ve 2. polovin 14. stolet zdn hradby se temi branami - Kosteln, Hrabovskou a Pvozskou. Hradby i brny byly postupn v prbhu 1. tetiny 19. stolet bourny, nebo brnily rozvoji a rozen vznikajcho prmyslovho msta. V rmci vychzky si strun nastnme historii mstskho opevnn, pipomeneme si, kudy hradby vedly, projdeme st jejich trasy a zastavme se na mstech, kde stly brny. Na zvr si ukeme posledn dochovan sek hradebn zdi v blzkosti kostela sv. Vclava a v prostorch ostravsko-opavskho biskupstv.
 

Datum konn: 21.03.2017  -  21.04.2017
Okres: Nov Jin
Nzev: vstava
Adresa: Vstavn s Albna Polka, DK Frentt p. R.
Realistick kresba Petra Hrnrka zaplnila vstavn s ve Frentt p. R. Vstavn s Albna Polka, DK Frentt p. R. / Po-p 9-17 hod.
Petr Hrnrek kresl vhradn tukou i pastelkami a na tto vstav chce ukzat, jak komplexn a realistick dla se daj tmito jednoduchmi prostedky vytvoit. Lidem se pi pohledu na jeho neuviteln detailn kresby a taj dech a nevcn krout hlavou, zda se opravdu jedn o prci tukou i pastelkami. Autor navc kresl i na velk formty, kter jsou prv u kreseb tukou mlo vdan. Na vstav uvidte prez tvorbou za poslednch cca 10 let.
 

Datum konn: 23.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: Literrn tvrtek
Adresa: Dm umn Ostrava
v 18 hodin
Literrn tvrtky v Dom umn / Ivan trpka, Peter Repka: ten antologie Osaml bci. Protimluv
Srden zveme na uveden rozshl bsnick antologie Osaml bci za osobn asti Ivana trpky a Petera Repky, zakladatel dnes ji legendrn slovensk bsnick skupiny stejnho jmna, v n tvorba vech t len (Ivan Lauk, I. trpka, P. Repka) mla zsadn vliv na literrn-kulturn dn na Slovensku a m neodmysliteln podl na podob slovensk poezie poslednch tyiceti let. Oba autory uvede pekladatel a editor sbrky Miroslav Zelinsk. Hudebn doprovod obstar, Kubo Ursiny, syn zpvka Dea Ursinyho, s nm adu let spolupracoval na nkolika albech bsnk Ivan trpka. Jak pe v doslovu k prvn esky vydan antologii Osamlch bc Zoltn Rdey, "skupina dodnes neztratila svj vznam, ba nadle ho potvrzuje vzhledem ke svmu nepetritmu, stle aktulnmu psoben - i kdy bohuel ji bez Ivana Lauka". Vstup voln.
 

Datum konn: 23.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: prezentace CD
Adresa: Slezskoostravsk galerie
slavnostn prezentace novho CD spiritul "Veern, kdy zvony znj" slisty opery Nrodnho divadla v Praze Iva Hrachovce (bas) za doprovodu Ireny Szurmanov (klvesy).
Kmotrem CD se stane pan Alfred Strejek. Akce se kon v 19.00 h. ve Slezskoostravsk galerii a je realizovna s finannm pispnm statutrnho msta Ostravy.
 

Datum konn: 24.03.2017  -  02.07.2017
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Ostravsk muzeum, Masarykovo nm. 1, Ostrava
Pi pleitosti oslav 750. vro prvn psemn zmnky o mst zveme na vstavu Ostrava nevdan.
Vstavu pipravilo Ostravsk muzeum ve spoluprci s Archivem msta Ostravy a dalmi partnery, je vnovna nejen historii msta, jeho kultue a umn, ale reflektuje tak specifika ostravsk krajiny. V esti tematickch celcch (Ostrava nejstar, Ostrava stednvk, Ostrava pulzujc, Ostrava na soutoku ek, Ostrava poetick, Ostrava a lid) se pedstav vznamn, mn znm i zcela neznm exponty.
Oteveno:pondl - ptek 9-17 hodin
sobota: 9-13 hodin
nedle: 13-17 hodin
 

Datum konn: 30.03.2017
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: GVU Ostrava
v 19 hodin Koncert / Oker
Koncert z cyklu mezinrodn experimentln hudby Pohyby - Zvuky - Prostory.
Akustick improvizan kvartet z norskho Osla. Ve sv tvorb kombinuje zvuk akustickch nstroj, kter tvo rozenmi technikami hry, s otevenmi tonalitami a rozbitmi groovy. Jeho hudba je charakterizovan bohatmi texturami, gradanmi zmnami a spontnnost projevu. Oker je aktivnm a uznvanm tlesem na evropsk improvizan scn a pravideln vyr na tour do rznch kout svta. Torstein Lavik Larsen - trubka, Fredrik Rasten - kytara, Jan Martin Gismervik - bic / perkuse
Adrian Fiskum Myhr - kontrabas. Vstup voln.