Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ERNÉ PASAÉRKY
 
Nkolik rok jezdíme tyi kamarádky do Sydney na výstavu „Hair Expo”. Roku 2014 to nebyla výjimka. Austrálie zrovna ten víkend oslavuje královniny narozeniny a v pondlí po tomto víkendu se nepracuje. Australané snad ze všech národ na svt slaví nejvíce státních svátk. Rádi oslavují a to, e anglická královna Albta ll má narozeniny, byl další dvod k radovánkám. Ten dlouhý víkend se v Sydney djí rzné akce. Mimo kadenické výstavy také “Vivid lights Festival” a jiné zajímavé aktivity.

Jakmile jsme odhodily tašky v hotelu, vzaly jsme si taxíka k pavilónu „Hair Expo”, kde jsme nakoupily nové pípravky na vlasy a zhlédly pehlídky úes. Takové výplody fantazie a pehnané frizry, bychom stejn nemohly praktikovat na hlavách našich zákazník, tak jsme z haly co nejdíve vypluly.

Chtly jsme mimo kadenických záleitostí navštívit známou trnici „Paddington market“, nakoupit njaké drobnosti a veer se podívat v „Darling Harbour“ na fantastický festival „Vivid lights”. Budovy kolem pístavu jsou pi té píleitosti osvtlené, mní se na nich obrazy, vyhrává muzika, nad vodou se prbn stídají uchvacující hologramy a ze všeho nejkrásnjší je pohled na sydnejskou „Operu”, „Harbour Bridge“, „City Hall“ (radnice). Okolní váky jsou zahrnuté do programu a kadým rokem se mní exhibice, ale vdy je to perfektn vymyšlené. Podívaná koní ohostrojem. Dáša nám poradila, a si koupíme jízdenku, která platí jak na autobusy, tak i na vlaky. Problém s parkováním bude vyešen a budeme se pemísovat státní dopravou. Míšino auto, a si hezky na parkovišti u hotelu odpoine.

Popadly jsme zakoupené vstupenky a okamit pouily na autobus smr trnice. Z trnice na hotel se pevléci a veer z hotelu zase autobusem na stanici metra.

Nasedly jsme do vlaku a hurá na osvtlené budovy. Vlak zastavil a my se orientujeme, kterým východem bude nejlépe vystoupit, abychom dlouho nešlapaly k pístavu.
 
První vyšla Dáša, vloila vstupenku do mašiny, závora se uvolnila a ona prošla na druhou stranu. Hrnula jsem se za ní, mašina však blikala, e jízdenka je neplatná. Závora m na druhou stranu nepustila. Eva s Míšou mly ten samý šok jako já. Co dlat? Pesunuly jsme se k jinému východu a dlo se to samé. Nemohly jsme se prost dostat ven. Jak to, e Dášu závora pustila? Te na nás zavolají revizora a bude pršvih. Vypadá to na pokutu. etly jsme varování na ohromné tabuli, která strašila s $800 pokutou bez platné jízdenky. Tpic, to jsme neekaly, do jakého problému jsme se dostaly? Dáša nás ztratila z oí, nebo jsme se v davu cestujících zamotaly. Náš zádrhel nás uvznil v meziprostoru a nebyla nadje, jak z toho vyvázneme.

V tom šla celá skupina turist asijského pvodu pod vedením prvodkyn mluvící za všechny anglicky. Aby návštvníci nemuseli kadý zvláš strkat lístky do mašiny se závorou, zavedla tlupu k zamstnanci, co tam tak v kout okounl a nás panikaících si ješt nevšiml. ena mu nco vysvtlovala a podávala jízdenky úhledn naskládané na sob. U jedné výstupní mašiny uvolnil zábranu a výprava zaala procházet na druhou stranu.

Duchaplná Míša povídá: „Holky, deme” a my pikren, nebo jsme nad drobnými Asiaty peuhovaly o dv hlavy, cupitaly za nimi. Zamstnanec se divn koukal, ale nereagoval. Naše vizáe neodpovídaly výprav, co zrovna prošla, ale my suverénn pod velením odváné Míši, jako by nic byly nalepené na nich. Skupina se na druhé stran zastavila a my s ní. Stály jsme tam s nimi njakou dobu, aby vypadalo, e k nim patíme a pak jsme se pomalu odklidily z dohledu zamstnance. Bohuel, ocitly jsme se u východu z jiné strany, ne byl pvodní plán. Mly jsme však radost, e jsme z toho všeho vyvázly bez úhony. Chudera Dáša, nevdla, co se s námi stalo a kam jsme zmizely. Z naší strany jsme ji vidly pes dv výlohy, jak na nás netrpliv eká. Byla k nám otoená zády, co nepomáhalo. Zaaly jsme ji tedy povolávat mobily, ale pro hluk v nádraní hale naši výzvu neslyšela. Vyskakovaly, mávaly jsme ped výlohami, ale koku vbec nenapadlo se skrz sklo na naše akrobatické kousky podívat. Míša ze zoufalství zaala kiet: „Dášo, Dášo!!“ Ta se v tom okamiku otoila a vidla nás komicky gestikulovat. Chytrou holku napadlo s její platnou jízdenkou projít k nám. :“Jak to, e tvoje jízdenka t propustila a nás ne?” Vytáhly jsme píinu problému a zjistily, e Dáša seniorka na tu její zvýhodnnou kartu obdrela jízdenku, co automaticky platila na celý den. Naše platila pouze na dv hodiny a denní tiket jsme si mly vyádat všechno by bylo v poádku. To jsme ale nevdly. Radovaly jsme se, e jsme zase pohromad. Musely jsme však obcházet celé nádraí, ne jsme se dostaly, kam jsme mly namíeno. Veei ani podívanou „Vivid festivalu” jsme nezmeškaly a mly jsme ohromnou legraci z našeho ulinictví.

 
Jana Gottwaldová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.02.2021  18:58
 Datum
Jmno
Tma
 14.02.  18:58 Evussa
 13.02.  09:29 Jitka
 13.02.  08:29 Von