Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

DOTÝKANÍ  OSTRAVOU
 
Opt s dámou, která tentokrát není ktná Ostravicí, nýbr Vltavou, ale pesto se cítí zcela po právu Ostravankou. U erveného vína vzpomínáme jak se Libna Astrová, dlouholetá první sólistka operety, dnes Národního divadla moravskoslezského, dostala vbec k divadlu.
 
A nebudeme vypoítávat slavné role… 
V mém pípad to bylo jednoduché. Jsem, bohuel u poslední len vícegeneraní herecké rodiny. Prarodie, rodie, tety i strýkové slouili Thálii, take bylo zcela normální, e jsem se ocitla na jevišti u ve svých tech letech. Jako drobnou pikanterii dodávám, e tenkrát byl v pohotovosti noníek hned za kulisami a byl potebný. V pti letech jsem u hrála v dramatizaci tehdy velmi oblíbeného Malého lorda titulní roli, tedy amerického kluka, který se stane šlechticem, a nejen v této dtské roli jsem jezdila hostovat k jiným koovným spolenostem, podobným té v nich hrála moje rodina. Mimochodem, našla jsem o ní vyprávní v kníkách o divadle od  Adolfa Branalda. Vlastn i s ním jsem hrávala.
 
Pak ale asi zaala herecká a pvecká prprava?
Ale kdepak, tak se to tenkrát moc nedlo. Prošla jsem jen soukromým kurzem tance a v 16 letech jsem nastoupila v Trnavsko-Nitranském divadle jako baletka. Dohlíela na mne teta, která tam byla šeptárkou, ili nápovdkou. Nástup Tisa však perušil slibnou kariéru u tenkrát nejen tanenice, ale i hereky a zpvaky, a my eští herci museli pry. Uvítal nás Hodonín a poprvé vlastn Morava.
 
Take válku jsi u zaila  v Ostrav?
To ješt ne, nejdív jsem hrála v praské Unitarii, to bylo velmi píjemné divadlo, kde se za doprovodu klavíru a varhan hrály komedie se zpvy a tanci, ale také teba Tylv Praský flamendr, který se mi stal v dusné atmosfée protektorátu osudný. Zpívala jsem toti kuplet “Uvidíte, e to dobe dopadne, jen co sníh opadne“ a nadšený aplaus publika, které dobe chápalo, m stál angamá. Vzali mne pak jako tetí subretu v Moderním divadle na ikov a krátce jsem úinkovala v Esta - triu.
 
Myslím, e t obor tetí subrety píliš neuspokojoval?
Bylo mi dvacet pišla nabídka z Jihoeského divadla. Tam jsem u byla první subretou povinností zpívat i operní repertoár. Nastudovala jsem m.j. titulní roli v Madame Butterfly, kde partnerem mi byl známý tenorista z Národního divadla Stanislav Mu.
 
Válka skonila a ty jsi se  vrátila do Budjovic?
Ne, divadlo bylo poniené válkou, a tak jsme cestovali do Teplic - Šanova, kde jsme ješt hráli s nmeckými sboristy. V r. 1946  jsme se mohli vrátit do Budjovic,  ale  odešla  jsem podruhé  na Moravu, tentokrát do Olomouce. Nastudovala jsem Antonii v Hoffmanových povídkách a pár dalších rolí a pišla tká nemoc ledvin. 
Tak zlá, e mi lékai doporuili, abych vbec zanechala divadla. A  tak jsem se provdala za budjovického majitele hotelu a zmnila styl ivota. Ale brzy nastaly problémy s komunistickými úady. Manel sehnal  deset kilo zakazované zrnkové kávy  pro kanadské hokejisty, kteí byli ubytovaní v našem podniku. Nkdo nás udal, oba nás zatkli, vyslýchali. M asi díky tomu, e znali mou hereckou dráhu, pustili, manela zaveli na dva roky. Následovala ztráta veškerého majetku, mé vysthování bhem 24 hodin, a tím nejhorším byl zákaz hraní divadla na celém území ech. Vrátila jsem se k mamince do Prahy a nevdla z eho a jak budu ít.
 
Co, nebo kdo ti pomohl?
Do dneška existují tzv. herecké Velikonoce, kadoroní setkání herc z celé republiky, tenkrát ješt konané v praské kavárn Slavia. Šla jsem tam také, svila se kamarádm a ti rychle pomohli.Vdli, e ostravský šéf operety Jan Pacl obmuje soubor a  nebojí se vzít i takového lovka jako jsem byla já, manelka kriminálníka, a pak - Ostrava nebyla v echách.                                            .
 
Pamatuješ první ostravskou roli?
Na angamá to byly Piskákovy Perly panny Serafínky, uspla jsem a od sezóny 1949 jsem se stala subretou souboru. První studovaná role ji tady byl Orfeus v podsvtí, a pak šly úlohy rychle za sebou. Premiér bývalo pt a šest do roka, k tomu rozhlasové a pozdji televizní natáení a samozejm estrády, koncerty.
 
Te se budu ptát jako redaktorka bulvárního tisku. Co tvj soukromý ivot?
Mé manelství skonilo emigrací mého mue do USA poté, kdy byl propuštn z vzení. Na dálku jsem se rozvedla a posléze provdala po druhé, za ostravského inenýra a kantora, Milana Kadlece. Jen zdánliv to byl jen technik, v mládí koketoval s hudbou. Za války hrál v Nmecku v kapele a jen jeho písný otec trval na tom, aby po válce dostudoval vysokou školu. Dnes jsem vdova, Milan  se nedokal svobody a to je mn líto.
 
U dam se neuvádí vk i kdy tob by ten tvj nikdo neuhádnul. Tak jen konstatuji, e jsi odešla do dchodu v roce 1982.
Tak oficiáln ano, jene i nadále jsem pak jako host hrála a zpívala mnohé krásné a hlavní role na našem jevišti. Dnes u opravdu vychutnávám seniorský vk. Co jsem dív musela, te nemusím, uívám si ivota jak se dá. Mám pátele, babince, kníky, kíovky, „Pt Tibean“ zastupuje u mne sportování. Chodím obas jako divák na opery a inohry, protoe opereta by mne moná trochu bolela. Vdy ostravské operetní publikum je nejlepší na svt, vdy dovedlo to dobré ocenit boulivým potleskem, po kterém se umlcm stýská.
Vzpomínám, e moje maminka íkávala:
“Holky, nebute starý, to za nic nestojí!"  Po letech jí   dávám za pravdu.
 
Zmínila jsi ostravské publikum, ale co Ostrava jako msto?
Piznám se, e jako rodilá Praaka jsem plakala u televize, kdy jsem vidla ty loské zátopy v mém milovaném mst i jinde. Ale zárove jsem si uvdomovala, e te jsem Ostravankou se vším všudy. Ostrav vdím za mnoho: za obivu, za manela, za to, e se ke mn vdy chovala hezky, za to, e se mn ujala, a e jsem vlastn nikdy nebyla perzekuovaná. A to co mi vadí na Ostrav, platí urit i o jiných mstech. Bojím se za tmy z domu, bezpenost,  zejména starším lidem, chybí.
S Libnou Astrovou  si  povídala Pavla Pešatová  
Foto:
Taškái  (rok 1955)
Premiéra Brázdových - Steštných námluv
Tisíc a jedna noc - role Lejly
Cornevilské zvonky
Hellou Dolly
 


Komente
Posledn koment: 30.10.2008  02:55
 Datum
Jmno
Tma
 30.10.  02:55 Tich rka setkn s Dmou....
 07.11.  17:49 MirekL
 07.11.  09:11 Jitka
 07.11.  07:35 Karla