Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rudolf,
ztra Valrie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
 
Jednou jsem dostala emailem nenápadnou zprávu. Tenkrát jsem nad ní moc nepemýšlela, nevím pro, ale te jsem si po dlouhém ase na ni opt vzpomnla a snad se nad ní i zamyslela…
 
Pátelství :-)
 
Dva kamarádi se vydali pes pouš. Pedtím se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého. Dotyný, ani by cokoli ekl se sehnul a napsal prstem do písku: "Dnes mi mj nejlepší pítel dal facku". Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, e se vykoupou. Ten, co dostal facku se zaal topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Kdy se probral, vytesal do kamene: "Dnes mi mj nejlepší pítel zachránil ivot". Kamarád se jej zeptal: "Kdy jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a tentokrát jsi to vytesal do kamene. Pro?" Odpovdl: " Víš, kdy mi nkdo ublíí, píši to jen do písku, aby vítr tyto ádky odfoukl na znak odpuštní. Ale kdy mi nkdo pome, vytesám to do kamene, aby to tam zstalo na vky. Nau se svj al a kivdy psát jen do písku a své štstí vyrýt do kamene! 
  
 
Myslím, e vím pro jsem si na nenápadný email vzpomnla. íká se, e je poteba jen jedna minuta na to, abychom si nkoho zapamatovali, jen jedna hodina abychom si jej oblíbili a mnohokrát nestaí ani celý ivot abychom na nj zapomnli. Proili jsme opt jedno krásné setkání, setkání s páteli, na které se nezapomíná, proili jsme opt -   jeden neobvyklý "networking".
 
Jak povídání  o dalším „networkingu“ pojmout? Napsat široce jak vše probíhalo? Nakonec jsem se ale rozhodla omezit na pouze základní a podstatné údaje.   Take sraz se konal po dlouhé dob a v Ostrav. Bylo nás asi dvacet, ale píšt nás snad bude opt více.
Podle úsmv zúastnných lze konstatovat, e to byla celkem dobrá a zdailá akce.
 
Na doplnní snad jen jaký byl program:
 
Boulivé a radostné uvítání, zábava, povídání o Stodolní ulici, pak procházka Stodolní ulicí s nakouknutím do všech dalších podnik.  Mladý mu z klubu Mladých rotarián, který nám dlal doprovod,  nešetil zajímavostmi o této ostravské atrakci vetn pikantností s jednotlivými podniky spojenými.
 
A pak u louení a …. snad nkdy píšt….
 
Ludmila Holubová
 
Petr Rezek kdysi zpíval: "Pátelství, to je nkdy víc ne láska.."  Pátelé, kamarádi...bez tch nejde ít. Kdysi to nkdo ekl a já vím, e ml pravdu. Hovoí o tom také mnohé moudrosti jako napíklad:
 
Nabídnout pátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá ízní.  (ŠPANLSKÉ PÍSLOVÍ)
 
lovk umírá tolikrát, kolikrát ztratí pítele.   (FRANCIS BACON)
 
Své pátele dlím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimi mám soucit.
(F. PETRARCA)
 
Pátelství je souást lidského štstí.
(J. WERICH)
 
Pátelství násobí radost a dlí alost. 
(F. BACON)
 
Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnjší je být milován spoustou pátel.
(EURIPIDES)
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma