Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslava,
ztra Libue,Amlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
"Krtek" a svatozá
 
Kdy tak pemýšlím o našem splašeném tlocvikái a ruštinái "Krtkovi", uvdomuji si, e s jeho osobou je v mé pamti svázáno víc vzpomínek, je by stály za zpracování. Následující píbh se udál  v dob, kdy jsem u nebyla  Chvátalovou akou, ale ji nkolikátý rok jeho kolegyní.
Vzhledem k tomu, e on njaký asový a "hodnostní" posun neuznával, snaila jsem se s ním znenadání nesetkat na chodb i ve tíd plné dtí, protoe sotvae m Chvátal spatil, zahalekal: "Járo, narovnej se!" A následovala poádná herda do zad. Ta zejm zastupovala ten vykiník.
V dob, na kterou vzpomínám, byl u dotyný pán blízký šedesátce a také vneek vlas, který lemoval jeho pleš, byl úpln stíbrný.On se však cítil stále mlád a upr. A tak jednoho dne, kdy si jeho dcery dlaly peliv na vlasy, nechal si své sporé zbytky vlas pelít i on. Dámám nemusím zajisté dlouze vysvtlovat, co udlá módní rezavá barva na stíbrných vlasech. Pánm pak jen strun prozradím to,co mi se smíchem pozdji ekla jeho dcera: "Krtkovi" kolem hlavy zaplanula svatozá! Pouze nebyla zlatá, ale rudá. Poté následovalo nkolikeré mytí hlavy, ale kýený výsledek se nedostavil. A tak kdy jsem druhý den ráno vešla do sborovny, spatila jsem kolegovu pleš olemovanou nn rovým vnekem. Práv nco ohniv líil kolegyním. Pistoupila jsem blí a doslechla jsem se, e  Chvátalv verejšek byl vskutku smolný. Šel prý toti za njakým úelem do  staré "kadibudky", kterou mli vzadu na zahrad. Sotva vkroil na první prkno podlahy, to se pod ním prolomilo, a on zahuel do nevábné prohlubn.
Cizí neštstí vdy potší, a tak kolegyn, místo aby chudáka politovaly, se válely smíchy.  Já jsem jejich ehot nesdílela, nebo mne víc ne pád do hlubiny fascinovala kolegova rová hlava. A tak kdy se smích utišil, zeptala jsem se ho bezelstn: "A to jste do té umpy spadl po hlav?!"
Barvy znaky Palette musely být kvalitní, protoe milý "Krtek" se rovou svatozáí honosil dosti dlouho.
Míla Nová
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5
 
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
Pobaltí - 5
Pobaltí - 6
Pobaltí - 7