Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvta,
ztra Alois.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
InformaceGalerieSeznam lenRegistrace do klubu

Galerie
Nzev:
1-6 - Vlastivdn prochzka Prahou dne 24.11.2017
Vlastnk:
Hork Ludk
Popis:
Ven teni Seniortipu.
Ji letos jsem se snail Vm piblit trochu Prahu. Celmu bloku jsem dal nzev:
Praha trochu jinak.
Ne kad vak m monost do Prahy pijet, i se na rozlin msta vydat teba i z toho dvodu, e k tomu nem potebn fyzick pedpoklady, teba dky sv nemoci.

Po dlouhm ase jsem vylezl ze sv poustevny a vydal se ku Praze, abych podnikl vlastivdnou prochzku pro sv velice blzk. O proitcch nejen tohoto ojedinlho dne by se dala napsat docela slun knka. Vdy nkter tato msta psala ji v dvn minulosti svoji historii. Meme se o nich dozvdt teba v mnoha filmech, psnikch, z nich leckter texty jist utkvly v na mysli. Napklad:
Hrne se hrne lavina do msta Karlna, hrne se hrne lavina, vdy vo pl vosm se zan
a mnoha dalch. O pavlaovch domech, kterm dlaly kontrast luxusn domy, pedevm pak nron dnes nebude bohuel t dn snmek. Budou chybt i vyhlen hospody jako: Jedov che a dal. Pbhy mst t bohuel nemohu zde uvdt, a tak pouze zlomek toho pipomenu nkolika snmky, zpracovanch do 6 malch zastaven.

Kdo se zjmem sledoval mj jarn blok, tak si mon vzpomene, e jsem na jeho konci udlal poznmku:
P.S.
Koho Praha trochu zajm, jist nen bez zajmavosti se na ni podvat teba z Chotkovch sad, z parku Na Kavch horch, od hradeb na Vyehrad, i nrodnho pamtnku na ikov. Zde ns me zlkat sejt na Tachovsk nmst a projt pm tunelem do Karlna, se zastavenm v kostele sv. Cyrila a Metodje.

A v jejm zvru dnes budeme pokraovat. Ve jsem rozdlil do 6 zastaven. Nkter jsou del, jin krat. Nechci tene unavovat chrlenm snmk, ale ukzat pouze to podstatn, zajmav, v nkterch ppadech i snad s trochu nevednm pohledem. Sm jsem v tchto mstech ji nebyl mnoho let, a tak jsem se na mnoh dval, jak k obas Vladimr: s otevenou papulou.

Se srdenm pozdravem a pnm spnch zitk v nadchzejcm ase

Vm peje
Ludk Hork

1-6 - Star Vtkovsk tunel
Nam prvnm zastavenm bude ikov, a to ulice Rohova - Rokycanova, kde se nachz restaurace U 3 trojek. Jedn se o restauraci s dlouhou bohatou histori. eho byla svdkem, a jak tajemstv si ukrvaj jej zdi, ponechm na teni. V kadm ppad se zde stle velice dobe najme. Vbr jdel jist uspokoj kadho z nvtvnk. Bt teple obleeni, najedeni a s dobrou nladou, je vdy polovinou spchu, pedevm v tomto ji chladnm obdob.

Zdolat vrch Vtkov se nech z mnoha mst. S ohledem k tomu, e jsme ji lid postar, tak jsme zvolili k dosaen tohoto msta ne a tak bnou cestu, a to: Star Vtkovsk tunel. Tunel s tak zvanou Vtkovskou trat byl postaven v letech 1870 - 1872 jako soust Turnovsko - kralupsk - prask drhy. Je dlouh 270 m a slouil a do roku 2008. Od roku 2010 je vyuvn jako cyklostezka a p chodnk.

Pokud projdeme tunelem, tak pmo pod nmi se nachz nov eleznin koridor, kter je velmi frekventovan. Kdy si zde chvilku pokme, tak jist uvidme njakou projdjc vlakovou soupravu. asu zde jist mme dost, neb z tohoto msta meme krsn sledovat celou severn stranu Prahy. Ve svm vhledu najdeme jak star historick objekty, tak i novou modern vstavbu. Pokud jsme se dostaten pokochali, tak po prav stran zdolme zalesnnou strn vlastn heben. Je zde cel ada pin, a tak je volba pouze na ns. Je to vak pouze jedin nron pas na cel cesty na nae jednotliv zastaven.

Zaloeno:
25.11.2017  19:55
Zmnno:
25.11.2017  20:05
Dal galerie tohoto uivatele


1-6 - Star Vtkovsk tunel -Restaurace U 3 trojek

Jak vypad Vtkovsk tunel

Konec tunelu ji mme jen nkolik krok
 

N prvn pohled od tunelu

Od tunelu vidme starou i novou zstavbu

Od tunelu vidme starou i novou zstavbu
 

Od tunelu vidme starou i novou zstavbu


Komente
Posledn koment: 27.11.2017  11:51
 Datum
Jmno
Tma
 27.11.  11:51 Vesuvjana omluva...
 26.11.  14:26 Vesuvjana dky
 26.11.  11:04 Von Podkovn
     

Dal galerie tohoto uivatele
Rok: 2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013
Msek dne 3.12.2017 (04.12.2017)
6-6 - vnon trhy a slunko s mskem (30.11.2017)
5-6 - kostel sv. Ignce z Lyoly na Karlov nmst (29.11.2017)
4-6 - kostel sv. Cyrila a Metodje (28.11.2017)
3-6 - ikovsk i Karlnsk tunel (27.11.2017)
2-6 - Vtkov nejen s pamtnkem (26.11.2017)
1-6 - Vlastivdn prochzka Prahou dne 24.11.2017 (25.11.2017)
Praha trochu jinak - Stromovka (4/4) (13.08.2017)
Praha trochu jinak - Krlovsk zahrada (3/3) (12.08.2017)
Praha trochu jinak - Jelen pkop (2/2) (11.08.2017)
Praha trochu jinak - Nov Svt (1/4) (10.08.2017)
Msek trochu jinak (06.08.2017)
Proda vtvarnic (31.07.2017)
Veern nvtva - doke nkdo poradit? (07.07.2017)
Zajmavosti (06.07.2017)
Co upoutalo moji pozornost (05.07.2017)
Strakapoud (04.07.2017)
Pohlazen lesa (03.07.2017)
Daci (02.07.2017)
ern datel (01.07.2017)
Srn zv i nov prstek - srne (30.06.2017)
Skorky v ervnu (29.06.2017)
Co ns mohlo potit v tchto dnech (09.05.2017)