Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2022

Bli informace k souti

   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
05.07 - Ostrava:Novinky ve volie La Pampa - nov druh, vzcn mlata a komentovan krmen. V nejvt prchoz volie v Zoo Ostrava pibyli dal obyvatel. Vtina druh se zde ... (vce >>>)
rka Novkov

02.06 - Brno:V jezdu u Brna pedstavili stavbu uniktn rezidence pro seniory. Modern bydlen pro a 250 senior ze spdov oblasti Brnnska vznik v jezdu u Brna. Projekt s nzvem ... (vce >>>)
Ing. Jakub Schreider

Zasmjme se
31.12 - Na silvestrovsk verek se dostavil i pan Jahelka s manelkou. Doufm, Frantiku, povd pan Jahelkov, e si zatan i se mnou.
Ale ovem, drahouku, nemysli si, e jsem ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
31.12 - O Silvestru papei snek si u pole.
Jak byl cel rok voda a blto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vtr a jasno, bude dobrho vna podku. ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
24.12 - Vnon tradice a zvyky

Zlat prastko
Zlat prastko se podle tradic zjevuje za odmnu o tdrm veeru tm, kdo se po cel den a do vchodu prvn veern hvzdy post. ... (vce >>>)
Dana

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Padre di Boemo
Padre di Boemo
Prvnho ervence je vro mrt vynikajcho baroknho hudebnho skladatele Bohuslava Matje ernohorskho. Bohuslav Matj ernohorsk se narodil v Nymburce, v Tyrov ulici...

Zveejnno: 01.07.2022 Jan ehounek
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Jakub Arbes, spisovatel a novin
Jakub Arbes, spisovatel a novin
Jakub Arbes je jednm ze spisovatel, kter m, jako napklad Alois Jirsek, tu smlu, e byl v minulm reimu vyzdvihovn jako spisovatel, kter se tehdy reimu hodil. Na rozdl od Jirska...

Zveejnno: 12.06.2022 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Antonn Stecker, cestovatel
Antonn Stecker, cestovatel
Jak je psno v asopisech z 19. stolet, byl Antonn Stecker "prodozpytec" a cestovatel, ktermu "zemvda" dkuje mj. za zjitn nkterch neznmch jezer v nynj Etiopii...

Zveejnno: 19.05.2022 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Mr Jkai, maarsk spisovatel
Mr Jkai, maarsk spisovatel
Mr Jkai byl pravdpodobn svtov nejznmjm maarskm spisovatelem. Dokonce se mu k "maarsk Dumas". Byl velmi pracovit - za svj ivot napsal vce ne dv st svazk - tm je...

Zveejnno: 05.05.2022 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Ren Descartes, filozof, matematik...
Ren Descartes, filozof, matematik...
Ren Descartes, kter dal zklady modern vd, uril tak pravidla racionlnho mylen a umonil tm i vznik osvcenstv a nsledujc rozkvt vdy, bdn i prmyslov revoluce. Zahjil tak obdob horenho hledn, ale i...

Zveejnno: 31.03.2022 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Jean Franois Champollion
Jean Franois Champollion
Jmno Champollionovo je znmo nejen mezi archeology a odbornky na egyptologii, za jejho zakladatele je povaovn, dokonce bv nazvn "otcem egyptologie". Rovn se m za to, e...

Zveejnno: 04.03.2022 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Adalbert von Chamisso
Adalbert von Chamisso
Adalbert von Chamisso byl nmeck bsnk a prodovdec, kter pochzel z francouzsk lechtick rodiny. Jmenoval se pvodn Louis Charles Adlaide de Chamissot de Boncourt...

Zveejnno: 30.01.2022 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
James Watt, britsk vynlezce
James Watt, britsk vynlezce
V naem povdom je James Watt pedstavovn jako vynlezce parnho stroje. On vak nebyl jeho vynlezcem, pouze provedl takov zlepen, e se parn stroj mohl vyut v prmyslov vrob...

Zveejnno: 19.01.2022 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Pavel Kkovsk - hudebn skladatel
Pavel Kkovsk - hudebn skladatel
Tento lnek o zakladateli sborovho zpvu, a to pedevm moravskch psn, maliko navazuje na ivotopis Josefa Bohuslava Foerstra - pedevm sp na ivotopis jeho...

Zveejnno: 09.01.2022 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Thornton Niven Wilder
Thornton Niven Wilder
Kdyby napsal tento spisovatel pouze dv ze svch mnohch prac - povdkov soubor "Devt mst" a komedii "Dohazovaka", kter byla podkladem pro velespn muzikl "Helo, Dolly"...

Zveejnno: 07.12.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Niels Bohr, dnsk jadern fyzik
Niels Bohr, dnsk jadern fyzik
Niels Bohr bv nazvn otcem kvantov mechaniky; jeho prce ze zatku dvactho stolet daly zklad kvantov mechanice a kvantov teorii. Snail se ve svm "korespondennm principu" vysvtlit vztahy...

Zveejnno: 18.11.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Karel Jaromr Erben
Karel Jaromr Erben
Karel Jaromr Erben se narodil 7. listopadu 1811 jako Karel Erban v Miletn pod Zviinou, nebo t Miletn nad Bystic. Na svt piel zrove s bratrem Janem, kter hned v prosinci zemel. Nkter prameny uvdj...

Zveejnno: 07.11.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Georges-Alexandre-Cesar-Leopold Bizet
Georges-Alexandre-Cesar-Leopold Bizet
Je ironi osudu, e autor nejslavnj a nejznmj opery vbec za svho ivota netuil, jak bude jednou jeho dlo, opera "Carmen", znm. Pokud si to uvdomme, budeme jet vce pekvapeni, kolik...

Zveejnno: 25.10.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Rembrandt van Rijn - holandsk mal
Rembrandt van Rijn - holandsk mal
Rembrandt nebyl pouze malem, ale byl i vznanm grafikem, zamenm pedevm na lepty. Je povaovn za jednoho z nejvtch mal svtovho kulturnho ddictv i za nejvtho tvrce...

Zveejnno: 04.10.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Michael Faraday, anglick fyzik a chemik
Michael Faraday, anglick fyzik a chemik
Michael Faraday byl jednou z nejvtch osobnost fyziky a chemie devatenctho stolet a byl zakladatelem zcela novch obor, jako napklad elektrolza. Velmi ovlivnil nzory na...

Zveejnno: 22.09.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Star lnky