Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Malování v operaním systému Windows XP

Pojte si hrát!

 

2. lekce
Opakování 3. lekce z roku 2008

 

Tetí lekce mla název Práce s okny. Umíte pracovat s okny, nebo jste to ji zapomnli? Pokud ano, jako e zapomnli, vrate se k této tetí lekci minulého roku a poádn si jí protte.
Dnešní cviení bude tedy kopírování jednoho obrázku z jednoho oteveného okna, do druhého okna, do toho ve kterém budete malovat.

 

Provete tato cviení a vlote do poradny:
Otevete si první okno náš Seniortip. Nalistujte pohlednicovou galerii a vyberte si libovolnou pohlednici. Nechte okno otevené a zmenšete, a se vám vedle nj na plochu monitoru vejde ješt další okno s oteveným a také zmenšeným programem Malování.

 

 

Podle pedlohy z pohlednice malujte velmi jednoduše a stylizovan námt, který jste si na pohlednici vybrali. Nejde ani tak o obrázek, jako o pipomenutí si práci s okny. Hotový obrázek vlote do poradny a napište k nmu z jakého originálu, od kterého autora pohlednice jste námt erpali.


Toto cviení je urené pro modul Malování ve Windows. Tam ho prosím vlote do odkazu - Pojte si hrát!
Po výborn zvládnutém cviení „práce s okny“, které jste vloili do poradny, lehce zvládnete i druhý úkol, který zní:
Najít si na Internetu fotografii nebo obrázek, i ornament, skicu a podobn, která by se vám dobe „kopírovala“ a nechte se jí inspirovat. Pouijte Vámi vybraný internetový obrázek jako pedlohu stejným zpsobem, jakým jste dlali minulé cviení této lekce a namalujte podle té pedlohy obrázek vlastní, ale tentokrát ji s pelivjším vypracováním. Snate se zachytit i detaily z pvodní pedlohy. Pouijte všechny nástroje, které znáte. Tento obrázek je urený na pknou podívanou a ty nejlepší také do galerie pohlednic, kterou potebujeme aktualizovat.
A protoe se kvapem blíí vánoce a protoe v píští lekci na vánoní pohlednice nebude prostor, tak pokud si zvolíte jako pedlohu vánoní motiv, bude to pímo skvlé.

Pvodní pedlohu, podle které jste malovali, pak vlote pro srovnání do poradny. Procviíte si tím stahování z Internetu, ukládání do sloky, pípadnou zmnu rozmr, i komprimaci a vloení do poradny. To je skoro cviení samo o sob:-)

Je to smysl tohoto úkolu, pracovat s okny a kopírovat pedlohu, proto i originální pedloha podle které jste malovali, musí být pro porovnání piloená.. Nezapomete však pro poádek uvést zdroj odkud jste námt erpali, nejen, e je to správné vi cizím autorským právm, ale také pro nás ostatní zajímavá informace, kde se dají najít inspirativní obrázky, podlte se o svoje zkušenosti, kam chodíte okukovat. Já chodím na pravidelnou podívanou na www.gallery.cz. I tam je mnoho kvalitní inspirace.

 

Na závr ješt jeden úkol, tentokrát písemný. Po novém roce nás eká nové uivo - psaní textu v aplikaci Malování. A s textem, s písmenky, je moné si hrát dlouhé hodiny a ješt stále zbude dost neuskutenných nápad.
A tak si tedy budeme hrát. Vymyslíme si pohádky o písmenkách a sami si je ilustrujeme. Pak to všechno editujeme na Wordu a necháme probhnout tiskárnou. Co s tím pak dál?
Schovat na památku jako dkaz své vlastní šikovnosti a pochlubit se pátelm, darovat vnouatm, nebo teba odnést do redakce nkterého regionálního asopisu, i obdarovat pohádkami dtské oddlení zdravotního stediska, a urit ješt mnoho dalšího. To vše je moné, ale vedlejší. To hlavní je mít z toho obrovskou radost a pobavení.

 

Take nejprve pivedeme na svt pohádky. V Diskuzi je vytvoená nová rubrika s názvem Písmenkové pohádkové povídání. Prosím tam vlote kadý njakou drobnost. Nemusí to být hned pohádka, ne literární dílo, ale jen vta, nebo pár vt. Jen takové stípky slovíek. ím divoejší a absurdní, tím ve výsledku v hotové pohádce veselejší a tivjší. Pak, a bude tch stípk hodn, tak je vysypeme na jednu hromadu a sloíme z nich pohádkové mozaiky, co budou mít dj.

 

Kdo má na víc, ne na jednu nahodilou bláznivou vtu, kdo má spisovatelské zkušenosti ze svých blog a šuplík, tak se urit rozmáchne výraznji. Teba o ztraceném písmenku, které vypadlo z nápisu a nemohlo najít cestu zpt? Nebo o pyšném písmenku, které se chlubilo, e je v abeced nejdleitjší? A co takhle pohádku o králi písmenek, o A, protoe je po nm nazvaná celá abeceda?

 

Pár vt pro vaší inspiraci, hrajte si pište, ím bláznivji a veseleji, tím lépe:
• Bylo jedno písmenko a protoe to bylo A, tak bylo strašn nafoukané, kdo by nebyl, kdy se po nm jmenuje celá abeceda, e?
• Víte, e O bylo pvodn I, ale tak se pecpávalo a bylo kulaté?
• Písmenko, které se chtlo stát zvíátkem, ale nevdlo, jakému zvíátku je vlastn podobné.
• Fuj ty jsi ale ošklivá kaka, povídalo písmenko.
• Písmenko a zamilovaná guma, co ho nechtla vygumovat.
• Šly dv písmenka na procházku a nkoho potkaly, koho?


Magdalena Vlachová