Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rudolf,
ztra Valrie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
17.04 - Ostrava:Fakultn nemocnice Ostrava si pipomnla Svtov den hlasu preventivnm vyetenm hlasivek

V ter 16. dubna byla Foniatrick ambulance Kliniky ORL a chirurgie ... (vce >>>)
Petra Petlachov

07.04 - Liberec:V SeneCura SeniorCentru Liberec vystoupily Matylda a Tylda a udlaly radost klientm i jejich rodinm

Pestr paleta aktivit v libereckm SeniorCentru SeneCura zahrnuje ... (vce >>>)
Filip Moravec

Zasmjme se
17.04 - Sed enat mu v restauraci a marn vzpomn:
Tak nevm, jake to povdala ta moje? Vypij dv piva a pij v deset, nebo vypij deset piv a pij ve dv?

Ta idle je ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
17.04 - Svat Rudolf otvr dvee a okna.
Danka

Dobr rady
17.04 - 17. Pedstavte si, e je as vstt.

16. Zhluboka dchejte.

15. Ped spanm nesledujte televizi ani si nette

14. Spte s hlavou k severu.

13. Potejte ovce. ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
16.03 - Ostrava:Dobrovolnick centrum ADRA v Ostrav zapojilo v minulm roce pes tisc dobrovolnk, kte se podleli na zvldn uprchlick krize.

Dnes v tto organizaci pomhaj i dv Ukrajinky, kter se rozhodly alespo sten oplatit esk spolenosti to, e je pijala v tch nejt쾹ch chvlch novodob historie jejich zem. Za tuto pomoc jsou nesmrn vdn. Kdy ony pijely do na zem, tak jim pomhali dobrovolnci ADRA. Dnes jsou ony samy soust tto organizace a nezitn pomhaj potebnm v Ostrav.

Bezprostedn po vypuknut vlky na Ukrajin zaala ADRA prostednictvm svch dobrovolnk pomhat v Ostrav vude tam, kde to bylo nejvce poteba. Bylo to napklad na sbrnm mst materiln pomoci na Wattov ulici, ale tak s navigac nov pchozch uprchlk na Hlavnm ndra Ostrava. Dobrovolnci ADRA je nejastji smovali do Krajskho asistennho centra pomoci krajin (KACPU) na ern louce. Na tomto mst pomhali s tlumoenm, hrli si s dtmi, tdili a vydvali humanitrn pomoc. Hldali vak i tynoh mazlky i uklzeli a dezinfikovali prostory centra. Nutno podotknout, e se nejednalo pouze o dlouhodob dobrovolnky ADRA. "Mra solidarity, kterou jsme v souvislosti s ruskou agres na Ukrajin zaznamenali, byla i na pomry na humanitrn organizace nebval. To, jak v t chvli zafungovala obansk spolenost, ns velice pozitivn pekvapilo. Lid nabdli krom finannch a materilnch dar i svj voln as.

Chtli i takto vyjdit podporu Ukrajincm, kte se ne vlastn vinou ocitli v nouzi. Hlsili se nm stovky lid, kte do t doby nemli s dobrovolnictvm dnou zkuenost. Nakonec jsme jich v Ostrav koordinovali neuvitelnch 1 091", k mluv Dobrovolnickho centra ADRA Ostrava, Katarna Kijonkov.

Dobrovolnick pomoc se postupem asu promovala a nov pchoz Ukrajinci nechtli pouze pasivn pihlet. Nkte z nich zaali brzy pomhat jako dobrovolnci ADRA v asistennm centru. "Kdo jin, ne oni sami dokzali nejlpe pochopit, co jejich krajan provaj a potebuj. Pomhali tlumoit, hrli si s dtmi, poskytovali psychickou podporu, ale i rady, na koho se obrtit a jak kontaktovat dal Ukrajince, kte u v tu dobu v Ostrav pobvali", vysvtluje mluv Dobrovolnickho centra ADRA Ostrava, Katarna Kijonkov.

Nkolik msc po vypuknut vlenho konfliktu na Ukrajin rozily ady dlouhodobch dobrovolnk ADRA i dv Ukrajinky. Vdnost, kterou ct k echm, se rozhodly vyjdit alespo tmto zpsobem. Nen nhoda, e ob eny maj zkuenosti s dobrovolnictvm i ze sv rodn zem.

Alla u ti dny po vypuknut vlky zaloila v Kyjev dobrovolnick centrum. Pomhali
maminkm v porodnici, pekli chleba a vaili pro vojky, kte chrnili vlenou linii Kyjeva. Alla se poslze podlela i na evakuaci matek a dt po masakru v Bui. Kdy se bezpenostn situace na Ukrajin vyhrotila, rozhodla se i se svm synem Ukrajinu opustit a usadili se prv v Ostrav.

Dnes pomh jako dobrovolnice ADRA v Domov pro seniory Slunenice, kam pravideln dochz za ukrajinskm seniorem Volodymyrem (70 let). Ten byl do Ostravy evakuovn jako tm nechodc invalida hned na zatku vlky. Nyn i dky n spn rehabilituje a zan postupn opt chodit. Alla je jedinm blzkm lovkem, kterho tady pan Volodymyr m. "Do Slunenice dochzm obvykle jednou tdn. S panem Volodymyrem si nejastji povdme o ivot na Ukrajin jet ped vypuknutm vlky. Hodn mluvme o sv rodin, prci a bnch vcech, kter jsme zavali tam, ale i tady. Je hezk vidt, jak pokad pookeje, kdy za nm pijdu. Oetovatelky si vimly, e se od t doby zlepil nejenom jeho zdravotn stav, ale i psychika", k dobrovolnice Alla.

Dal siln pbh stoj i za Ukrajinkou Marr. Ta m tak bohat zkuenosti s dobrovolnictvm na Ukrajin, kde psobila mimo jin i jako zdravotn klaun. Momentln dochz na dtsk oddlen Fakultn nemocnice Ostrava. "Do Ostravy jsem pijela u v beznu minulho roku. Ze zatku jsem chodila pomhat na KACPU, kde jsem se snaila rozveselit a alespo na chvli odpoutat od vlench trap ukrajinsk dti. Pozdji, kdy se provoz centra omezil, jsem hledala dal monosti, jak uplatnit sv dovednosti. Obrtila jsem se na ostravskou organizaci ADRA a dnes pravideln dochzm za dtmi v nemocnici. Je vhoda, e jako zdravotn klaun mohu bez jazykov bariry komunikovat i s eskmi dtmi. Bylo vak moc fajn, kdy jsem zcela nhodou v nemocnici natrefila i na ukrajinskho chlapce, kter byl hospitalizovn na dtskm oddlen. Ta nefalovan radost byla skuten oboustrann".

Ob tyto vysokokolsky vzdlan eny si ze veho nejvce pej, a vlka na Ukrajin brzy skon a ony se budou moci vrtit dom. Do t doby vak chtj bydlet v Ostrav a t zde plnohodnotn ivot. Nkolikrt tdn dochz na kurzy etiny a hledaj si prci, ve kter by mohly uplatnit sv znalosti a zkuenosti. V, e se jim to brzy povede. U dobrovolnictv vak chtj zstat i pot. esk spolenost je pijala a pomohla jim a ony j to te chtj vrtit.
Katarna Kyjonkov