Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Znovuzrození Fénixe

Nkdo na své kytky mluví v domnní, e díky tomu více porostou. Netuším, jestli to funguje. Znám pouze jeden takový pípad, kdy dotyná zahradnice chodí mezi svými svenkynmi, baví se s nimi, hladí je a vbec jim projevuje více pízn ne vlastní rodin (správn, mluvím o své matce). Nicmén si nejsem jistý, e by tímhle postupem docílila lepších výsledk ne ti, kteí pi okopávání záhon zaryt mlí i dokonce nadávají. Já se svými pichlavými miláky rozmlouvám vtšinou pouze tehdy, kdy u m svdomí sírá natolik, e m donutí se jim omluvit za nehorázn otesnou péi. Nakonec jim vdycky slíbím, e se polepším, jene u v ten moment vím, e náš další rozhovor se ponese ve stejném duchu.
 

Moje sbírka kaktus ítá mezi dvaceti a ticeti kusy. To podle toho, jak rychle stíhám nahrazovat chudáky, kteí to ji vzdali. Jde o nikdy nekonící proces. Rok co rok pijde nakupovací horeka, kdy zacelím mezery vzniklé po padlých hrdinech a vytvoím nkolik záloních jednotek, které se záhy propracují na elní pozice. O to více obdivu si zaslouí tch nkolik osamocených mohykán, kteí to se mnou táhnou u léta od doby, co je krutý osud zavál do mých spár. Hlubokou úctu pak chovám k nejstaršímu vytrvalci, který se ocitl na parapetu jako vbec první a dosud staten peívá.
Povídá se, e kaktus vykvete, pokud je spokojený a vhodn opeovávaný. U m tenhle rok kvetl jediný. Take na tom nco pravdy bude. Fascinovalo m to. S minimální péí a pozorností a ten drobek dokázal ze svého stedu vytlait stonek nkolikanásobn delší ne on sám. Bylo na nm jedno poup? Dv? Ti? Ne! Rovnou padesát sedm! A kadý den vykvetlo a zvadlo práv jedno. Dva msíce ten deseticentimetrový prcek oivoval místnost. Ani nevím, ím jsem si to zaslouil.

 

I kaktusy vyráí na letní dovolenou. V pípad tch mých není cílovou destinací jiní Itálie a Capri, nýbr podlaha balkónu, u tak pekypujícího rznou zelenou veteší. A to se vtšinou nejedná ani tak o dovolenou, jako spíše o vyhnanství. Objeví-li se na nkterém z mých chovanc podezelý neduh i škdce, sbalí si svých pár kamen a podmisku a tradá ven, aby od nj nákaza nepeskoila na sousedy. Tam elí rozmarm poasí odkázán sám na sebe. Na balkón tak dávám neboáky doít. Je mi líto je vzít a vyhodit do popelnice jako kus zboí, protoe jsem si k nim u vypstoval njaký ten vztah. Na druhou stranu zstat taky nemou.
Jedno léto jsem takhle vyvenil zdánliv ztracený pípad. Ani ve snu jsem nepoítal s tím, e by se chudák sukulent ješt kdy vzpamatoval, jene se pihodil uinný zázrak. Škdci zmizeli, rostlinka se zotavila a ješt zesílila. Dosud zstává mezi námi a tší se dobrému zdraví. Od té doby jsem zaal balkón vyuívat i jako ozdravovnu a svte div se, procento zachránných pekvapiv roste.
Nejkrásnjší zmrtvýchvstání však probhlo kdy mladiký kaktus, který ke mn pišel u s notn podlomeným zdravím, zcela spálilo jarní slunce a nadto celý seschl. K jeho štstí jsem strašn líný a balkón se nachází blí ne odpadkový koš. Proto skonil tam. A jak u jsem si zvykl, kdy zalévám, tak všechny, tudí vodu dostanou i ti na vnosti (ne svcenou, z kohoutku). A pi jedné obchzce jsem se nestail divit! Na svraštlém tle se cosi zazelenalo. O kus dál taky. A ješt! Bez dechu jsem koukal na to znovuzrození. V tu chvíli jsem pocioval skutenou, niím nekalenou radost, jako u dlouho ne. Tenhle vzdor osudu, povstání bájného ptáka Fénixe z popela a vybojování si práva na ivot na m siln zapsobilo.

 

Zaplnil jsem celou stránku tlacháním o kaktusech. Hrza. Ale vte mi, e jsem si nekladl za cíl otrávit vás a unudit k zoufalství. Nepeetli jste si pouze píbhy z pichlavé íše, ale i podobenství o té naší. V ní se to také hemí ostrými a nebezpenými trny. Zárove  v ní však najdeme i stejn pkné vci jako erstv rozkvetlá poupata a staí k tomu málo, malinko. Teba jen obasná pomoc, vlídné a povzbudivé slovíko, trocha lásky. Udlat nkomu radost je snazší, ne se zdá. A je dobré si pamatovat ješt jednu vc: nelámat zbyten brzo hl. Nevzdávat to, i kdy se vše jeví ztracené.
 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustraní fotografie: https://www.piqsels.com/cs

Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 23.04.2024  13:43
 Datum
Jmno
Tma
 23.04.  13:43 Vladimr K
 21.04.  11:30 Von