Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Prokop,
ztra Cyril a Metodj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

S POHÁDKAMI DO SVATOJISKÉHO LESA

Kdybyste nkdy na výletech potkali v polích starou babku v tmavém šátku, pak jste urit potkali Polednici. Ale bát se jí nemusíte. Tomu, kdo je dobrý, neublíí. Zato ten, kdo ji naštve, se má na co tšit.

Jako tenkrát, kdy seno na loukách kolem Kinecké Blatnice v kupkách omamn vonlo a pšenice na polích zlátla a dozrávala. V šedé kytli a šátku staeném do oí vypadala kmotra Polednice jako obyejná ebraka.

Od rozpakovského mlýna kráela k Novému Dvoru.

Kdy došla k líp nahoe nad ulicí dol se svaující mezi staveními, stálo slunce v nejvyšším bodu své denní pouti, tedy v ase, jen spadá práv pod její arodjnou moc, kdy kouzla, jimi vládne, mají nejvtší sílu.

Dobelhala se ke statku s klenutou bránou, vešla na rozlehlý dvr a zaklepala na dvee. Sedlák Moutelík práv zasedl s rodinou k obdu – na stole v pekái se, a byl všední den, zlatilo peené kuátko, v talíích kouila nudlová polévka.

Jeho chasa se musela na poli spokojit s kusem chleba, hrudkou sýra a vodou ze studánky. Sedlák vstal od stolu – koho to sem erti nesou – otevel dvee a kdy uvidl ebraku, hnal ji ze dvora. „Sám nemám nazbyt a ješt budu krmit njakou holotu!“ kiel za ní.

Dvee malého domku naproti se otevely a chalupník Kropáek zakýval na tetku v šátku. „Pojte k nám! Host do domu, Bh do domu. Však nám neubude.“ Posadil hosta ke stolu, kolem nho sedlo sedm dtí jako schdk. Hospodyn nandala kmote na talí škubánky a bohat je posypala mletým mákem.

Po obd Polednice pkn podkovala a poádala hospodáe, nedal-li by jí dv hrst obilí. Jednu vysypala na stl, druhou skryla do kapsáe.

Rozehnala se a odešla. Sotvae pekroila práh domu, kadé obilné zrnko na stole se zmnilo ve zlaák. Tak odmnila chalupníkovu pohostinnost a dobré srdce.

 


 
Ptáte se urit, jak potrestala lakomce Moutelíka. Kdy došla na konec vsi, kde vede cesta k Oskoínku a rozkládají se sedlákova pole, vzala druhou hrstiku obilných zrnek a hodila je nad jedno z nich vzhru k obloze.

V okamiku se nad Moutelíkovým pšeniným polem strhla boue s krupobitím, které celou úrodu zouplna zniilo.

Ukázka z knihy Jana ehounka Svatojíským lesem.
Jan ehounek
* * *
Do Nového Dvora za Polednicí. Foto © Jan ehounek
Polednice v akci. Ilustrace © Inka Delevová

Zobrazit všechny lánky autora

 
 

Komente
Posledn koment: 12.01.2022  15:54
 Datum
Jmno
Tma
 12.01.  15:54 Pemek
 12.01.  09:58 Von