Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2022

Bli informace k souti

   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
05.07 - Ostrava:Novinky ve volie La Pampa - nov druh, vzcn mlata a komentovan krmen. V nejvt prchoz volie v Zoo Ostrava pibyli dal obyvatel. Vtina druh se zde ... (vce >>>)
rka Novkov

02.06 - Brno:V jezdu u Brna pedstavili stavbu uniktn rezidence pro seniory. Modern bydlen pro a 250 senior ze spdov oblasti Brnnska vznik v jezdu u Brna. Projekt s nzvem ... (vce >>>)
Ing. Jakub Schreider

Zasmjme se
31.12 - Na silvestrovsk verek se dostavil i pan Jahelka s manelkou. Doufm, Frantiku, povd pan Jahelkov, e si zatan i se mnou.
Ale ovem, drahouku, nemysli si, e jsem ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
31.12 - O Silvestru papei snek si u pole.
Jak byl cel rok voda a blto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vtr a jasno, bude dobrho vna podku. ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
24.12 - Vnon tradice a zvyky

Zlat prastko
Zlat prastko se podle tradic zjevuje za odmnu o tdrm veeru tm, kdo se po cel den a do vchodu prvn veern hvzdy post. ... (vce >>>)
Dana

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Dante Alighieri, italsk stedovk bsnk
Dante Alighieri, italsk stedovk bsnk
Dante Alighieri, italsk stedovk bsnk Dantovo jmno je obecn znm; asto a tak, e se pouv i v obchodnch oznaench, mon ale pes obecn pouvn - nebo i zneuvn - nositel tohoto jmna...

Zveejnno: 13.09.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Robert van Gulik
Robert van Gulik
Osobnost Roberta van Gulika byla tak mnohostrann, e lze jen velmi tko urit poad dleitosti jeho innost. Byl jazykov gnius, ale nejen to - pronikl do orientlnho umn tak, e byl...

Zveejnno: 09.08.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 8 Osobnosti
 
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung byl vcarsk psychiatr a zakladatel analytick psychologie. Jeho osobnost byla znan sloit a jeho dlo velmi rozshl, take lze projt pouze trky jeho ivota...

Zveejnno: 26.07.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Arthur Conan Doyle
Arthur Conan Doyle
Sherlocka Holmesa snad nen poteba pedstavovat. Avak slavn detektiv nebyl oblbenm hrdinou svho tvrce Sira Arthura Ignatia Conana Doyla, jak zn cel jeho jmno. Na druh stran...

Zveejnno: 07.07.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Jan Hus
Jan Hus
Jan Hus je bezesporu vznamnou postavou eskch djin, obrncem pravdy i kacem. Jeho ivot dramaticky ukonila hranice v Kostnici. Tam ho koncil v roce...

Zveejnno: 06.07.2021 Zdenka Frankov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Jules Antoine Lissajous - matematik
Jules Antoine Lissajous - matematik
Jules Antoine Lissajous je sice oznaovn jako matematik, ale postavil se do ady tch, kte zkoumali chvn, vlnn nebo vibrace a pokusili se je njak matematicky popsat. Byl jednm z prvnch prkopnk kymatiky, tj. nauky o vlnn...

Zveejnno: 24.06.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Opustila ns navdy v den Slunovratu
Opustila ns navdy v den Slunovratu
Zprva o odchodu hereky pan Niny Divkov mne stejn zashla a zarmoutila jako ped nkolika dny oznmen o mrt Libuky afrnkov. Zemela ve vku 84 let pesn v den slunovratu...

Zveejnno: 23.06.2021 Vclav idek
Koment ke lnku: 7 Osobnosti
 
Barokn stavitel Frantiek Ignc de Pre
Barokn stavitel Frantiek Ignc de Pre
Frantiek Ignc de Pre (asi 1702-1755), barokn stavitel, byl kem stavitele Frantika Maxmilina Kaky a spolupracovnkem Kilina Ignce Dienzenhofera. il v Praze, ale psobil po celch echch. V Knize m칻ansk Starho Msta Praskho teme...

Zveejnno: 03.06.2021 Jan ehounek
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Niccolo Paganini, houslov virtuos...
Niccolo Paganini, houslov virtuos...
k se o nm, e byl nejvtm svtovm houslistou vech dob. Frankfurtsk houslista a dirigent a Paganiniho souasnk Karl Guhr (1787 - 1848) vypotal jet za jeho ivota vechny inovace, ktermi Paganini svj pednes zdokonalil oproti pvodn italsk...

Zveejnno: 28.05.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Caspar David Friedrich, romantick mal
Caspar David Friedrich, romantick mal
Jmno tohoto male je pravdpodobn pro mnoh naprosto nov; a pes to se jedn o male, i kdy nmeckho, kter asto maloval eskou krajinu. Svmi obrazy zachytil krsu romantickch krajin jeho doby - napklad eskho Stedoho, Krkono, Saskho vcarska nebo...

Zveejnno: 07.05.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Franz Lehr, rakousk skladatel
Franz Lehr, rakousk skladatel
Franz Lehr byl pedevm skladatelem lehho nru, tj. operet, psn, valk a pochod. Jeho zamen vychzelo pedevm z toho, e jeho prvn uplatnn bylo ve vojensk kapele, emu pak odpovdal jeho celoivotn nr. Jeho pvod odpovdal onomu propltn nrod a nrodnost...

Zveejnno: 30.04.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Josef Matj Navrtil, mal
Josef Matj Navrtil, mal
Nkte o nm prohlauj, e byl prvnm eskm realistickm malem. Ale pokud bychom se vce zahloubali do jeho prac, zjistili bychom, e jeho dlo ovlivovaly rzn styly a slohy jeho ivota. Realistick byly jeho obrazy...

Zveejnno: 21.04.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 4 Osobnosti
 
Wilhelm Conrad Rntgen
Wilhelm Conrad Rntgen
Vynlezce byl sm pekvapen svm objevem paprsk X, pozdji nazvanch na jeho poest Rntgenovy paprsky. Jeho objev je povaovn za soust dnenho ivota. Pispl ale k dalm objevm i mnoha dalch nositel Nobelovy ceny. Wilhelm Conrad Rntgen narodil 27. bezna...

Zveejnno: 27.03.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 8 Osobnosti
 
Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Byl jednm z njvtch umlc vech dob. Jeho jmno se tm vdy spojuje se slovem "mistrovsk" a "nesmrteln". Jeho dlo je nesrovnateln, pln vnitn krsy, vyjadujc vechny sloky lidskho ivota a lidskho konn. O jeho ivot jako prvn psal s nesmrnm obdivem a zpalem...

Zveejnno: 06.03.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 3 Osobnosti
 
Magdalena Dobromila Rettigov
Magdalena Dobromila Rettigov
Magdalena Dobromila Rettigov patila mezi nae prvn nrodn buditele, pesto, e se narodila v rodin, kde se mluvilo pouze nmecky. Pesto, e ji pipomn pouze slavn "Kuchaka", nen jej jmno zapomenuto, vtina lid u ns v, e prv tuto kuchaku napsala. Je troku...

Zveejnno: 31.01.2021 Dobromila Lebrov
Koment ke lnku: 2 Osobnosti
 
Star lnky      Novj lnky