Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

V Mikulov se vzpomínalo na eleznou oponu

Koncem listopadu se na jihu Moravy v Mikulov konala mezinárodní konference s názvem „Zapomenutí mrtví". Poádalo ji obanské sdruení „Pam" a jejím hlavním cílem bylo pipomenout všechny, kteí se v dobách totality pokusili u Mikulova o pechod hranic a odchod z tehdejšího komunistického státu do neutrálního Rakouska. A byli nemilosrdn usmrceni - zasteleni pohraniníky, zabiti elektrickým proudem nebo dokonce roztrháni psy, které na n vojáci poštvali. V programu konference, na kterou pijeli zástupci nejrznjších organizací z Rakouska a Slovenska, byla návštva hranice u Mikulova s památníkem 53 obtí, které zahynuly v tchto místech. V uplynulých letech tady byla vybudována Nauná stezka, její souástí  jsou názorné informaní tabule a další zajímavý památník s názvem „Odlouení", který má symbolizovat blízkost lidí na obou stranách hranice a zárove nemonost setkávat se a voln navštvovat v dob totality. Konference, na které obdrel od rakouských zástupc významné ocenní za dlouholetou záslunou innost pedseda „Pamti" Miroslav Kasáek, se zúastnili také novinái a spisovatelé, kteí publikují o elezné opon, jako napíklad brnnský spisovatel a noviná Ludk Navara, který na toto téma vydal nkolik známých knih, ke kterým patí „Píbhy elezné opony". Na konferenci nechybli ani nkteí z tch, kteí tu „stnu smrti", která obklopovala na hranicích nejen naši republiku, ale prakticky všechny tehdejší totalitní státy, njak pekonali nebo se o to alespo pokusili.

Nedílnou souástí konference byla také výstava o elezné opon se skutenými ukázkami zbytk drátných zátaras a elektrických plot z hranic s fotografiemi. Ta výstava u probhla v nmin na nkolika místech Rakouska a bylo k ní vydáno v posledních letech pár zajímavých brour v eštin a nmin nap. „Projekt hranice“, obsahující kompletní seznam tch, kteí zahynuli pi pokusech o útk pes eskoslovenské hranice na svobodu a do roku 1989. Nebyli to jenom eši, Moravané, Slováci, ale i uprchlíci z tehdejšího Východního Nmecka, Polska a dokonce i Rakušané, které na hranici „omylem“ zastelili na území Rakouska horliví eští vojáci.  Také byl  v tch asech neádoucí a zakázaný výhled z ve kostela ve Slavonicích nebo z terasy mikulovského zámku do Rakouska. Ten si mohli nyní na závr konference úastníci pln vychutnat vetn návštvy pkn rekonstruovaného kostela sv. Václava  a pedvánon vyzdobeného mikulovského námstí. 

 
Text a foto:Vladimír Kí
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.12.2022  20:06
 Datum
Jmno
Tma
 16.12.  20:06 Evussa
 14.12.  08:37 von