Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Heman,Hermna,
ztra Ema.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

KDE PEENÍ HOLUBI SAMI LÍTAJ DO HUBY
    
„Kup mlíko!“ Co? Franta sebou cuknul. Byl zvyklý poslouchat starou jako rádio. Kulisa, co znla od rána do veera. Jen se nedala vypnout. A te dala volume doprava. Kup? Coe? Franta vstává z otomanu jako by stanul na msíci. Spustí pomalu nohy. Jéé! Zašimrání do chodidel mu spustilo oi ke chlupaté barevné podlaze. A pak rychle zrakem ke starý. Vidí to taky? Tady pece byla prkenná podlaha. Stará si níme u zrcadla nco na brad. Ani to s ní nehne. „Mako?“ Jo, otoila se. „No, mlíko, íkám!“ Franta pomalu posouvá dla po rámu zrcadla jako by sahal na ducha a bál se, e jím prostoupí. Tady viselo zrcadlo, co vyrábl dda z dubu, který porazila loská vichice. Marn hledá dotykem vyezávaný vzor. Jediné, co dla zaznamenala, byl jakýsi nápis. Piblíí se oima a tém k nmu a pomalu nahlas hláskuje I-k-e-a. Stará na nj uí a jeden chlup na brad se tší, e na nj moná zapomene. „Co blázníš?“ Franta sjede mlky zrakem ke chlupu. Jo, jen ta stará je furt stejná. Zvedla se, a Franta uskoil. „A t pejdou ty skopiiny, mazej nakoupit. V lednici je leda vobšenej pavouk.“ Letmo koukla na njaký náramek na zápstí, co ji vydsilo, švihla Frantovi hubana a zmizela za dvema i s chlupem na brad.
 
Jakej šlak ho sem nastril? Chalupa je to ta, co Franta vlastníma rukama postavil. Vybílené stny jsou ale polepené strakatým papírem. A kde je studna? Voda tee ze zdi! I v kadibudce! Ve stodole místo koní stojí jakýsi lesklý povoz. Svíky se zapalují vcí na zdi.  Kamna nenašel. Co to íkala? Mlíko? Marn však hledal straenu ve stavení. 
 
„Osedlej kon!“ Franta se rozhlíí, kdo to k nmu promlouvá, ale to u sedí za volantem nkolika koní, jako by tam sedl od noníku. Veze ho to do paláce s nkolika podlaími. Franta tam stojí jak stoletý dub s otevenou hubou. Kolem nho se to hemí lidmi jak v mraveništi. Kouká ke stropu, kam stoupají lidé jako do nebe. Stojí a pece se pohybují. Ze zvyku se pokiuje. „Mlíko!“ Slyší zas ten hlas. Franta zave hubu, vyhrnuje si rukávy a rozhlíí se po kráv. Hlas: „Tady je!“ Nkdo si z nho vystelil? Kráva v krabici? Jeíšmarjá, nkolik krav. Vezme jednu krabici opatrn do rukou a otáí ji na všechny strany. Ale vemeno nikde. Piloí ucho na krabici. Nebuí. Najednou se mu na krabici rozehraje film. Poznává se v hlavní roli. Kupuje tele, bahnem ho táhne. Vede ho na pastvinu, seno suší. Táhne hromady sena do seníku. Stih. Z krávy tele vytahuje. Se enou se objímají radostí jak o Vánocích. Bude mlíko! Titulky. Rok výroby 1930. Franta se automaticky ope do beder. Ješt te ho bolí záda z té diny. A tady te staí nastartovat kon a mlíko stojí ped ním.
 
„Musíš do práce. Potebuješ peníze.“ Hlas. Mlíkárna. Franta sedí u bedýnky s pohyblivými obrázky a okýnky. uká do ni celý den jako by to tak dlal vdycky. uk! Konvová dojírna zane vycucávat krávy z mlíka. uk! Laborato. uk! Pasterace. uk! Homogenizace. uk! Pás se rozpohybuje a do krabic a lahví stíká pesn odmené mlíko.  uk! Krabice do igelit. uk! Expedice. Franta se radostí plácá do stehen. Krávu ješt dneska nevidl a pitom tu mlíko tee proudem. Zadek zvednul idle, jen kdy si šel udlat kafe s mlíkem.  A i na to má te asistentku. Marn ovšem kouká po nkom, kdo ho odnese na záchod.
 
Tak to je ten svt, kde peení holubi lítaj sami do huby! Jaképak se lopocení. Staí sedt na perdeli a ukat do mašinky. Vlastn všechno se dá ovládat njakým udlíkem. uk a je teplo. ádný les, ezání, štípání. uk a je svtlo. Bez obav ze zapálení chalupy. uk a tee teplá voda. Ješt te ho bolí tlo z kopání studny. uk a dom pijede chleba. Dina na poli, vyhazování šutr, hnojení, setí, sklize je ta tam. Mlíkárnu u ovládá z domova. Zlaáky hromadí v bance.
 
 

Jen to u není ten vypracovaný Franta, co tlo denn nasazoval, aby se rodina nasytila. Pandro mu petéká jak starostovi, zadek tee ze idle. Kdy se mu ho podaí zvednout, funí jak býk ped erveným hadrem. Ale má všechno, co kdy chtl. Kyselinu moovou, hypertenzi, cholesterol, artrózu, cukrovku a ischias. „Musíš zhubnout!“ Hlas. Nerad se vzdává svého prorostlého bku a tajn v komrce ho udibuje. Cviit bude od píštího týdne. Urit. Nebo od píštího msíce. To u urit.
 
Franta leí na operaním stole. Kolem stojí krávy na poráku. Nad ním se sklání ezník v bílém a rouškou pes obliej. Ukazuje Frantovi n na podezávání kravských hrdel. „Jen vám tu uíznu kus sádla, abych mohl ukrojit kus meziobratlové ploténky, která vás tak suuje. Záda vás potom sice budou stále bolet, ale já potebuju vykázat pojišovn njakou innost. Bohuel dnes má anesteziolog dovolenou, take slibuju, e to bude bolet.“ Rozkroí se, napáhne tu ruku s kudlou a…
 
„Nééé! Já musím pro mlíko!“ Kií Franta. Oteve oi a nad ním se sklání chlup zakoenný v jeho starý. Kouká na nj jak vyjevená. ,,Co to meleš?“ Franta jí vyrve beze slova ten chlup a stará zajeí. Radostí a úlevou seve tu svou ušmudlanou Maku, co ješt svírá hadr a kartá, jak drhla jejich prkennou podlahu. „Já ti byl ve svt, kde se dlá práce ze sesle. Na všechno mli erchmantský udlátko nebo vozítko. Lidi tam vbec nemuseli chodit. A aby se mohli hýbat, mají tam na to takový zaízení, kde tly pohybují do úmoru a ješt za to platí zlaákama. Maka ho plácne hadrem pes hlavu. „Tak u se prober a mazej nadojit!“ 
 
Terezie erbáková
* * *
Koláe Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.07.2017  22:08
 Datum
Jmno
Tma
 27.07.  22:08 Terezie erbakov
 27.07.  18:33 Ludk
 25.07.  09:25 Renata .
 24.07.  16:47 Blanka K.