Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Aneta,
ztra Nataa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.czTip pro vs
Sout
FotoHrtky 2021

Bli informace k souti

   Kvten
   erven
   ervenec
   Srpen
   Z
   jen
   Listopad
   Prosinec

Tip pro vs
Malovan nejen ve Windows

Sout Program Malovn je dodvn spolu s operanm systmem Windows. Je to kreslc program, kter lze pout...

Aktuln b:
   Podzim
   Vnoce, Zima

Sout v „Malování“
Kreslen jen tak

Projekt podporuj a ceny poskytli


Tip pro vs
Tma kzamylen
Mezigeneran vztahy ...

O projektu ...Letem, svtem...
25.03 - PRAHA:Pylov sezna odstartovala. I kdy dky del zim letos zaala o nco pozdji ne v pedelch letech, alergici u jej nstup pociuj. Bhem asnho jarnho obdob ... (vce >>>)
Mgr. Petra urkov

23.03 - BOHUMN:ra plateb mstnch poplatk sloenkou pomalu kon. Bohumn proto na mstskm webu testuje novou elektronickou slubu Portl obana, kter umon platit poplatky ... (vce >>>)
Jana Kontkov

Zasmjme se
11.05 - ena se dv na poad o vaen a mu to komentuje:
To stejn nebude umt uvait.
ena na to:
No a co, ty se taky dv na porno!
Pavel

Pranostika pro tento den
14.05 - Pankrc, Servc, Bonifc, pro sadae jsou zl chlapci.
Jmno Pankrc pro ns ale dvno u se k,
s tou vznic velmi znmou - s tou se zlatou m!

Ped Servcem ... (vce >>>)
Vladimr

Dobr rady
17.05 - INSPIRACE NA DNES - Jak zstat mladou...

9. Nepodnikejte vlety s pocitem viny. Chote na vlet do nkupnho centra, teba i do neznm krajiny, ale nechote tam, kde pociujete ... (vce >>>)
Mla

Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


Kvtnov patroni
Kvtnov patroni
Svat Stanislav pochz z polsk lechtick rodiny, vzdlval se v Hnzdnu. Byl vysvcen na knze, stal se kanovnkem v Krakov a poslze biskupem. Byl to vldn mu, kter dovedl nenavn kzat. Osudnm se mu stal stet s polskm krlem Boleslavem II, zvanm t Krut...

Zveejnno: 14.05.2021 Olga Jankov
Koment ke lnku: 1 Zajmavosti, vte e...
 
Eifelova v
Eifelova v
Na svt jsou msta, kter se poznaj okamit podle jednoduchho vizulnho podntu. Pat mezi n Pa se svm nezamnitelnm symbolem TOUR EIFFEL. Na svm mst stoj vce ne jedno stolet a z ve se stala nejen pouh rozhledna, jak bylo pvodn plnovno. Je to symbol cel Francie...

Zveejnno: 06.05.2021 Ji Kempn
Koment ke lnku: 5 Zajmavosti, vte e...
 
Velikonoce trochu jinak
Velikonoce trochu jinak
Pravoslavn velikonon svtky se slav v jinou dobu ne kesansk, nebo se d julinskm kalendem. Ta leton provoslavn Velikonon nedle pipad na 2. kvtna. Pro pravoslavn vc jsou Velikonoce nejvtm svtkem a vechny ostatn nedle v roce jsou jejich...

Zveejnno: 02.05.2021 Lenka Ltalov
Koment ke lnku: 1 Zajmavosti, vte e...
 
Eliovy velikonon pranostiky
Eliovy velikonon pranostiky
Nai sta pedci mil, s prodou se ptelili, vyzrli na jej triky, vymysleli pranostiky. Ano, ano lid zlat, pranostiky stle plat. Jist to vak nkdy nen, vecko na svt se mn! Velikonon pranostiky: 1. 4. Je-li Zelen tvrtek...

Zveejnno: 01.04.2021 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 4 Zajmavosti, vte e...
 
Jebi na zimu nov zstvaj doma
Jebi na zimu nov zstvaj doma
Jebi na zimu nov zstvaj doma, neodradily je ani leton mrazy. Jebi popelav prv te znovu obsazuj sv hnzdit. Nkte se vracej z velk dlky - ze panlska i Francie, kde trvili zimu. Jin to maj naopak...

Zveejnno: 14.03.2021 rka Novkov
Koment ke lnku: 3 Zajmavosti, vte e...
 
Otuilci a otuovn
Otuilci a otuovn
Ve druh polovin minulho stolet upoutal na sebe znanou pozornost sport, ktermu kme sportovn otuovn. Tehdy lo o sport velmi mlad, kter oficiln vznikl a v roce 1967, a proto nebylo vjimkou, kdy se nkte oban divili, e otuovn me bt povaovno za sport...

Zveejnno: 01.03.2021 Vladimr Kulek
Koment ke lnku: 7 Zajmavosti, vte e...
 
Saola, tajemn "asijsk jednoroec"
Saola, tajemn "asijsk jednoroec"
Saola, tajemn "asijsk jednoroec", kterho dn vdec nespatil na vlastn oi, je nyn k vidn v Zoo Ostrava. Saola, kopytnk teprve nedvno objeven v horch na hranicch Laosu a...

Zveejnno: 28.02.2021 rka Novkov
Koment ke lnku: 2 Zajmavosti, vte e...
 
Mezinrodn den zeber
Mezinrodn den zeber
Na posledn lednov den 31. ledna pipadl Mezinrodn den zeber. Jeho clem je pedstavit tyto africk lichokopytnky a zrove upozornit na to, e vechny ti druhy zeber pat k ohroenm zvatm a je teba je chrnit. V minulch letech mnoh zoologick zahrady pipravovaly akce...

Zveejnno: 03.02.2021 rka Novkov
Koment ke lnku: 3 Zajmavosti, vte e...
 
Krmen vodnch ptk. Rohlkem ne!
Krmen vodnch ptk. Rohlkem ne!
Krmen vodnch ptk se stv m dl oblbenj kratochvl pro obyvatele mst i vesnic. Stejn jako u pikrmovn ptk na krmtkch bychom mli dodrovat urit zsady...

Zveejnno: 12.01.2021 rka Novkov
Koment ke lnku: 1 Zajmavosti, vte e...
 
ern zima
ern zima
obdob, kdy vldne noc a mlhav poas. Kdy jsou noci nejdel, jsou si lid nejbli, prav jedno lidov poekadlo o zimnm obdob krtkch dn. Nkdy se tto sti roku tak k ern zima. ernou zimou nazvali nai pedkov dobu...

Zveejnno: 09.01.2021 Ludmila Holubov
Koment ke lnku: 10 Zajmavosti, vte e...
 
Mystrium smrti a znovuzrozen
Mystrium smrti a znovuzrozen
Kolo roku se ot a velk mystrium smrti a znovuzrozen pichz v tuto ron dobu. Sta Keltov nazvali tento svtek Samhain. Nstup kesanstv upravuje star pohansk ritul na vzpomnku na zemel. V dnen dob...

Zveejnno: 31.10.2020 Jana Muroov
Pidat koment ke lnku Zajmavosti, vte e...
 
Chvla ivl
Chvla ivl
I kdy jsem u sem tam obas njak ten ivel sten, latentn i implicitn tak trochu vychvlil, ivly si urit zasluhuj chvlu komplexn a explicitn, a mohu jen doufat, e si na sv pijdou jak skeptici, tak i esoterici a teba i okultisti...

Zveejnno: 28.08.2020 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 3 Zajmavosti, vte e...
 
Z jin perspektivy
Z jin perspektivy
Z dalekohledu Hubble se podvme do vesmru. Prohldneme si galaxii Sombrero vzdlenou 28 mil. svtelnch rok. Nebo spirlov galaxie ze vzdlenosti 114 milion sv. rok. Rychlost svtla in ve vakuu...

Zveejnno: 23.08.2020 Marta Urbanov
Koment ke lnku: 2 Zajmavosti, vte e...
 
Chvla vtr
Chvla vtr
Hned na zatku tohoto chvaloeen - pesnji eeno chvalopsan - se musm piznat, e jsem velmi dlouho vhal, zda mm v nzvu ponechat krouek nad zvrenm "", abych nhodou nevzbudil jist trochu lascivn asociace. Pak jsem ale seznal, e vtr je...

Zveejnno: 19.08.2020 Vladimr Vondrek
Koment ke lnku: 5 Zajmavosti, vte e...
 
Fenomn na pt psmen
Fenomn na pt psmen
Tak hodn telefonujete? J tedy ano! A tak denn bojuji s malou protivnou katulkou, kter se mi v ruce ztrc (nato pak v kabelce). Kdy se mi ho konen poda vylovit, tak zase nevidm co je na displeji a hledm brle... No a kdy najdu brle, tak katule pestane zvonit a musm volat j. Nen se pak co divit...

Zveejnno: 16.08.2020 Ludmila Holubov
Koment ke lnku: 21 Zajmavosti, vte e...
 
Star lnky