Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

Mezigeneraní vztahy - O projektu


Mezigeneraní vztahy jsou v souasnosti vnímány jako nepíliš harmonické. Od sociolog a psycholog slýcháme o vzájemném nepochopení a zejména o neschopnosti vcítit se do poteb a problém druhých. O tom, jaké vztahy panují mezi prarodii, rodii a vnouaty v jednotlivých rodinách, rozhoduje celková atmosféra i historie tchto rodin.

 

Mezigeneraní vztahy mohou být ovlivnny vkem, ivotními zkušenostmi rodi, dtí, vnouat - jejich odlišnou rolí v rodin, kulturními vzory a stereotypy. Stejn tak je ale vztah závislý na osobních vlastnostech a pístupech lidí. Jsou dány mnoha faktory, které stojí za rozbor a pochopení, protoe jejich pozitivní vývoj významn ovlivuje výchov a formování osobních vlastností a znalostí nejmladší generace.

 

I to je dvod, pro jsou tyto otázky pedmtem mezinárodních program Evropské unie, nap. projektu „Partnerství“ realizovaného v rámci programu Grundtvig. Na projektu se aktivn podílí i obanské sdruení Spolenost senior a k úasti zve všechny zájemce.

Náš projekt nemá zámr sociologického przkumu, ale má mimo jiné podnítit k zamyšlení, ím jsou tyto rozdílné vztahy ovlivnny, pro se mohou dti chovat ke svým rodim a prarodim rozdíln, pro mohou vznikat mezigeneraní konflikty, jaké faktory je ovlivují apod.

 

Projekt je otevený všem od senior a po školáky, proto jsme oslovili rovn ke spolupráci studenty a pedagogy škol. Na základ výpovdí senior i mladé generace chceme zjistit úrove vztah mladé a starší generace.
 

***

Projekt byl ukonen.

Na projektu spolupracovali lenové Spolenosti senior spolen s partnery z Francie a Polské republiky.

 

***   

I nadále máte monost psát píbhy na téma mezigeneraní vztahy. Píbhy na dané téma mete zasílat prbn. Píbhy jsou zveejovány na webových stránkách www.seniortip.cz  v sekci „Vlastní tvorba”

 

Pi psaní píbh (kadý autor me zaslat neomezené mnoství píbh) se mete opít nap. o následující námty:

   Jak na vás psobily vztahy s vašimi prarodii, jak ovlivnily váš ivot.
   Jaké radosti i starosti pináší vztahy s vašimi vnouaty/prarodii.
   Jaké jsou silné vzpomínky a záitky spojené s dtstvím.
   Jak obohatily i poznamenaly vztahy s dtmi/prarodii váš ivot.

 

Pípadn se mete zamyslet nad námty:

Prarodie - vnouata a peníze
Souití v jednom dom
Vný souboj v autobuse mezi studentem a dchodcem
Pro mladí lidé neumí ít s lidmi o dv generace staršími
Jsem hrdý na svého vnuka/vnuku
Chtl bych dokázat to, co mj ddeek/babika


Píbhy zasílejte na info@seniortip.cz  pípadn vepište do on/line formuláe nebo zašlete na adresu:

Spolenost senior

Na Jízdárn 18

702 00 Moravská Ostrava

 

 K zaslání píbhu mete pouít i interaktivní formulá.

Diskutovat mete aktuáln v oddíle Diskuse – Název diskuse – Mezigeneraní vztahy

 

Ke spolupráci vás zve Spolenost senior