Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
28.06 - Hradec Krlov:Galerie modernho umn v Hradci Krlov (GMU) otevela ve tvrtek 20. ervna tyi nov vstavy.

V hlavnm vstavnm prostoru galerie pedstav badatelsk ... (vce >>>)
Kateina ehkov

26.06 - Praha:A milion ech m zkuenosti s p o sv blzk, kte jsou odkzni na jejich pravidelnou pomoc. Spousta z nich to ale kvli zamstnn, dtem a dalm povinnostem ... (vce >>>)
Elika Crkovsk

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
28.06 - Hradec Krlov:Galerie modernho umn v Hradci Krlov (GMU) otevela ve tvrtek 20. ervna tyi nov vstavy.

V hlavnm vstavnm prostoru galerie pedstav badatelsk projekt Henry Moore a eskoslovensk umn po roce 1945 sestvajc se z nkolika ikonickch dl tohoto vznamnho britskho umlce.

V Bl kostce galerie uvede legendy eskho loutkovho divadla - Vru aovou a Frantika Vtka. V samostatn vstav se pedstav souasn umlkyn Juliana Hschlov a ve veejnm prostoru ped galeri bude osazeno dlo Petra Stibrala s nzvem "Pomnk konzumerismu".

Britsk umlec Henry Moore (1898-1986) je povaovn za autoritu modernistickho sochastv. Svm dlem ovlivnil tvorbu ady jednotlivc i cel umleck tendence. vod expozice tvo podrobn asov osa udlost, kter zobrazuj ptomnost autora v eskoslovensku a v bval vchodn Evrop. Vstava tak pedevm sleduje vliv jeho dla na eskoslovensk sochastv ve druh polovin 20. stolet. Hlavn expozici pedchzel dlouholet vzkum kombinujc archivn zdroje jak zdej, tak zahranin.

Kurtorky Pavlna Morganov a Lujza Kotoov sestavily pro vstavu soubor soch vce i mn znmch osobnost z centra i region, je se Moorovou tvorbou nechaly inspirovat a rozpracovvaly jeho postupy zamen na prci s biomorfnmi tvary, s vnitnm a vnjm prostorem sochy i rozvjely plasticitu na hran mezi abstrakc a figurac.

"Do vstavy se podailo zapjit nkolik originl dl Henryho Moora, pedevm z Muzea Folkwang v Essenu, Hamburger Kunsthalle a z dransk Sttn umleck sbrky. Souasn jsou instalovna dla eskoslovenskch socha a sochaek poukazujc na Moorv vliv," uvd kurtorka vstavy Lujza Kotoov. Vystaveni jsou napklad Ladislav Zvr, Vtzslav Jungbauer, Vladimr Janouek, Sylva Lacinov a dal.

K vstav vychz stejnojmenn publikace vydan ve spoluprci s Vdecko-vzkumnm pracovitm Akademie vtvarnch umn v Praze. Kniha reflektuje Moorv vliv na eskoslovensk sochastv druh poloviny 20. stolet a obsahuje odborn studie zkoumajc diplomatick rmec i dal mechanismy provzejc prezentaci a recepci umlcovy tvorby v kontextu kulturn studen vlky, ale i vvoje sochastv ve specifickch podmnkch sttnho socialismu. Publikace je k dostn v knihkupectv galerie. Samotn vstava trv do poloviny ledna 2025.

Dal nov uvdn vstavy GMU HK

Vstava: Loutky & idle v prostoru Bl kostky je prochzkou loutkskm atelirem. Divci se mohou seznmit s rznmi kapitolami spolen tvorby umleck a ivotn dvojice Vry aov a Frantika Vtka, prohldnout si autorsk i spolen prce a zaposlouchat se do tikn, ramocen a cinkn hracch i nehracch mechanizm. Instalace zahrnuje ukzky divadelnch artefakt a propriet a vytv psobiv prostor s kresbami, obrazy, mechanickmi konstrukcemi, panoptikem loutek a sbrky starch idl.

"V roce 2017 zskali Vtkovi za svou umleckou prci evropskho vznamu cenu Thlie za celoivotn loutksk mistrovstv. Nen nhoda, e toto dlo vznikalo v regionu, kde dnes psob nejvt amatrsk loutksk komunita v echch a kde se prastar umn veden loutky, ezbstv a tajemstv mechanickho divadla a betlm t dlouh a bohat rozvtven tradici, pedvan od baroka a do 50. let minulho stolet z generace na generaci," vysvtluje kurtor vstavy Milo Vojtchovsk.

GALERIE MODERNHO UMN V HRADCI KRLOV
K vstav Loutky & idle bude ve spoluprci s divadelnm festivalem REGIONY ve tvrtek 27. ervna v 19 hodin uvedena divadeln inscenace krobotnk, lundra, ibrov: Pitva, j pipravili Luk Jiika, Veronika Svobodov a Robert Smolk. Rezervaci vstupenek mohou divci provst prostednictvm webu GMU & - www.galeriehk.cz.

V prostoru ern kostky je pipravena samostatn vstava Juliany Hschlov Tears for Fears, jejm motivem je voda ve form potoka v mst autorina bydlit. Instalac t novch prac v obecn rovin pen autorka do prostor galerie svou zkuenost upmnho a ryzho it v souladu s konkrtnm mstem v Krkonoch, jeho se stala soust. Uprosted mstnosti tak nechv zit sklenn klenot ve tvaru eit potoka z dol, v nm ije, naplnn jeho vodou.
"Instalace zahrnuje tak ziv barevn malby siln ohroench druh krkonoskch kvtin. Ve vystavenm videu Everybody Wants to Rule the World autorka petv stejnojmennou pse od kapely Tears for Fears v mrn hororovou esej s nadjnmi zblesky, zrove zdrazujc stesk po nem, co miz," uvd kurtorka vstavy Tereza pinkov k dlm zahrnutm do vstavy, je v kontextu postupujc klimatick zmn nabvaj dalho vznamu a bud rozlin otzky.

Intervenc Petra Stibrala vstupuje GMU do veejnho prostoru ped galerii, kde je osazen "Pomnk konzumerismu" nabzejc autorv pohled na zvenou mru spotebovvn. Ukazuje, jak bude vypadat budouc vzpomnn na souasnost a minul dekdy. Prozrazuje, e jednou na obdob konzumerismu budeme vzpomnat s nostalgi. Pomnk v dob souasn krize pedstavuje jaksi ohldnut za lty relativn hojnosti, kter pes stle viditelnj zrodky budoucho selhn byla obdobm dostatku a stability. Monumentln objekt dopluje text sochae, pedagoga a publicisty Pavla Karouse. Vstavy v Bl a ern kostce spolen s instalac ve veejnm prostoru zstvaj ke zhldnut do zatku jna 2024.
Kateina ehkov