Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
28.06 - Hradec Krlov:Galerie modernho umn v Hradci Krlov (GMU) otevela ve tvrtek 20. ervna tyi nov vstavy.

V hlavnm vstavnm prostoru galerie pedstav badatelsk ... (vce >>>)
Kateina ehkov

26.06 - Praha:A milion ech m zkuenosti s p o sv blzk, kte jsou odkzni na jejich pravidelnou pomoc. Spousta z nich to ale kvli zamstnn, dtem a dalm povinnostem ... (vce >>>)
Elika Crkovsk

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
26.06 - Praha:A milion ech m zkuenosti s p o sv blzk, kte jsou odkzni na jejich pravidelnou pomoc. Spousta z nich to ale kvli zamstnn, dtem a dalm povinnostem nezvld.

Senioi navc asto pi svch nejblich odmtaj. een nabz ternn peovatelsk sluba. O monostech jejho vyuit ve svm okol nev ti tvrtiny ech.

Tzv. neformlnch peujcch, kte opatruj sv blzk v jejich domovech, je podle MPSV v esku 250 a 300 tisc, iniciativa Peuj doma uvd a milion lid s touto zkuenost. Nejastji se staraj o rodie i partnera, kte ztratili samostatnost vinou pokroilho vku, nemoci nebo razu. "Na roli peovatele je sloit se pipravit. Obvykle pijde neekan, po njak zdravotn phod, a rodin obrt ivot vzhru nohama. Osm lid z deseti si peje zstat doma, jak dlouho to jen bude mon, mimo to populace strne a pobytov zazen se nijak vznamn neroziuj, u nyn poptvce nesta. Lid maj sv blzk ve spolen domcnosti nebo se o n staraj formou pravidelnch nvtv u nich doma. Pijali dlouhodob zvazek, od kterho si mlokdo doke odpoinout," poukzala pracovnice v socilnch slubch FYZIOkliniky Anna Jasn.

Rodinn peujc zajiuj svm blzkm a 90 procent zdravotn a sociln pe, k tomu ale obvykle chod do prce, maj dti a e dal obvykl starosti. Pauzu a zastoupen v kadodenn pi o seniora nabz peovatelsk sluba. "Bez neformlnch peujcch by se sttn systm pe zhroutil, musel by bt ptkrt a desetkrt vt, aby nroky spolenosti zvldl, proto se stle vc organizac, neziskovch i komernch, sna pi v domcm prosted rodinm usnadnit. Zvyuje se vk doit, ale posouv se tak vk odchodu do dchodu. Na peujcch asto nevis jen starost o sv strnouc rodie, ale tak finann zajitn rodiny s dtmi ped maturitou. Tam, kde u rodina neme, dochzej sly, nen as, kompetence, me ulehit peovatelsk sluba," uvedla Anna Jasn.

Po celm esku je registrovno 717 peovatelskch slueb. Od loskho roku k nim pat i sociln sluby ve FYZIOklinice, na jej pracovnky se mohou obrtit lid z Prahy a okol. "V letnm obdob se zjem o peovatelsk sluby i vzhledem k dovolenm zvyuje. Nejastji zajiujeme osobn hygienu seniora a dohled nad bnmi kony denn rutiny, jako je stravovn, drba domcnosti i doprovod k lkai. Nae pracovnice poskytuj poradenstv rodinm v zatcch pe, po domluv mohou dlouhodob dochzet na pravideln nvtvy anebo jen nrazov na dobu uritou podle poteb klienta, vnuj se jak lecm seniorm, tak pln mobilnm. Na sociln sluby lze vyut pspvky na pi od adu prce pro seniora i peujc osobu nebo tak pspvek na rekonvalescenci, kter meme pomoci zajistit a poj se s vyuitm rznch forem fyzioterapie i mase," vyjmenoval editel FYZIOkliniky Zdenk Blek.

Vyerpn, nava a ztrta vlastnho zdrav pat k nejvtm rizikm dlouhodob domc pe o sv blzk. Navc nen vjimkou, e zvisl osoby pi rodiny i ptel nechtj. "asto ns oslovuj peujc, se ktermi jejich blzk odmt spolupracovat a me bt vi nim a agresivn. Hlavnm dvodem bv stud a nepijet nastal situace. Pomoc od ciz osoby pak obvykle dotyn pijme lpe ne od pbuznch. Peovatelka me za klientem dochzet jednou denn, ale i teba tikrt, pkladem rno, v poledne a veer, dohldnout na pjem stravy a tekutin, lk, rann a veern hygienu apod. Nebo me bt se starm blzkm po cel den, dle asu poskytovanch slueb od 8:00 do 20:00. Pes noc nae sluba zatm nefunguje, ale je jen otzkou asu, kdy i tuto monost klientm nabdneme," potvrdila Anna Jasn.

Pod vedenm zkuench socilnch pracovnic me senior v domcm prosted navc kvalitn cviit a rehabilitovat. "Vtina klient jsou star osoby s pohybovmi problmy, kterm lze sprvnm pstupem zlepit mobilitu, ulevit od bolesti a pomoci k nvratu do bnch dennch innost. A u se jedn o pote obecn, degenerativn povahy, anebo o stav po operaci na vnitnch orgnech, nhrad kyelnho nebo kolennho kloubu nebo razu, respektive zlomenin kost od zpst po doln konetiny. Pravideln cvien pod odbornm dohledem pak seniorovi dodv nejenom slu tlesnou, ale velmi vnmme i pozitivn efekt pohybu na jeho psychiku," vyjmenovala hlavn fyzioterapeutka FYZIOklinky Iva Blkov.

Nemn dleit je u starch osob tak jejich aktivizace, tzn. motivace k rznm radostnm innostem. "Peujeme o zdrav tla i due. Pokud to zdravotn stav klienta dovol, navtvujeme divadla, cukrrny nebo si jen povdme, vzpomnme na rzn ivotn situace, zkrtka seniorovi vnujeme spolen as, kter socializovan lovk potebuje. I prost prohlen fotek, by se to lidem me zdt nepodstatn, m velk vznam pro psychick zdrav seniora. Pi rozhovorech cvi svou mysl a pam, vybavuje si napklad jmna lid, nzvy vesnic, rozdly kultur, to ho nut bt bdl k souasnmu ivotu," uvedla Anna Jasn.

Stle vt oblib se mezi seniory t tak "lba ps lskou". "Canisterapie s na fenkou velmi asto rozjasn tv starho lovka, kter vlastnil pejska a pro svj fyzick stav u se o novho neme starat. Spolen venen terapeutickho psa je vborn pro poslen hrub motoriky klienta a rehabilitan psob mimo jin i hlazen srsti, kter nejen dky vy teplot uvoluje klouby revmatick ruky, zvyuje citlivost prst, a tedy prodluuje funkci ruky," dodala Iva Blkov.

Ve zprv byla vyuita data Asociace poskytovatel socilnch slueb (APSS), Ministerstva prce a socilnch vc (MPSV), Charity R, Institutu sociln prce a iniciativy Peuj doma.
Elika Crkovsk