Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY (1)


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 

 

 

 

 


Marie Zieglerová

 

BABIBAJKY (1)


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


MaraI kdy se to nezdá, není as jako as . Teba namítnete, e AS je jen jeden, tak jaképak rozlišování?! No, tak si vzpomete, jak nekonen se vlekla teba hodina eštiny a ne a ne skonit …proboha, jak me nkdo rozumt tm vedlejším vtám? …jo to taková hodina tlocviku skonila ...aspo se nám zdálo ...sotva zaala! Anebo jak se nekonen vlee ekání u doktora, kdy plhodina je dlouhá nejmí tikrát, zatímco nkolikahodinový pokec s kamarádkou utee za pár vtein jako voda?


A jak je to s asem, kdy doma celý veer eká naštvaná ena na manela, který si pece jen na pár minut skoil vedle do hospody na jedno toené? A vzpomínáte, jak se vlekl as našeho mládí, kdy týden byl nekonen dlouhý, a te? te se probudíte v pondlí a veer je u zase pátek?!


 Velmi tajemná jsou kouzla asu, nikdo jim neunikne. Ale urit pome, kdy si koupíme ten správný budík.

 


* * *


To byly jednou jedny brýle, které nosila babika na nose, aby vidla na písmenka pi tení novin a taky na krájení cibule, kdy v kuchyni chystala obd pro ddeka. Ale tm brýlím se nelíbilo, e musí koukat na písmenka, nudily se, a tak dlaly zloboty, klouzaly se po nose, schváln se zamlovaly, jen aby je babika musela sundat, a nejvíc se jim líbilo, kdy je poloila na stl. Hned toho vyuily a šup, u byly schované pod novinami, jo jo , na to jim byly dobré. A jakou mly škodolibou radost, kdy babika chodila kolem a celá nešastná je hledala, protoe potebovala zašít díru na ponokách. Jene všeho do asu… nestaily se divit, milé brýle, kdy je jednoho dne nikdo nehledal, nikdo se po nich neshánl, nelamentoval. Kdy pak celé zvdavé vykoukly zpod novin, div jim sklíka nevypadla! Babika mla na nose nové brýle, další koukaly v kuchyni z košíku a hned vedle novin leely ješt jedny. A naše brýle? Zaveli je ve futrálu do šuplíku a u si ani nemrkly.

 


* * *


Špetka pohádkového koeníka neuškodí v ádném vku, co íkáte? Jsa babikou, co má ráda kníky odjakiva, a proto je kupuje i vnukovi, peetla jsem si jedním dechem všech pt díl o Bradavické škole ar a kouzel. Hned bych se tam vypravila do uení. Mám toti neodbytný pocit, e moje vzdlání není ješt dokoneno, ješt mi chybí kouzelnická hlka s perem ptáka Ohniváka, znalost mnoha uitených zaíkadel pro obranu proti erné magii a tenhle pekrásný Moudrý klobouk. Co se, prosím vás, divíte? Co je to za otázku …a na co by ti byl?... No to byste mrkali, na co by mi byl! Jednak by mi urit slušel a taky bych ho v píhodné chvíli posadila na hlavu svým vnouatm a razdva bych vdla, co je v nich ukryto. Takhle toti musím ekat rok od roku, abych vidla, jestli se klubou tou správnou stranou. No a protoe nejsem jasnozivá, nevím, jestli se koneného výsledku vbec dokám. Jasno mám ale v jednom: v píštím ivot budu zcela urit arodjnicí. O to u se, drahouškové, postarám!

 


* * *


To byly jednou kuelky, které se vbec netšily na svoji práci a u pedem fukaly a dlaly otrávené oblieje. A to, prosím, ješt ani nestály „na place.“... jéiš, holky, víte, jak to bude bolet?! A do nás narazí ta obrovská erná koule, tak budeme samá modina. A schytá to vdycky ta první, take já to nebudu, já si stoupnu a úpln dozadu …a hádaly se a kiely jedna pes druhou, zaaly do sebe strkat a tak se všechny tlaily, a se rozkymácely a popadaly na zem.


Nebylo jim to ale nic platné, nastavli je na urená místa, peliv namíili a u se ozýval hukot blíící se koule. BUM BÁC a BÁC a HURÁ, plný poet! To jsou aspo kuelky! Krásn soustruené z tvrdého deva. A ten jasný zvuk pi dopadu! S jinýma u nebudu nikdy hrát !


A milé kuelky zjistily, e je nic nebolí, ani nemají modiny, naopak se jim hra zalíbila a s koulí se domlouvaly, do které z nich si ukne a kolik jich spadne. To podle toho, který hrá práv stál na startovní áe.

 


* * *


No to byl ale sen! A jsem se z nho zapotila a celá ráda se honem honem probudila. A zaalo to tak krásn, tak nevinn! Takové sví ráno s kišálovým vzduchem a záícím drahokamem v kadiké kapce rosy.


A do melodického ptaího zpvu najednou… dup, dup, dupy dup… ze všech stran se blíí podivné zelené postaviky. Jsou celé kra baté, od hlavy a po paty pokryté ostrými drápky, studená modrá oiska vykulená, elo zamraené.


Paneboe, invaze mimozemšan?! To je první, co mne napadne. Kdy opadne první nával zdšení a zrak se zaostí, rozeznávám kolem sebe okurky! Nejsou vbec pátelské, mávají cedulemi a kií, e zahrada je jim malá, e je o n špatn postaráno, e je nikdo nevyplel a jim se špatn dýchá, e je nikdo epostíkal Kuprikolem proti plísni a jak ony k tomu pijdou, e je nikdo vas nesbírá, take jsou perostlé a ztrácí na kvalit! Stávka! Stávka! Stávka! Koukám z terasy na to krásné ráno a u ponkolikáté se ujišuji, e to byl opravdu jen sen, protoe okurky u dávno nepstuji a není se eho bát. Není?! Kdy e jsem to naposledy byla na zahrad???

 


Marie Zieglerová

 

PS: Ne, nebojte se, nezbláznili jsme se - jen Majka je nová autorka a poprvé jsme vloili text formou koláe - obrázek+text. Potebujeme vdt jak se vám lánek zobrazuje a jak se lépe te - zda formou vloených obrázk, anebo formou prostého textu+obrázky. Vyjádete se prosím v komentáích, abychom pro píšt vdli, jak lánek zpracovat. (redakce)