Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Aneta,
ztra Nataa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2021

Bli informace k souti

   Kvten
   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
25.03 - PRAHA:Pylov sezna odstartovala. I kdy dky del zim letos zaala o nco pozdji ne v pedelch letech, alergici u jej nstup pociuj. Bhem asnho jarnho obdob ... (vce >>>)
Mgr. Petra urkov

23.03 - BOHUMN:ra plateb mstnch poplatk sloenkou pomalu kon. Bohumn proto na mstskm webu testuje novou elektronickou slubu Portl obana, kter umon platit poplatky ... (vce >>>)
Jana Kontkov

Zasmjme se
11.05 - ena se dv na poad o vaen a mu to komentuje:
To stejn nebude umt uvait.
ena na to:
No a co, ty se taky dv na porno!
Pavel

Pranostika pro tento den
14.05 - Pankrc, Servc, Bonifc, pro sadae jsou zl chlapci.
Jmno Pankrc pro ns ale dvno u se k,
s tou vznic velmi znmou - s tou se zlatou m!

Ped Servcem ... (vce >>>)
Vladimr

Dobr rady
17.05 - INSPIRACE NA DNES - Jak zstat mladou...

9. Nepodnikejte vlety s pocitem viny. Chote na vlet do nkupnho centra, teba i do neznm krajiny, ale nechote tam, kde pociujete ... (vce >>>)
Mla

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Ve stnu rud hvzdy...
Ve stnu rud hvzdy...
Ve stnu rud hvzdy aneb co nm zanechal srp a kladivo byla jsem lehce poouchnuta k tomu, abych tak nco napsala. Tak beru tuku do ruky a vrhm se vstc mylenkm, kter vyprovokoval lnek Evy Stovsk Je pochmurno, vnovan u ped delm asem sedmnctmu...

Zveejnno: 15.05.2021 Magdalena Heroldov
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
STOPA PLYNUTM ASU
STOPA  PLYNUTM  ASU
KNIHA a SLOVO jsou z nejvtch vynlez a zrove z nejvtch zisk lidsk kultury. Jsme tvrci Knihy, jsme tvrci Slova; jsme zrove i jejmi teni. Co ns dl a vyleuje od okolnho ivho...

Zveejnno: 13.05.2021 Betislav Kotyza
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Dary jsou pouta
Dary jsou pouta
A dostane jakkoli dar, jsi jim sten zaazen do role dlunka. Jsou i ti, kte pomohou a nikdy svj in nepipomenou. Je jich pramlo a zasluhuj si cty. Cel ivot o nich vme, obas probleskuje vzpomnkami vdnost, a tak vitka. Pomoci se dneska k sponzoring. Pomh tm, kte...

Zveejnno: 04.05.2021 Josef Fousek
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Mj, lsky to as
Mj, lsky to as
Slavte 1. mj? Hned si tak odpovm - bude to i u vs asi stejn, jako s MD a Svtkem matek. Alespo u mne to tak je. Lty vnucovan svtky nm urit vem lezly na nervy a ztratily pro ns pvab. Ve vku...

Zveejnno: 01.05.2021 Dagmar Jaroov
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Ztracen Mzy
Ztracen Mzy
Nepichz dn mylenka? Mzy najdete vude. Kouknte se teba do zrcadla... Mzy jsou podle historie dcerami Dia, eckho boha a bohyn Mnmnosyt. Dius jako nejvy bostvo a Mnmnosyt jako celkov pam stvoili...

Zveejnno: 25.04.2021 Eva Rydrychov
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 9
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 9
Nakonec, ani bychom to mli pvodn v myslu, nememe, ne se pozastavit nad jednou revoluc, kter vzbudila nejvt rozruch v zvru druhho tiscilet, a i kdy sama selhala, zpochybnila nae tradin, dobe vylapan, ale stle...

Zveejnno: 23.04.2021 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 3 Zamylen
 
Nostalgie
Nostalgie
Vdycky jsem si pedstavoval pod pojmem nostalgie spe nco pjemnho, pozitivnho, co pat k ivotu a zejmna pro star generaci je tm nepostradatelnou, nenahraditelnou soust ivota. Pochopiteln jako ve vem v rozumn me...

Zveejnno: 20.04.2021 Jaroslav Petk
Koment ke lnku: 4 Zamylen
 
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 8
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 8
koda, e lid nestuduj djiny, kter maj bt uitelkou lidstva. Alespo Cicero nm vzkzal, e "historie je svdectvm asu, svtlem pravdy, ivotem pamti, uitelkou ivota, zvstovatelkou dvnch dob." Kdyby si toti lid zopakovali nahromadn...

Zveejnno: 06.04.2021 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 8 Zamylen
 
SENECA - citty
SENECA - citty
Seneca byl msk filozof, spisovatel a politik. il od roku 4 p. n. l. do roku 65 n. l. Jako man ml smysl pro praktick vyuit filozofie, kladl draz na ivotn moudrost potebnou pro tst lovka. Pipomeme si alespo nco, z jeho dochovan moudrosti...

Zveejnno: 04.04.2021 Olga Jankov
Koment ke lnku: 1 Zamylen
 
Mravn djiny eskho nroda (2/2)
Mravn djiny eskho nroda (2/2)
O duchu doby leccos vypovd zkon . 115/1946 Sb. o prvnosti jednn souviscch s bojem o znovunabyt svobody ech a Slovk. Tento zkon schvlilo Prozatmn Nrodn shromdn dne 8. kvtna 1946, tedy rok po konci vlky v Evrop. Klov...

Zveejnno: 03.04.2021 Tom Zeck
Koment ke lnku: 14 Zamylen
 
Mravn djiny eskho nroda (1/2)
Mravn djiny eskho nroda (1/2)
Existuje ada kritri, podle nich lze hodnotit vysplost nroda. V dnen dob ovldan chimrickou honbou za stle vtm ekonomickm rstem, se povtinou stty a jejich obyvatel hodnot prv z pozice ekonomick sly, jindy sly vlen...

Zveejnno: 02.04.2021 Tom Zeck
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Bume nad vc
Bume nad vc
Skuten radost je vn vc, je tstm due, kter je pozvednuta nad kadou situaci, pravil kdysi dvno Seneca a pod to plat. Svdom je ptomnost Boha v lovku. Swedenborg. Kdy sm pro sebe nic neuinm, kdo to m uinit? Kdy se...

Zveejnno: 26.03.2021 Olga Jankov
Koment ke lnku: 6 Zamylen
 
Chvla mu, na vzvu Mue
Chvla mu, na vzvu Mue
Ujala jsem se kolu chvliti to, co z ns en dl lepho lovka. D-li se to vbec njak komentovati objektivn. A jako nositelka jmna t, kter a stvoena z muova ebra svedla jej k hchu, pociuji zodpovdnost, ne-li povinnost, se...

Zveejnno: 23.03.2021 Eva Rydrychov
Koment ke lnku: 13 Zamylen
 
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 7
BULVR ZTRACENCH ILUZ - 7
Poslednm v ad je oban, kter takzvan obansk spolenosti propjil pouze sv jmno. Jak jsme ji shledali, na dirigentskm pultku se ocitli eliti mstn, kontinentln i svtov. Jsou ovldni taktovkou moci, medilnmi imprii, tak armdnmi...

Zveejnno: 18.03.2021 Slavomr Pejoch-Ravik
Koment ke lnku: 5 Zamylen
 
Nad vc
Nad vc
Pi pohledu na frontu u Kolakova lnku jsem nala deset let star lnek, kter s frontami za starho reimu souvis. Dnes mi pila mailem tato fotografie. Hned jsem byla doma. Hotel Vysoina na...

Zveejnno: 12.03.2021 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 18 Zamylen
 
Star lnky