Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Aneka,
ztra Kamil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Alternativn metody lby

Akupunktura

Urit vichni znme rzn alternativn metody lby, a u je to homeopatie, rzn "zzran" metody rznch litel, zakva, bylink. Kad mme sv zkuenosti, kad jsme u urit nco zkusili. Mm erstv zitek z akupunktury na vlastn ki. U hodn let jsem nemohla usnout jinak  ne pomoc rohypnolu, v posledn dob, kdy u se pestal normlnm smrtelnkm dvat, stilnoxu. Bez toho ani uk! Zkouela jsem samozejm rzn dal metody, od teplho mlka s medem, prochzky ped spanm, sugesce a autogenn trnink, uvolovn. Nic! V posledn dob jsem musela pidvat neurol a zanala jsem se obvat, co bude dl!

Vce stilnoxu?

Vce neurolu?

Shodou okolnost jsem se dostala do rukou lkae, kter praktikuje akupunkturu. Jen mi to  navrhl - j jsem se ale jen usmvala. Nevila jsem. J vlastn nevm dosud i kdy mm dennodenn, tedy, nonnon dkazy.

Jednou tdn mi napch asi 12 jehliek na rzn sti tla a j u 4 tdny nevm, co je to nespavost. Jsem velmi racionln lovk a brnila jsem se tomu, e to prost nen mon! Prvn dny jsem si kala - fajn, ulehnu bez prku, stejn neusnu, je to blbost! Njak placebo efekt mon, ale dn jehlika pece neme odstranit tak dlouholet problm!

Leela jsem a v duchu se zvrcen radovala, e neusnm, no bodej! Jet hodinu a jdu pro stilnox.

Probudila jsem se rno a nestaila divit.

Kdy to pokraovalo dal dny, a dal tdny, znejistla jsem. Te u vm, tm. Pod ekm, kter veer se optovn budu pevalovat v posteli, s hrzou koukat na budk, jak utkaj hodiny, pl druh, pl tet - a ne a ne zabrat. Zatm ekm marn.

 

Akupresura

Dal metodou samolby je akupresura. Pomoc tto absolutn jednoduch, bezbolestn metody lze nap.: Tlumit chu k jdlu, uvolnit ucpan  noc, zlepit si kondici.

Neukod vak na zatek pipomenout si nkolik zsad.

Akupresura se nem provdt na lano, ani po bohatm jdle. U starch lid, pi vyerpn fyzickm i duevnm, a u dt, pouvme pouze slab tlak. U lid, kterm se snadno tvo modiny nen laick akupresura ani mas vhodn. Akupresuru bychom nemli dlat na pokozen ki, pi konm onemocnn, vyrce nebo otoku. Kdy jsme na pochybch, je na mst poradit se s lkaem. V kadm ppad - akupresura  nen velk! Me vak v ad ppad pomoci, kdy se ve sprvn chvli provede. Statisticky je dokzno, e asi u deseti procenta lid dn akupresura ani akupunktura nezabere.  Doufejme, e vy patte mezi tch 90 procent!

 

Chci uvst nkolik pklad, jak lze pomoc akupresury zvldnout nkter bn situace. Chcete teba ztlumit nadmrnou chu k jdlu tsn ped obdem?

Zkusme! Nic nm nehroz, jen si sami ovme, nakolik lze tuto metodu pout prv u vs.

Kdy jsme hodn hladov, ale nechceme se pecpat nebo vypadat ped druhmi jako routi, meme si pomoci i tsn ped jdlem. Zhruba 15 a 20 minut pedtm si zkusme jednu a dv minuty stimulovat bod, kter le mezi stedem hornho rtu a spodkem nosn pepky. Le o nco ve ne v jedn polovin tto vzdlenosti. Meme si ho stimulovat prostm tlakem prstu nebo krouivm pohybem, ale meme to provst i zcela nenpadn v kancel u psacho stolu napklad propisovakou, kterou si nedbale, jako by v zamylen na toto msto tlame. inek je opan ne u aperitivu a jeho vsledkem je ztlumen na neztiiteln chuti k jdlu na zvldnutelnou podobu.

Mme ucpan nos?

Nepjemn!

Nkdo mv nos ucpan pi senn rm, nebo pi nachlazen, a brn nm v dchn. Akupresura nm me pomoci aspo na chvli uvolnit nos a zlepit dchn. Pouijeme bod na oblieji. Prvn z nich le po stranch tsn vedle spodnho okraje nosu a pak pod stedem nosnch drek. Dal velmi inn bod je nad koenem nosu, uprosted mezi obom. Kad z nich masrujeme  po jedn minut. Pokud to jde, masrujeme obma rukama zrove. Tet bod le na ruce, a najdeme jej, kdy palce pitiskneme k ukazovku, na mst nejvyho vyklenut svalu. Stiskneme jej druhou rukou mezi palec a ukazovek a asi minutu jej promneme mezi prsty.

Hroz vm rozilen?

Chyst se k bouce a vy se nechcete nechat vytoit?

Mezi obom nad koenem nosu je bod,  ke ktermu pi zavench och budeme "vzhlet". Pedstavme si, e na ele uprosted nad nosem je msto, ve kterm se sousteuje klid, pohoda a nadhled. Zaveme oi, a pomysln stome bulvy k tomuto bodu. Soustedme se - nen to akupunktura, ani akupresura, ale funguje to. Zkuste to!   

 

Dagmar JaroovKomente
Posledn koment: 02.04.2005  20:31
 Datum
Jmno
Tma
 02.04.  20:31 Dana terminologie
 30.03.  19:18 Boivoj Pat akupunktura do "alternativn" mediciny?
 30.03.  08:45 Janina zajmav