Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Malování v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!

 

3. lekce
Vnitní barva


Peskoíme tvrtou lekci prvního roníku, ale pátá lekce byla o barvách a tak neuškodí se k ní vrátit. Barva popedí a pozadí vám u nedlá ádné potíe ani náhodou. Také víte, kde se zapíná Barevná paleta, na které je moné barvy modifikovat. Pokud to nevíte, tak rychle nalistovat ptku z roku 2008 a studovat.


Dneska ovšem vezmeme barvy z jiného konce, a zaneme hned zadáním.
Vaše úloha me trvat po pt dn jako pt obrázk, které máte monost vloit na modul Malování. Tuto lekci do poradny nedávejte nic, ale všechny vaše práce na ten modul. Blíí se Vánoce, asu máme kadý málo, ale pesto si myslím, e monost pti obrázk vyuijete.


Tato úloha si ádá vašeho soustedni. Klidného, intimního. Kadý den si urete jednu barvu, které se ten den budete vnovat. Pozorn se rozhlédnte po svém byt nebo okolí a kadý den se soustete jen na jednu jedinou barvu, kterou v nm máte. Dnes je to teba ervená, zítra modrá, pozítí hndá a tak dál. Svojí pozornost se snate udret po celý den, i kdy pjdete ven. Dívejte se kolem sebe a vnímejte jen tu jednu jedinou barvu, kterou jste si ráno urili. Co všechno kolem vás je dnes teba ervené? Co erveného vidíte hned po ránu, kdy se probudíte? Co erveného je v dom, kdy vycházíte ze dveí bytu? A v parku, pi ranní procházce s pejskem? Kolik je tam ervené? Na obleení, zábradlí, kvtinách, ve výkladních skíních, kolik ervené máte doma, teba kobereek? Vzorek na závsu? Co všechno je ervené? Zapamatujte si to a a sednete k úloze, všechny ty ervené vci nebo dojmy z nich namalujte. Pokraujte stejným zpsobem i zítra, jen barvu zvolte jinou, podle vaší nálady ( tu ervenou jsem uvádla jen jako píklad) a opt namalujte všechno, eho jste si v urité barv všimli. Toto cviení je skvlé po všech stránkách: bystí pozornost, soustední, pam, kreativitu.


Poprosila jsem Vendulku o doprovodné obrázky k lekci. Text lánku jsem jí poslala a nedávala ádné vysvtlení, bylo na Vendulce, jak ho pochopí a jak zadání provede. Vendulka je skvlá kreslíka a tak namalovala dva rzné obrázky a já jí velmi dkuji. Není to ovšem pedpis, jak máte ztvárnit vidné vy. Malujte podle svých schopností kreslíských i tch pozorovacích a pokud budou vaše obrázky pojaté jinak, nebude to chyba. Jen dbejte na to, aby z kadého obrázku hned na první pohled bylo zejmé o jakou barvu se jedná a co jste ten den v té barv vidli.


Magdalena Vlachová