Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Malování v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!

 

5. lekce
Výbr libovolného tvaru

 

V novém roce máme ped sebou 6 kapitol. Tím odpovídám na mnoho otázek, které mi pišly, jestli bude kurz pokraovat.
V pti dalších kapitolách probereme nové uivo, ta poslední – závrená, je pipravená na Velikonoce. Budete v ní opt ilustrovat Velikononí pohádku, kterou pro vás napsala Miluška. Máte se na co tšit.

 

Ale ne se do toho všeho pustíme, trošku nezbytného opakování. Jak jsem vidla, dlá nkterým z vás ukládání obrázk stále problém. Take v kostce výtah a opáko z jedenácté lekce minulého roku:

 

Rastrové formáty .BMP jsou základní interní bitmapové formáty Windows, umoující pracovat s rznými druhy barevnosti.

 

…My ji víme, e rozpracované obrázky v programu Malování máme ukládat do formátu 24bitový rastr.bmp. A to z toho dvodu, e tento formát pi ukládání dat nepouívá ztrátovou kompresi.


…Pro naší práci v programu Malování pouíváme 24bitový rastr.bmp, do kterého nejprve obrázky ukládáme. Pak teprve, a jsou uloeny do tohoto formátu, uloíme je znova píkazem Uloit jako… do formátu JPEG. Toto druhé uloení udláme v pípad, e je chceme vloit na Internet.

 

…Nejdíve je ukládáme do 24bitového rastru z toho dvodu, e tento formát poskytuje uloení v barevné hloubce 16,7 milionu rzných barevných odstín a není komprimovaný.

 

Naopak JPEG (ti dejpeg) - JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP je nejrozšíenjší datový formát, primárn navrený pro ukládání obrazových dat a jeho typickou vlastností je ztrátová komprese. To znamená, e obrazová informace uloená v JPEG ztrácí kvalitu a ztrácí jí tím více, ím více jsou data komprimovaná, tedy zhuštná, zkoncentrovaná.
Malá velikost soubor je toti typická vlastnost JPEG a proto je vhodný pro zobrazení obrázk na Internetu.

 

 

A nyní k novému nástroji - a tím je Výbr libovolného tvaru:
Nástroj umouje vybrat (jakoby vystihnout) ást obrázku ohranieného libovolnou arou. S tímto „ výstikem“ je moné pohybovat a mnit jeho velikost.

Postavte si snhuláka!
Nejprve si pipravíme všechno, co k takové stavb snhuláka potebujeme. Uválíme si snhové koule, pineseme z klny starý hrnec, kousky uhlí a nesmíme ani zapomenout na nos z kuchyn a všechno to pkn naskládáme vedle sebe. Kdy to budeme mít pehledn poskládané, zaneme stavt.

 

Vezmte nástroj Výbr libovolného tvaru, je to ten úpln první na panelu nástroj, co má ikonku podobnou hvzdice. Kliknte na dolní ikonku vlastností výbru, musíte jí mít v modrém políku. Obtáhnte tím nástrojem snhovou kouli, uchopte a postavte na tu první. Stejným zpsobem pidejte klobouk, ruce nos, knoflíky.

 

Kdy budete mít snhuláka postaveného obtáhnte ho nakonec celého a zarovnejte na plochu, aby byl posazený v prostedku obrázku.

 

Nakonec taením bodu v pravém dolním rohu obrázek oíznte od všech zbyteností. V mém pípad (viz hotový obrázek snhuláka nahoe) zmizel z obrázku jeden uhlík, který byl navíc a i celkov je obrázek menší a rovnomrn oíznutý od zbyteného pozadí.

 

Tak to je zatím k výbru všechno, budeme se mu vnovat ješt i v další lekci.


Vyuijte zpsob uspoádání prvk i v obrázku, který budete malovat na modul, tato kolání technika vám velmi usnadní práci.


No a co by asi tak bylo vhodné za motiv k malování v prvním lednovém týdnu, plném mrazu a prý bude i snit? Nechám volbu zimního obrázku na vás!


Magdalena Vlachová