Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zuzana,
ztra Klra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Bsniky a balady
Datum:
11.08.2020  06:27
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Li ching-ao "Kvty skoicovnku"
 

Kvty skoicovnku
jsou tak drobn,
prsvitn lutav,
nn nadchan,
jakoby s odleskem jinho svta.
Jen jejich vn
s nmi zstane.
Jim neteba zelen smaragd
a nach rubn,
aby byly nejkrsnj z kvt.

vestkov sntky
jim jist zvid
a hlavy chryzantm
studem se sklnj,
V rozkvtu
ped malovanou terasou
z jak krlovny
o svtku podzimu.

Jak jenom bsnci jejich pvabu
mohou odolat?
Zmnku o nich ve sbrkch ver
marn jsem hledala
po cel rok.
 
Datum:
06.08.2020  08:16
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: Jaana Haasov Vesuvjana: KRAJINA VRCHOLCHO LTA
 
KRAJINA VRCHOLCIHO LTA
(pi pohledu z vlaku)

Kvtinov valk
tanily vly
na parketu u trati
divci nestaili
zatleskat

Tancem a sluncem
unaven
barevn atiky rozpadl
te u jen zelen
s trochou karmnu

r lta pozval
nov tanenky
vysok a pichlav
hlavy namodral
s nzvem blotrn
lut okolky vrati
vzhlej ke slunci

Na modrm nebi
zvolna pluj bl kumuly
Zltnou pole
pipravena vydat
dary Zem
 
Datum:
13.07.2020  09:57
Od:
vendula (len klubu)
Nzev:
Re: Lidsk ivot - Otokar Bezina
 
omlouvm se, utekl mi 3.dek druh sloky, prosm, doplte si:

"nkdy lovk pitom zv,"
 
Datum:
13.07.2020  09:36
Od:
vendula (len klubu)
Nzev:
Re: Lidsk ivot - Otokar Bezina
 
Lidsk ivot tee zdlouha
brzy svtlem, brzy v stnu,
je to smutn pse pouh,
podob se mlnu.
Mlo mouky, mnoho plev,
asto slza, zdka zpv,
a to vechno zdrt
velk kolo smrti
ve svm klnu.

A ten ivot stejn zpv
prvn pse jako tet,
nkdy v propast let.
Nkdy motl tst sm
na chvilku si sedne k nm,
ale v krtkm ase
utee nm zase -
nepilet.

Je vak jedna pse pece,
celmu je znma svtu,
mal je jak kapka v ece,
jako pte v letu.
Remi ns oto,
srdce pi n posko,
k radosti ns svd:
je to doba kvtu,
doba mld.
 
Datum:
02.07.2020  06:53
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Jaroslav Seifert - ervenec
 

Jde po mezch a nad vozy
a zdrav chrpy, bradky koz
a kalky vonnho svlace
vysoko jako na pavlce.

A k veeru, kdy na ervnku
prvn t hvzda vb k spnku,
na mezi ve tm slyet hlasy.
Jeden je dv, druh jin.

pak ten druh bude asi?
A rno, kdy den nov vzplane,
le tam lut kopretiny
a lstky maj otrhan.
 
Datum:
28.06.2020  16:35
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: Jana Haasov Vesuvjana - OBRZKY Z VLAKU
 
OBRZKY Z VLAKU

Pohled z okna
na krajinu
kde zanechalo stopy moe
a ve vrskch skal
vytesno jmno
geologa z Francie

Dl na zpad
Berounka lemovan vrbami
si tie plyne...
Za kopcem na chvilku
vykoukne Karltejn

Za ekou dal
slavn bl skly
podepsan moem...

V celestinov modi nebe
putuj v adch
naechran oblaka
nad oblmi vrchy
poutnk po Brdech

Podl trati
barevn paleta
vlch mk a
nachovch kvt hadinc
po zemi plaz se
lut mochny

Modrofialov svcny
ostroek zvedaj
se z okraje pol
kvetou pkov re
a kee ernch bez

ervnov slunce
hlad zelen klasy obil
nad loukou
posetou stovkami kvt
krou kn..

Za stromy skryt
dvno oputn
zatopen lom
s azurovou vodou
a ervenavm kamenm
kolmch stn

Zvlnn kopce,
lesy, pole, louky,
msteka, vesniky...
Bl se
Plze - hlavn ndra
 
Datum:
23.06.2020  12:14
Od:
vendula (len klubu)
Nzev:
Re: Star dm - Jan Neruda
 
Tak vetch dm, tak star dm,
a je mi posud mil,
e zail jsem v nm nejprvnjch,
nejsladch svta chvl.
Jak asto na ten star dm
m oko se zadv,
ach, divu-li, e oko to
pak slzou se zalv.

Mn bv, jak by star dm
mluvval matkou ke mn,
a jeho slova, ach ta zn
jak lsky epot jemn.
On zn m srdce ven a ven
a ped nm pcha hyne,
vdy se mnou modlval se vdy
m modlitby dtinn.
 
Datum:
15.06.2020  11:59
Od:
vendula (len klubu)
Nzev:
Re: Do ivota - Karel Toman
 
Dtko, kter jsi rostlo
v bezpenm, tichm dom, vz,
e jsou stoly, kde nebv chleba,
a u tch stol hladov dti.

Pod-li slabmu ruku
a hladovmu chleba,
nejspanilej kvty
ti v srdci rozkvetou.

A pjde pokojn zem
pod str dobrotivch pedk,
bludit svta t nezavede,
najde rj srdce.

ehnn slunce a hvzd
t provzet bude,
neb lska je sla
a lska je mr.
 
Datum:
09.06.2020  12:37
Od:
vendula (len klubu)
Nzev:
Re: Tich noc- Elika Krsnohorsk
 
Den zhynul, cvrek hrany zvon
a star duby hlavy klon,
sp v hji mech i kaprad,
dol usn a v mlhy ero
hvzd drobounkch se kmit stero-
nu, dobrou noc, kdo jet bd!

Ji v bezpe lne ptek k ptku,
i vnek sp, kol ani mrku,
um vlnek tlum spnku moc:
hnv usnul, lska bd i ve snu,
dech matky ctm, v sen kdy klesnu-
nu, hvzdy strn, dobrou noc!
 
Datum:
05.06.2020  08:06
Od:
vendula (len klubu)
Nzev:
Re: V mjovm deti - Jaroslav Vrchlick
 
Naslouchm v noc, je hlubok
a vonn a tepl a sniv,
sm sob zdm se peludem bt,
v dru stn jen splv.

A dvm se v dlku, tmou kmit se
kvt strom jen, cestu jen vroub,
nad nimi matn obrysy hor
s veernm nebem se snoub.

A pr pomalu, je to jak sen,
a rozeznvm jen st
d鹻 kapek a d鹻 kvt, jen tmou
se v trv navlhl sn.

A celou du piju ten mr,
jen rozlit je strn a polem.
O ticho, jen ticho, tst je tu
a hodn blzko jde kolem.

J pokm - tam za stromy
u okna jist te stoj
a sype sam rov kvt
v sny en a dceruce moj!
 
Datum:
01.05.2020  07:55
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Karel Hynek Mcha Mj
 

vzpomeme si:

Byl pozdn veer - prvn mj -
veern mj - byl lsky as.
Hrdliin zval ku lsce hlas,
kde borov zavnl hj.
O lsce eptal tich mech;
kvtouc strom lhal lsky el,
svou lsku slavk ri pl,
rinu jevil vonn vzdech.
Jezero hladk v kovch stinnch
zvuelo temn tajn bol,
beh je objmal kol a kol;
a slunce jasn svt jinch
bloudila blankytnmi psky,
planouc tam co slzy lsky.
I svty jich v oblohu skvouc
co ve chrm vn lsky vzely;
a se - milost k sob vrouc
zmnive se v jiskry hasnouc -
bloudc co milenci sely.
 
Datum:
20.04.2020  07:07
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Jaroslav Seifert Duben
 


U ze skal zlato taic stk
a dol, tam, kde jarn eka
vlnami svmi nn, hrav
rkos umn proesv.

Bernci nn! Noi klnu,
dv ne vm rud zbarv vlnu.
Kukaka, kter jaro vt,
v zeleni list pozakryt,


lta nm krut odpot.
 
Datum:
09.04.2020  23:06
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Sova Antonn - Slunen den
 


Klid vude. Slunce lije na peron
sv jarn proudy. Chvle ospal
v zapadlm ndra, kdy tich den
przran nad irokm obzorem.
Tu ekm samoten a vyhlm
na louky sluncem zatopen, v nich
skupiny ol v dlku trat se
a potok zpola vyschl pod mostem
se blsk, jako stepy zrcadla.
Jen kavka kikne, a jen psku pd
po stee plechov, jen jednotvrn
se ozve telegrafu klepot, jen
um kvtin, kter krop zelin.

Mr veho nehybn mne dojal tak,
jak jenom lesy s mrtvm vdechem
ukrytch malin.

Ve mn leela
nezlomn touha: mnoho vykonat,
m mylenky a touhy, pn vecka
jak leskl hata se pila ht
do ticha srdce, kde se kily
paprsky toho kvtnovho dne.

A louky bujn kvetly, kvty umly.

Soucit i vzdor, 1894
 
Datum:
02.04.2020  08:35
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: Jana Haasov - Vesuvjana: ANDERSEN
 
ANDERSEN

Ji nestihnu vlak
co vede rou perel
a zastav a v Kodani
kde zrodila se
Mal mosk vla
a usmv se v kameni

Nesmrtelnmi tahy
po pape
smil bsnk
rozhdan pero
s kalamem

Ovaj
pastka i kominek
staten cnov vojek
a ve Florencii
bronzov kanec
na svm hbet
povozil budoucho male

Rozmlouvaj lidskou e
kvtiny i ptci
a nejen oni

Pbhy lid severu
dotkaj se i Neapole
Rozletly se
na vechny strany
jako jiskry
a tam, kde vzplanuly
ho ohe dodnes
 
Datum:
31.03.2020  15:04
Od:
JanaS (anonymn uivatel)
Nzev:
Re:
 
Coronaver kamardm

V lese d krovec, vude sam souka.
Ve mstech zas virza, je to tk zkouka.

A u ohn i u piva budem sedt v krouku,
vzpomeneme s nostalgi, kdo jakou ml rouku.

Byly rznch velikost, mly hezk vzory,
v ulicch jsme potkvali maskovan tvory.

Jeden ji ml ze tku druh z dmsk vloky,
tak jak nm to nadily bezpenostn sloky.

Snad to njak pekonme, do kremace nejdeme,
urit se s kamardy zase vichni sejdeme.

A kadmu pkn smv zase zdob lce,
hlavn, aby vechno peil a ml zdrav plce.

Zdrav to vm nenahrad seberyz zlak,
nutnou dvku optimizmu vm vem

peje Jana


Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>