Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.03 - PRAHA:Pylov sezna odstartovala. I kdy dky del zim letos zaala o nco pozdji ne v pedelch letech, alergici u jej nstup pociuj. Bhem asnho jarnho obdob ... (vce >>>)
Mgr. Petra urkov

23.03 - BOHUMN:ra plateb mstnch poplatk sloenkou pomalu kon. Bohumn proto na mstskm webu testuje novou elektronickou slubu Portl obana, kter umon platit poplatky ... (vce >>>)
Jana Kontkov

Zasmjme se
10.04 - Sed otec se synkem v tramvaji a dr ho na kln. Pistoup mlad pvabn dma. Otec povd: Pepku, bu dentlmen a nabdni t slen msto!

Propna! zvolal cestujc ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
10.04 - V tomto msci jest obyejn mnoho silnch vtr, nato hned snh, d鹻, kroupy, slunenost a protoe stle promniteln povt, e se sotva v celm roku takov nalz.
Rann ... (vce >>>)
Danka

Dobr rady
10.04 - 10. Kdy nemete usnout, zkuste na chvilku vstt a njak se zabavit.

9. Vyberte si dobrou matraci, ideln pizpsobenou vaim zdm.

8. Chote spt v pravidelnou hodinu.

7. ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
01.03 - Praha:Polovina lid s glaukomem o sv nemoci nev - a hroz jim oslepnut! Patte mezi n? Zelen zkal neboli glaukom sami nepoznte.

Postupn odumrn vlken zrakovho nervu probh bez bolesti a zpotku i bez zhorenho vidn, proto o sv nemoci a 50 % pacient nic netu. A prv v tom spov nebezpe on choroby, kter me skonit i slepotou! Odhalit zvanou nemoc ovem doke specializovan vyeten. Nechte si zkontrolovat zrak bhem Svtovho tdne glaukomu.

"Tich zlodj zraku." Tak se asto pezdv zkenmu onemocnn, kter bylo v esk republice v roce 2018 leno u celkem 384 406 pacient. Poet lid zasaench zelenm zkalem pitom stoup. Zatmco v roce 2010 trplo glaukomem 60 milion lid na svt, v roce 2020 in odhad 76 milion a prognzy pro rok 2040 hovo dokonce o 111 milionech nemocnch!

Vy nitroon tlak lovk nect
Udv se, e s glaukomem se l 1 a 5 % lid. Bohuel u sti populace nen zelen zkal rozpoznn, a tud ani len. Pitom nelen glaukomov onemocnn je celosvtov druhou nejastj pinou slepoty. Na potku pot stoj zven nitroon tlak, kter postien lovk nijak nepociuje. Normln nitroon tlak (od 10 do 20 mm Hg) je dleit pro sprvnou funkci oka a pro zachovn dobrho vidn. Pokud je vysok, hroz riziko postupnho odumrn vlken zrakovho nervu, je penej zrakov informace ze stnice do mozku. V ppad jejich pokozen dochz k sten nebo dokonce pln ztrt zraku – a navc je tento stav nevratn. Slepotou zpsobenou nsledky tto on choroby trp v souasnosti a 4,5 milionu lid na svt.

Glaukom me zashnout i vs...
Vznik glaukomu vrazn ovlivuje genetika, proto pokud se v rodin toto onemocnn ji vyskytlo, bute zvlt ostrait. A polovina nemocnch m alespo jednoho rodie postienho zelenm zkalem. "Rozvoj zelenho zkalu me ovlivnit nejen ddinost, vce ohroeni jsou jm tak diabetici," vysvtluje MUDr. Eva Jerhotov, Ph.D. z On kliniky NeoVize Praha. Podstatnm rizikovm faktorem je t pibvajc vk; glaukomem trp nejastji lid nad 65 let. asto se ovem objevuje i u lid ve vku 40-50 let. A bylo by myln se domnvat, e mlad populace se onemocnn netk. ";Pravda je takov, e glaukom se me objevit i u dt. Jedn se asto o vrozen formy onemocnn, mnohdy s genetickm podkladem. Ale i mlad dospl mohou mt urit formy glaukomu - napklad glaukom pigmentov, kdy prmrn vk v dob diagnzy bv okolo 30 let," uvd MUDr. Marek Fichtl, prezident esk glaukomov spolenosti (www.glaukom.cz).

Zkladem je prevence!
Pokud lovk postien glaukomem pozoruje zhoren vidn, jedn se ji o pozdn pznak nemoci. V tto fzi je u nevratn pokozeno vce ne 40 % vlken zrakovho nervu. Navc i pacient s vrazn pokroilm zenm zornho pole me mt dobrou centrln zrakovou ostrost, take si problmu sm nevimne. "Bohuel se glaukom me rozvjet bez pznak a ne se onemocnn diagnostikuje, mohou se rozvinout zmny zrakovho nervu a zornho pole," upozoruje MUDr. Fichtl z esk glaukomov spolenosti. Jakmile dojde ke zmnnm zmnm, nelze stav ji vrtit zpt, proto je velmi dleit zachytit onemocnn vas. Stejnm pilem prevence glaukomu tedy zstvaj pravideln prohldky u onho lkae. "Kad lovk star tyiceti let by ml absolvovat jednou za rok preventivn vyeten, zvlt pokud se glaukom vyskytuje v rodin," doporuuje doc. MUDr. rka Skorkovsk, CSc., primka On kliniky NeoVize Brno a apeluje: "Dleit je podstoupit dkladn on vyeten vetn proveden modernch zobrazovacch metod zrakovho nervu." Jeho soust je vyeten stavu oka pstrojem zvanm OCT (optick koherenn tomografie). Ten poskytuje lkam podrobn informace o stavu stnice a zrakovho nervu.

Jak glaukomu pedejt?
Akoliv glaukom stle pat mezi nevyliteln choroby, dky modern medicn lze zhorovn nemoci zpomalit a tm prodlouit pacientm kvalitu ivota - i proto je dleit pijt k onmu lkai vas. Nejbnj lbou glaukomu je pravideln kapn onch kapek i kombinace rznch kapek. V ppad, e nen tento zpsob lby efektivn, lze pistoupit k laserov i chirurgick operaci oka. Tm dojde ke snen nitroonho tlaku na takovou hodnotu, kter nebude vyvolvat dal pokozen zrakovho nervu. Prv snaha pedejt pokozen zraku i dokonce oslepnut je i clem Svtovho tdne glaukomu...

Svtov tden glaukomu probhne od 7. do 13. 3. 2021

Druh tden v beznu se kadoron kon Svtov tden glaukomu, kter je spolenou akc Svtov glaukomov asociace (WGA) a Svtov asociace pacient s glaukomem (WGPC). Upozoruje irokou veejnost na problematiku zelenho zkalu a pispv tak k informovanosti o vasn diagnostice onemocnn a ochran zraku. Letos se akce uskuten ve dnech od 7. do 13. bezna. V rmci osvtov kampan probhnou tak nap eskou republikou preventivn akce pod ztitou esk glaukomov spolenosti. Vce informac o Svtovm tdnu glaukomu se dozvte www.glaucomaweek.cz nebo na www.facebook.com/glaukom.cz.

Kdy mete dorazit na vyeten?
Mezi zdravotn zazen, kde si lze nechat bezplatn zmit nitroon tlak a zjistit tak mru rizika glaukomu, pat i On klinika NeoVize Brno a On klinika NeoVize Praha.

NeoVize Praha:
Vyeten budou probhat ve vedn dny po cel Svtov tden glaukomu.
V rmci Svtovho tdne glaukomu je mon podstoupit zdarma men nitroonho tlaku a dioptri a ppadn i hrazen vyeten OCT - podrobn vyeten stnice na onm tomografu.
Pacienti se mus na vyeten v rmci Svtovho tdne glaukomu dopedu objednat: tel. 777 643 020 nebo na e-mailu: praha@neovize.cz

NeoVize Brno:
Na bezplatn preventivn vyeten me pacient pijt vjimen bez objednn 10. bezna od 13:00 do 16:00.
Vce informac na www.neovize.cz.

Vdli jste, e...
... glaukomov onemocnn m adu forem! Nejastji se jedn o primrn glaukom s otevenm hlem, kdy nitroon tekutina voln protk zornic do pedn on komory a dle do takzvanho komorovho hlu tvoenho duhovkou a rohovkou.

... u angulrnho glaukomu dochz k nalehnut duhovky na rohovku a tm k uzvru komorovho hlu (angulus = latinky hel - odtud angulrn glaukom). Nitroon tekutina neme protkat k odtokovm cestm, hromad se v oku a jej tlak prudce stoup. Tento stav me vystit a v akutn glaukomov zchvat doprovzen mlhavm vidnm a prudkou bolest, kter me vyvolvat nevolnost. Glaukomov zchvat vyaduje okamit zsah lkae a laserov i chirurgick operan zkrok, kter zabrn vzniku dalch zchvat.
Adla Steinov