Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


Babibajky


* 16 *


Byla jednou jedna bystrá holika, která chtla všechno vdt a poád se vyptávala… pro svítí sluníko… pro jsou na obloze mráky… pro prší… pro roste travika zelená a ne ervená… pro a pro a pro… Sotva otevela ráno oka, pusa se jí nezastavila. Moc se naše holika tšila do školy, protoe jí všichni slibovali, e práv tam se dozví, co ji zajímá, a kdy se bude dobe uit, me jít a do té nejvyšší školy ve vzdáleném mst.


V noci ped tím slavným dnem, kdy mla jít do školy poprvé, se jí zdál sen o ddekovi, kterému vlasy záily jako zlato a který jí dal ervené jablíko. Ani nebyla moc pekvapená, kdy je ráno na talíku vedle namazaného krajíce našla. Sndla je na svainku a po mnoha letech stejné jablíko od ddy Vševda nachystala svým dvma prvákm na talíek k snídani. Vdy která maminka by nechtla, aby její dti byly moudré a vzdlané?!


* * *


Jsem violka vonná a nejsem jen tak k mání! Pouze brzy na jae, kdy se unavené snenky u chystají ke svému letnímu spánku, se pod holými vtvikami hlohu i jiného koví objeví moje lísteky jako zelená myší ouška. Staí trochu sluneního svitu a ádný opodný mrazík u nezabrání, aby se na svtlo ze studené zem neprodraly fialové korálky mých poupátek. Podívejte, u se i stonky mých kvt vytáhly dost vysoko, aby kadý, kdo jde kolem, vidl, e jsem rozkvetla do plné krásy. A kdyby mne njaký nepozora náhodou pehlédl, urit ucítí moji vni. Je nná, krásná, jedinená, prost fialková. Pivote si, ale netrhejte, jsem u velmi vzácná!


* * *


Kdysi tenhle ajník stál na polici v obchod a netrpliv ekal, a si ho nkdo koupí.
...jsem pece takový krásn modrý a blyštím se jako naleštné zrcadlo, tak honem honem, u se nemohu dokat, a ve mn bude bublat voda na aj nebo voavé kafíko…


Asi by tolik nespchal, kdyby vdl, jak s ním budou zacházet. Té ušmudlané hospodyce ani nestálo za to, aby ho aspo jednou za as poádn umyla a vyleštila, nato aby dávala pozor na jeho choulostivý smalt. Buch sem buch tam hned byl celý oprýskaný a bylo po parád. Chudák ajník, to si pece nezaslouil. Nakonec ho pešla chu do ivota a dovolil rzi, aby mu prorala díru do dna.


No, nkdy ani ajník zklamané oekávání neunese.

* * *


Kdy po nkolika letech pesthovali koberec z obýváku do dtského pokoje, byl docela rád a tšil se, kolik si s caparty uije legrace. Chuátko, vbec netušil, co ho eká. e jsou po nm poád rozházené hraky, to mu nevadilo, ale skvrny od rozlitého kakaa, tásniky slepené cucavým bonbonem a zaschlé nudle s mákem, to na nho bylo moc. Koberec nebyl ádný ufukánek, nebreel nad rozlitým mlékem, ale pemýšlel, jak situaci vyešit. Píleitost se našla pi velkém letním úklidu, kdy ho pehodili pes plot, aby tam pokal, a na nho dojde ada. Ten den byl u od rána pkn vtrný, nco se v povtí chystalo a náš koberec byl ve stehu. Pi prvním velkém poryvu se lehce zvedl z plotku, zavlnil se nad zahradou, tásniky se vesele rozevlály a koberec se ztratil v dálce nad lesem.
No vida, a potom e létající koberce jsou jen v pohádkách!

 

* * *

Tak se mn, drahouškové, zdá, e moc fantazírujete. To by se vám líbilo, létající koberec a frnk pry?! To vy pece umíte i bez koberce, lovk vás vidí jen u jídla. A co takhle vysava do ruky a poádn vyistit ten, co máte v pokoji a u na nm skoro není ani poznat, jaký má vzor! Jo, vy víte na pohádky?! A na prsten splnných pání?! No, je vidt, e jste ješt moc mladí, e vás ivot ješt nestail pouit.


Pojte, upekla jsem povidlové koláe, to je vn, co? Dostanete taky hrníek šípkového aje, aby se vám líp poslouchalo. No vida, jak umíte pkn potichouku sedt jako kuátka, ani se nepoštipujete. Tak kterou? O hloupém Honzovi, nebo o Snhurce, jak ji princ políbil? Nebo o zlé Jeibab? Copak, vy to všechno znáte? Dobe dobe, kdy jinak nedáte, bude to o tom, jak byla babika mladá, to u je vlastn taky pohádka.


… Kdysi, ped dávnými asy se jedné mamince narodila taková pkná holika …


Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 13.05.2015  18:48
 Datum
Jmno
Tma
 13.05.  18:48 Mara
 13.05.  18:39 Von
 12.05.  06:22 Bobo :-)))