Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ferdinand,
ztra Kamila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.05 - Ostrava:Postelen rys v Beskydech: Zoo Ostrava podporuje kroky Hnut DUHA a AOPK R. Vzhledem ke skutenostem, e Zoo Ostrava je dlouholetm spnm chovatelem rysa karpatskho ... (vce >>>)
rka Novkov

23.05 - Loue: Louensk arel ve Stednch echch nedaleko Prahy se pyn nejenom svtovm uniktem v podob LABYRINTRIA - souborem bludi v zmeckm parku, nabz ale rovn ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
30.05 - Vzbute svho kolegu, povd profesor studentovi na pednce.
Pro j? Vy jste ho uspal.
Pavel

Pranostika pro tento den
30.05 - Mjov voda vypije vno.
Veern rosy v mji hodn sena daj.
Je-li u mj zahradnkem, nen stodol milovnkem.
Hela

Dobr rady
30.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
21.05 - PRAHA:Tm kadho lovka ek bhem ivota atak bolesti v zdech. U lid nad 50 let jde o nejastj dvod nvtvy fyzioterapeuta. Za problmy stoj pevn pohybov pasivita pacienta, ale tak ddinost.

V roce 2018 bylo v eskch zdravotnickch zazench k lb nov pijato pes 1,5 milionu ech s onemocnnm svalov a kostern soustavy. Lid star 50 let tvo odhadem 30 procent klientely soukromch klinik a a 80 procent pacient v ordinacch fyzioterapie pln hrazench pojiovnou. "Specifick problmy starch pacient lze rozdlit do t skupin. Lid po padestce obvykle pichzej s vertebrogennmi obtemi v krn a bedern oblasti, z nich plynou nkdy a nesnesiteln bolesti zad a hlavy. Dle s vkem pibv pacient s bolestmi kloub, zejmna na artrotickm podklad. Na to navazuje tet velk skupina starch pacient, kte vyuvaj pooperan fyzioterapii ptee nebo kloubn nhrady," vyjmenovala Iva Blkov, hlavn fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

S odkazem na prmrnou dlku ivota by mli bt souasn padestnci na vrcholu svch sil, opak je vak pravdou. "Lid maj vy povdom o zsadch zdravho ivotnho stylu a dleitosti pohybu, paradoxn se ale hbou mn ne pedel generace. ijeme v dob, kdy je vechno mon z pohodl domova. Manuln prce zanikaj, pe o vnouata ji nen samozejmost, pibv chronickch chorob a ubv kolektivnch sport ve volnm ase. Ve zvis na ivotn vitalit jednotlivce, ovem obecn je prmrn ech v pozdjm vku sp pasivn, co oslabuje jeho imunitu a zvyuje riziko civilizanch onemocnn," mn fyzioterapeutka.

Akoli vznam pohybu s vkem roste, sportujcch ech nad 50 let v populaci rapidn ubv. Zatmco do 35 let se pravidelnmu sportu vnuje vtina obyvatel, mezi lidmi nad 55 let je to pouze kad pt, nad 65 let 12,5 procenta a ze senior nad 75 let pstuje fyzick aktivity jen necelch est procent. "Pin je nkolik a vechny spolu souvis. Degenerativn zmny, kter pichz pirozen s vkem, vznik artrzy a zven navnost. Kvli nim lovk utlumuje pohybov aktivity, kter by mohly pznaky strnut kompenzovat. V sedc populaci pibv bolest zad, kter omezuj u tyictnky. S kadou dal bolest lovk na pohybu ubr, ztrc kondici a ochabuje. Vznik zaarovan kruh. een pitom nabz i obyejn chze, plhodinov svin prochzky se vzpmenou pte kad den, a jednoduch domc protahovn," shrnula Iva Blkov.

Na dleitost pohybu u starch lid poukazuje tak Evropsk przkum zdravotnho stavu populace (EHES), kter v esku b od roku 2011. V mezinrodn studii je pohyb vyzdvihovn jako zkladn faktor zachovn fyzickho, psychickho i kognitivnho zdrav v pokroilm vku. Naopak nedostatek pohybu stoj ve vysplch zemch za 16 procenty ppad rakoviny tlustho steva, 15 procenty ppad diabetu 2. typu, 10 procenty onemocnn rakovinou prsu a tm tvrtinou pacient s ischemickou chorobou srden.

"Krom ivotnho stylu hraje pi bolestech kosternho a svalovho apartu velkou roli tak ddinost. Nejedn se jen o vrozen dispozice ke vzniku a rozvoji uritch chorob, jako je vboen palec, skoliza i artrza kyelnho kloubu. Sklony k onemocnn pohybovho stroj utv i temperament a osobnost jedince, tedy faktory sten ddin. Psychick sloka toti uruje mru, s jakou je lovk schopn svoji fyzickou strnku aktivovat," podotkla Iva Blkov.

Podle fyzioterapeutky je hlavn nevymlouvat se na vk a nalzt pohybovou aktivitu, kterou me star lovk sdlet s pteli, partnerem, potomkem nebo vnouaty. Sdlen aktivity m pak vy potencil k petrvn. "Pohyb pimen, ale zrove motivujc. Teba jgu me dlat dt i senior. Zaadit fyzickou aktivitu do svho kadodennho programu je nejlep cesta, jak se starat o sv zdrav, a to v jakmkoli vku. dn masti, prky i doplky stravy toto nenahrad. Je smutn, e mnoho lid dnes vc spolh prv na preparty s kloubn i mentln vivou nebo na tablety proti bolesti ne na zdrav pohyb," podotkla Iva Blkov.

Ne vechna degenerativn onemocnn pohybovho apartu je mon vylit, vdy je vak mon pomoc modern fyzioterapie stav zlepit a vrtit pacienta k aktivnmu ivotu. "Napklad artrotick kloub nelze uzdravit, bolest ale meme vrazn zmenit poslenm okoln svaloviny. Naopak kdy svaly ubvaj, bolesti se zvyuj! Velmi dobe psob i podprn techniky jako lymfodren, kter sniuje otoky ji artrotickch kloub, ulevuje od bolesti a napomh krevnmu prtoku dolnch konetin. U starch lid je teba volit pesn nvodn pstup terapie se cviky, kter si dobe zapamatuj a mohou je provdt doma. K tomu nm v dnen dob pomhaj i stovky pedtoench vide s vhodnmi cviky, na kter terapeuti pacienty odkazuj a kter jsou voln ke zhldnut na internetu," dodala Iva Blkov.

CVIKY PRO KAD DEN
1.AUTOMOBILIZACE PECHODU KRN A HRUDN PTEE (video)
Vzpmen se posate. Upate horn konetiny do 70-80. Natote jednu ruku palcem vzhru a druhou ruku palcem dol. Otote hlavu k pai, na kter palec smuje dol. Pomalu petejte hlavu na druhou stranu a zrove petejte horn konetiny tak, e palec, kter smoval dol, bude smovat nahoru a na druh ruce opan. Provdjte est rotac ke kad stran.

2.MOBILIZAN CVIEN ABK PODLE MOJͩOV (video)
Lehnte si na bicho. Upate. Pokrte doln konetinu do pravho hlu v koleni. Chvilku setrvejte. Vytote koleno do strany. Polote vnitn kotnk na podloku. Sute koleno smrem do podpa. Vydrte 1-2 s. Vrate pomalu zpt do vchoz polohy. Po celou dobu voln dchejte. Cvik na kovou oblast opakujte 10-15krt na levou i pravou stranu.

3.PROTAEN ZADN STRANY STEHEN
Postavte se do vzpmenho stoje. Pednote a opete (o schod, idli) jednu doln konetinu tak, abyste ctili tah na zadn stran stehna. Udrte napmenou bedern oblast a nerotujte pnev. Zhluboka se nadchnte. S vdechem provete lehk pedklon smrem vped. Uctte lehk tah na zadn stran stehna, vydrte 30-60 vtein. Opakujte tikrt. Svaly zadn strany stehen bvaj asto zkrceny, co me psobit bolest zad nebo kolen, cvite ideln kad den.
Elika Crkovsk