Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
18.06 - Ostrava:Pacient s ECMO pstrojem mohl na chvli ven. Tm zdravotnk 3. oddlen resuscitace a intenzivn medicny Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivn medicny ... (vce >>>)
Petra Petlachov

16.06 - Ostrava:Kdy dobrovolnictv pomh zdolvat pekky a limity - Honza a Bronislav, dva mui s velkm M, dva rozdln ivotn pbhy. A co maj tito mui spolenho? Oba dva ... (vce >>>)
Dagmar Hoferkov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
05.05 - Havov:V SeniorCentrech SeneCura pipravuje personl pro klienty pestrou paletu aktivit na kad den. Kad si me vybrat podle svch monost, momentln nlady nebo podle svch zlib. Ovem ne vichni klienti se mohou tchto spolench aktivit astnit. Tak klienti upoutan na lko maj sv pn a poteby. Proto m v domovech pro seniory dleitou roli individuln aktivizace, kter probh na pokoji klienta. Hlavnm clem je udren dobr fyzick a psychick kondice.

Personl v rmci individuln terapie klienta pravideln navtvuje, zn jeho ivot a konky a v, kter z aktivit nebo innost m rd. "Ztrta pohybov schopnosti me velmi negativn ovlivnit psychiku seniora a vst k pocitu izolace," k aktivizan pracovnice Zdeka kodov.

Proto je dleit, aby navtva probihala v ptelsk atmosfe naslouchn a sdlen. Monch aktivit je pot cel ada. Pat mezi n trnink kognitivnch funkc, pi kterm se procviuje krtkodob i dlouhodob pam - napklad pomoc reminiscenn terapie. V podstat se jedn o vyvolvn vzpomnek uloench v dlouhodob pamti s pomoc fotografi, film i jinch zznam z minulosti.

"Pomh tak zooterapie, kdy ptomnost zvecch kamard psob pozitivn na duevn kondici klient. Dle vyuvme smyslovou terapii s rozpoznvnm chut, vn (aromaterapie) a vizulnch stimul. Bazln stimulace nm pak pomh navzat kontakt dotekem a tm podporovat vnmn a komunikaci," popisuje aktivizan pracovnice.

V SeniorCentru v Havov vyuvaj pi individulnch aktivitch tak relaxan a multismyslovou metodu Snoezelen a to zejmna u klient s Alzheimerovou chorobou. Zkladn mylenkou Snoezelen terapie je poskytnout klientm pjemn zitek z odpoinku a uvolnn. Dky penosnmu zazen, kter psob na smysly svtelnmi a zvukovmi efekty, lze Snoezelen realizovat i na pokoji klienta. Samozejmost jsou pak i rehabilitan aktivity podporujc sprvn dchn, jemnou motoriku i ncvik chze, kter realizuj vykolen pracovnci v oboru ergoterapie.

***

SeneCura SeniorCentrum Havov nabz sociln sluby Domov pro seniory a Domov se zvltnm reimem (pro seniory trpc Alzheimerovou chorobu i demenc). Svm klientm zde zajiuj pi 24 hodin 7 dn v tdnu. Krom zdravotn, oetovatelsk a sociln pe zde naleznete irokou klu doplkovch slueb i bohat vbr volnoasovch aktivit.
Skupina SeneCura je s vce ne 2 000 lky pednm nesttnm poskytovatelem pobytovch socilnch slueb v esk republice. V 17 SeniorCentrech nabz pobytov sociln sluby Domov pro seniory a Domov se zvltnm reimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou i jinm typem demence. Zazen SeneCura jsou zaloena na partnerstv, spoluprci, inovacch, kvalitn pi, ale i na vysok kvalit ivota ve st. www.havirov.senecura.cz
Filip Moravec