Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslava,
ztra Libue,Amlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Povídaky (26)

Nejnovjší blog Jana iky z Trocnova.
 
Šel jsem tudle podle vody na Smíchov. U m unavilo sední na koni, ruka brní od mávání zbraní, vidím jenom na pl svta, fouká na m ze všech stran  na tom kopci. Sešel jsem dol mezi lid, spousta lidí se rojilo, snad nebude válka? Tak to ne, do toho se motat nebudu, svý jsem si uil. Zahnul jsem do jedný uliky u smíchovskýho pivováru, jo pivo, to bych si nkde v koutku dal.
 
A tu de proti mn enská, je mi ák povdomá, snad to, dobrej boe, není „zbsilá Olena“, ta m tak nenávidla za to moje drancování a boení, ale dy já jsem to dlal ve jménu boím! A ji m uvidla a pidala do kroku. Kdepak, ádný pivo nebude, honem zpátky na ikaperk, tam na m nedosáhne. S toudle babou ani ádnej slavnej lapka nechce nic mít.
 
Teprvá na koni, nahoe nade všema stráznma lidskejma, se mi ulevilo. Dejte mi svátek s vašima vášnma, já mám svý za sebou a chci u jen klid.
 
 
 

Deník opuštné  mlynáky
 
Den nultý
Mlynáka padá na kluzkém obecním námstí. Levé zápstí podezele bolí.
 
Den první
Zmatená mlynáka s rukou v šátku se neumyje ani neuesá, neví, jak na to.
V nemocnici ji pochválí, e upadla šikovn. Kosti má prasklé, ani by se hnuly. Dostane sádru. Pítel jí prozradí, e vdy obdivoval padlé eny.
 
Den druhý
Sníh se odhrabuje jednou rukou tak, e násada vsune se pod rameno a páením ukrajuje se závj pi pomalém, le systematickém posunu závjí vped.
 
Láhve  se šroubovacím víkem se nejlépe otevírají vsed tak, e láhev se pevn seve nohama a zdravá ruka šroubuje. Vstoje se láhev vsune pod nehybné rameno, mírn nakloní a zdravá ruka šroubuje. Zde však hrozí nebezpeí polití. Podobn se oteve i pivní láhev. Tuba se zubní pastou se vezme do zub (neprokousnout!) a zdravá ruka šroubuje.
 
Boty s tkanikami se do píští sezony uloí, pouitelné jsou jen boty se zipem.
Brambory se loupou tak, e se neloupou a to se jmenuje americké brambory.
 
Den tetí
Zdravá ruka sama sebe jak tak umyje, ale v ádném pípad neute. Ruka zranná ruce zdravé ani nehty neostíhá. Vezme se tedy velká kosmetická špachtle, poloí na plocho na píklad na praku a pidrí se loktem zranné ruky. Ruka zdravá si na té špachtli nehty jednoduše obrousí.
 
Otevít penenku jednou rukou  se všemi zavírátky a zipy nelze. Tedy pi placení se penenka vloí do rukou pokladníka, idie autobusu a podobn, s prosbou o samoobsluhu. Funguje to.
 
Den dvanáctý
Po nkolikadenních zkušenostech zstává hlavním  a trvalým problémem oblékání a esání. Vaení také, ale vait není teba, kdeto obléknout se je teba.
K píprav jídla staí najednou jeden kastrolek, trvale bytující na sporáku, jeden hrnek a jeden talí.
 
Nkteré PET lahve  nelze vbec otevít. Vezmou se tedy nky s ostrou špikou, láhev pod závrem se propíchne a poté se vystihne okýnko. Trochu se pi tom nabryndá voda mimo skleniku, ale lovk se pece jen napije.
Byt se pomalu mní v doup.
 
Den tináctý
Pi zlomené ruce je také dleité, aby ml lovk v poádku své zuby! Na píklad mandarinku oloupáš jen s pomocí zub, uvázat pásek upanu je mono také s pomocí zub. A jiné drobnosti. Ale zuby by to mly být druhé, nikoli tetí.
 
Den osmnáctý
Jak pevlíknout sama peiny? Svlékání je skoro nemoné. Navlékání je zázrak po jistém smšném zápolení.
 
Den dvacátý osmý
Uesat se bez levé ruky nejde a nejde. A v tchto posledních dnech, jakoby se ruka zasádrovaná hlásila o své slovo, chce se jí pomáhat. A tak  pi zápasu s hebeny sádra alespo pidrela vlasy a tak pomohla pece jen alespo náznaku úesu. Snad bude i lépe?
 
Den tyicátý druhý
V nemocnici sejmuli sádru. Ruka pedstírá, e sádra ješt tu je, zstává v ní ta tíha.
 
Den tyicátý tetí
Ruka je šupinatá jako krokodýl, tuhá, oteklá a bolí. Nebude hned tak lépe!
 
 

Milý Georgu !
 
Georg je samorost, ijící na kanadském severu. Kdysi jsme si denn mailovali.
 
Milý hochu! Poopravím trochu Tvé pedstavy o mn; já klobouky miluji, ale všude je nenosím.
Do mých  šesti let m brával s sebou mj o sedm let starší bratr Karel na klukovské výpravy. To u jsem musela nco vydret a nepamatuji se, e bych byla nkdy breela.

Od svých šesti let jsem s rodinou kempovala u eky Ohe v chat, kterou mj tatínek vlastnorun postavil. I tam byla veselá parta a tak jsem se nauila okamit plavat, sedt u táborák, chodit na ryby a mít smysl pro humor, protoe  jinak bych byla v té spolenosti neobstála.
 
Tatínek byl v té osad jménem LIKAWAENE šerifem a spolu s maminkou mli pirozenou autoritu u všech osadník. Nkolik odrostlých svobodných mládenc m nauilo tancovat na vesnických tancovakách v okolí. To bylo krásné mládí do mých 18 let, proité peván v plavkách, v zim na bkách v bílé stop.
I dnes je v mém šatníku dostatek sportovních odv, bot a epic, pirozen omšelých, take do Tvé spolenosti bych nejspíš zapadla.
 
Pivo piju odjakiva, a pokud se týká alkoholu, tak dobré víno i slivovici jsem se nauila pít v moravských sklípcích. Psi m milujou a bojím se jen pavouk. Nordic walking provozuji nejradji v horském terénu. 
Tak toto je moje kvalifikace pro eventuelní cestu na kanadský sever.
Bh T opatruj.
 
Text i obrázky: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.09.2019  23:02
 Datum
Jmno
Tma
 27.09.  23:02 OLGA JANKOV
 27.09.  22:47 Marta o ikovi
 27.09.  19:36 Jarmila
 27.09.  16:11 Von
 27.09.  14:07 Vclav Moc pkn pspvek
 27.09.  13:12 Mara
 27.09.  06:19 zdenekJ