Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


 

Moje navtvenka...
... tak trochu s nadhledem.

Narodila jsem se v Kremnici, v ndhern dob povlen.  Narozeniny slavm ve znamen raka 7. ervence.
Vyrstala jsem v Kopivnici,  msteku, kter se dodnes vyznauje klidnm prostedm se spoustou zelen a ne zcela mstskm zpsobem ivota. I kdy, pravda... , as zapracoval i tady. Ludmila Holubov se jmenuji  u hodn let
J
Bydlm v te ji  pjemnm  mst Ostrav  –  dve ocelovm srdci republiky.  O tom, e je Ostrava krsn a pohostinn msto, se Vs ji njakou dobu snam pesvdit.                                                                                       
Podailo se???

 

Vdy, kdy pila e na zamstnn, ptali se m lidi, m jsem chtla bt. No... na to se ned tak jednoznan odpovdt. Nejdv jsem chtla bt doktorkou, potom pr let uitelkou a kdov m jet. Vsledek byl ten, e jsem po ukonen  zkladn koly v Kopivnici pokraovala studiem na SP strojnick - tedy ... studiu  v porovnn s pedchozmi pklady  diametrln se licm! Koneckonc, technika a stroje m vdycky hodn zajmaly. Po bnch studijnch "peripetich" a vcelku krsnch ltech s relativn "istou hlavou", jsem  odmaturovala.  Pozdji  pokraovala  na VE, fakult ekonomick- ekonomika prmyslu. Nakonec jsem zakotvila ve sttn instituci jako sttn ednk..
Drtiv vtina mho dosavadnho ivota se skld ze studia  rznch  jazyk,  prce,  starost o domcnost… Vcemn s spchem se snam smit s mylenkou, e jsem tm seniorkou.

 

Co se mi da:

Pesvdovn lid, vyjednvn s lidmi, organizovn velieho,  pichzen vas na obzvlṻ dleit schzky, ten v etin, nmin a trochu v anglitin, zachzen s nktermi potai, zmatkovat a bloudit v horch (vlastn i ve mstech), tvorba vegetarinskch jdel, salt a jejich konzumace, propadat panice, kdy udlm nesprvn klik a vymau co jsem pracn udlala,  run prce obecn, doufn v lep ztky.

 

Co se mi neda:

Programovn na potai, psan v jinch jazycch ne v etin, rann vstvn, vaen, zpvat tak, aby se to dalo poslouchat, sledovat televizi (krom zprv), orientace bez brl,  pesvdovn irok veejnosti, e Internet je vhodn i pro seniory, ale hlavn pesvdit o tom seniory!

 

Co bych rda:

Vidt sochu  Svobody, vylzt jet jednou  na Lomnick tt,  potkat mnoho  dalch milch lid, vypadat tak nn, jak m nakreslila nae grafika Magda Vlachov a nachytat hodn astnch hvzdiek, pest mnoho knih a vdt tolik, aby stlo za to njakou napsat, bt laskav na ty, co si to  zaslou a (jak ekl nkdo moudej n j) mt  slu zmnit vci,  kter zmnit  jdou a  mt trplivost snet ty,  kter nejdou.

A te u  skuten nevm, co bych jet dodala. Snad jen, e mm dv dti, dv roztomil vnoutka,  tm vechny nahrvky Marie Rottrov a brat Nedvd, mnoho  knih,  radost ze ivota JJJ…                               Napite mi ...