Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Markta,
ztra Karolna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Digitální Bi Boí

Závr, který me být zaátkem…
 
Stane se internet, sociální sít, umlá inteligence nebo dokonce všechny tyto technologie dohromady zkázou pro lidstvo? To je samozejm filosofická otázka, ale dovolím si tvrdit, e není zdaleka nereálná, a e zániku naší civilizace jsme blíe, ne si jsme ochotni pipustit.

V souasném svt existuje enormní mnoství kritických bod a svým zpsobem taníme mezi kehkými vejci a skoro se a me zdát, e otázka CO zapíiní zánik lidstva je podruná a moná bychom se mli ptát jen na KDY…? Bude to však vyhynutí celého našeho druhu, nebo „pouze“ zhroucení civilizace tak, jak se odehrálo u mnohokrát v djinách? Koneckonc i onen pvodní Bi Boí, Attila Hun, pispl k zániku celé epochy a jedné z nejvíc fascinujících a nejdéle trvajících civilizací svta. Moná kdyby ím petrval a nepišel temný stedovk, tak souasné generace lidí u kolonizují vesmír… A nebo neexistují? Moná by nám uritý restart myšlení a ití na tak úpln neškodil, nezdá se vám? Navíc kadá civilizace je u od svého zrodu odsouzena k zániku. Protoe jediné, co trvá vn, je zmna. Tahle esej vznikala tém dvanáct msíc a je zajímavé i zaráející, jak se za tu dobu zase o kus dál posunul svt a lidské schopnosti. Moná, e kdy tete tyto ádky, jsou u nkteré otázky zodpovzeny a jiné pekonány.
 
Mezi všemi myšlenkami, kterými jsem se probírali, se neustále dokola vracela idea toho, e na jedné stran jako lidstvo neustále posunujeme hranice moného a tvoíme úasné vci, souasn se ale vdy najdou jedinci, a el Bohu ne málo, kteí tyto skvlé nástroje zneuijí. e naše mravní stránka zaostává za tou technologickou. Jene ím vysplejší technologie, tím vtší riziko. Z nástroje pomoci se stává zbra. Z dobrého sluhy zlý pán. Osobn cítím velkou rozporuplnost nejen ohledn sociálních sítí a umlé inteligence, ale i ve vztahu k samotnému internetu. Jen historie jednou rozsoudí, zda to byla správná cesta, slepá ulika, nebo schody do pekel. Kdy si vzpomenu na devadesátá léta minulého století, léta, kdy poítae vykukovaly z plenek, monitory byly krabice velikosti malých mrazák a internet se teprve chystal na zválcování všeho, co do té doby platilo, nevím, jaké pízvisko té dob dát… Byla jiná, ne lepší, ne horší, prost jiná…

 

Ale svt byl takový „zaplnný“ lidmi, i kdy jich reáln ilo mén ne dnes. Svt byl také „pomalejší“ a ne tolik „smart“. Ne o všem se hned vdlo, ne kadý se ke všemu vyjadoval, ne kadý nosil v kapse mobil a kdekdo na nm nebyl závislý. Po ulicích se netoulaly oivlé zombie, které hypnotizují malou krabiku místo toho, aby se rozhlédly pi pecházení silnice i naslouchaly svému srdci. Kdy se lovk ztratil, zeptal se nkoho na cestu místo hledání v online map. Nedlili jsme svou pozornost, myšlenky, emoce ani as mezi „dva svty“. A proto se není emu divit, e dnešnímu pelidnnému svtuponejvíce schází práv skutení lidé. ím více nás pohlcuje digitální rozmr  našeho bytí, a u z donucení i na základ dobrovolné volby, tím mén kapacit zstává na ten reálný. Mnozí to však nepovaují za škodu, mnozí to naopak vítají. Jednou uvidíme, kdo ml pravdu.
 
Tomáš Záecký
* * *
Anotaní obrázek: https://www.pinterest.com https://pixabay.com/cs/
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 30.05.2023  08:09
 Datum
Jmno
Tma
 30.05.  08:09 sv
 29.05.  22:45 Tom Zeck Re:
 25.05.  07:42 Pemek
 25.05.  02:59 Ivan