Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
 
 
Ostatní zvláštnosti ve shod písudku s podmtem
aneb Není jedno, zda vzpomínali mui, i eny – i kdy vzpomínali v utajení.
 
Jestlie není mluvnický rod podmtu jednoznaný, uplatuje se tzv. shoda podle smyslu. To znamená, e se ídíme pirozeným rodem podmtu, nap. ve vtách s podmtem vyjádených osobním zájmenem.
Nap. :  Co (my) jsme se na vás navzpomínali! (vzpomínali mui)
             Co (my) jsme  se na vás navzpomínaly! (vzpomínaly eny)
 
Ve vtách s podmtem všeobecným (není ve vt uveden, ale rozumí se jím „njací lidé“) je shoda podle rodu muského ivotného, píšeme tedy mkké  -i.
Nap.: íkali to na schzi.
           Vysílali to v televizi.
 
Ve vtách s oslovením není podmt slovn vyjáden ( mluvíme o podmtu nevyjádeném), nabývá platnosti podmtu podstatné jméno, které je ve vt oslovením.
Nap. : Chlapci, kde jste tak dlouho byli? (chlapci)
              Tak jak jste se, dámy, rozhodly? (dámy)
               Vy jste m, dti, neslyšely? (dti)
 
 
Ve vtách s podmtem nevyjádeným se ídíme pirozeným rodem podstatného jména obsaeného v pedchozí vt, k nmu  se vta s nevyjádeným podmtem vztahuje.
Nap.:  Pjila jsem babice a tet kníky, protoe nemly co íst. (babika a teta )
            Uitel vysvtlil chlapcm uivo ješt jednou, aby je lépe pochopili. (chlapci)
 
Je-li podmtem  výraz pro vyjádení mnoství, tj.  skupiny, ady, zástupy, davy, desítky, stovky, sta, tisíce, miliony atd.,  ve spojení s 2.pádem podstatného jména rodu muského ivotného, není podmtem toto podstatné jméno, ale výraz, který vyjaduje mnoství.
Nap.: Davy lidí se tísnily na námstí.
                    Skupiny chlapc picházely na stadion.
           Tisíce divák povzbuzovaly hráe.
 Jestlie  stojí  u takové vty vta vedlejší se stejným podmtem jako je ve vt hlavní, meme psát ve vedlejší vt mkké - i  i tvrdé –y.
Nap.: ady mu nastoupily na plochu stadionu, aby zacviili (mui)  / zacviily (ady) svou skladbu.
Míla Nová
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob 
Jazykový koutek - provrka znalostí
Jazykový koutek - koncovky slovesných tvar
Jazykový koytek - Shoda písudku s podmtem