Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marek,
ztra Oto.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.04 - Liberec:Odbornci z esk alzheimerovsk spolenosti udlili domovu pro seniory ze st SeneCura certifikt, kter potvrzuje vysokou kvalitu pe o seniory s demenc.

Certifikace ... (vce >>>)
Filip Moravec

23.04 - Ostrava:Ve dnech 25. - 28. dubna se v Moravskoslezskm kraji uskuten Dny dobrovolnictv. Udlost, kter nabz lidem pleitost, nahldnout do rznch oblast dobrovolnictv, ... (vce >>>)
Lucie Kivnkov

Zasmjme se
25.04 - Turista se te Laponce:
Co tu dlte v lt a co v zim, kdy tu noc trv cel den?
V lt lovme ryby a milujeme se.
A v zim?
V zim nelze lovit ryby.

Americk ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
25.04 - Svatho Marka detivo - sedm tdn bltivo.


Danka

Dobr rady
25.04 - Veeejte zlehka
Najezte se naposledy asi dv hodiny ped spanm. Nepehnjte to s velikost porce a nedvejte si pr hodin ped spanm ani tk, smaen, tun a koenn ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
23.12 - Praha:Klienti pti SeniorCenter ze skupiny SeneCura zaili jedinen vlet do Prahy. Mli pleitost pijmout pozvn od pedsedy sentu pana Miloe Vystrila a navtvit Sent esk republiky. Tento jedinen okamik si mnoho z nich nenechalo ujt, jeliko zatm tuto pleitost v ivot nemli.

Sm pedseda Sentu Milo Vystril pivtal na pd horn komory Parlamentu 20 senior z domov ze st SeneCura v Teli, Praze-Klamovce, Slivenci, Humpolce a Chotboe. "Nvtvu tohoto druhu jsme realizovali poprv, ale v roce 2024 ji plnujeme zopakovat a navtvit i pilehl zahrady," l editelka SeneCura SeniorCentra Tel Marika Krej.

Ped samotnou nvtvou si klienti vychutnali obd v centru Prahy a vydali se na pjemnou prochzku. Pot na n ji ekaly oteven dvee Valdtejnskho palce, pedevm jeho reprezentanch prostor.

Palc, kter stoj v malebn tvrti Mal Strana, pochz ze 17. stolet. Souasnou podobu zskal v letech 1996 a 2000, kdy probhla citliv rekonstrukce. Za n byl Sent dokonce odmnn evropskou cenou Europa Nostra.

Bval konrna Valdtejnskho palce slou jako hlavn jednac sl Sentu a prv v n pivtal klienty Milo Vystril. Ten je sice souasnm pedsedou horn komory Parlamentu, pvodn vak psobil jako uitel a zstupce editele na telskm gymnziu, pozdji tak jako starosta tohoto msteka na Vysoin.

"Jsme vdn za monost s klienty podniknout tak neobyejnou akci. Aktivita je dalm potvrzenm, e se neustle sname vymlet a organizovat originln zitky, kter klientm pin nejen radost do ivota, ale tak zajmav informace," k editel SeniorCentra v Praze-Slivenci Luk Strek.

Klienti se dozvdli mnostv zajmavost – pedevm o tom, jak Sent funguje a jak vypad pracovn den sentora. A protoe mohli pedsedovi Vystrilovi klst dotazy, zajmalo je teba i to, jak se dostal k politice i jak relaxuje. "Vechny ptomn nadchlo neformln, pjemn setkn s panem Vystrilem, kter velice trpliv odpovdal na dotazy vech ptomnch a nikoho neopomnl. Dokonce obdaroval dreky vechny posluchae, kte sprvn odpovdali na dotazy a tak odmnil posluchae zvdav," popisuje pjemn setkn Petra Pikov, editelka SeniorCentra Klamovka.

Po diskusi nsledovala prohldka interir Valdtejnskho palce s prvodkyn, kter se podailo svm odbornm vkladem penst klienty do obdob ranho baroka.

Vlety jsou u klient velmi oblben, nicmn bohuel se jich mohou zastnit jen ti, kterm to umouje jejich zdravotn stav. asto jsou vlety organizovny i proto, e se jedn o tajn pn njakho klienta, ktermu se tak spln. Na vlety je doprovz peovatel nebo aktivizan pracovnice.

Clem je udret klienty aktivn a umonit jim zavat krsn okamiky a ukzat, e pesthovnm do domova pro seniory ivot nekon. Do SeniorCenter tak na druhou stranu asto pijdj rzn osobnosti teba v rmci pravideln akce Keslo pro hosta. Klienti si mohou tak pozvat do domova sv blzk a prot s nimi veei pi svkch v atmosfe luxusn restaurace.
Filip Moravec