Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
14.07 - Valask Mezi:Podle kalende se lto oficiln pihlsilo 21. ervna. Toto ron obdob s sebou pin nejen przdniny pro kolky, zaslouenou dovolenou, ale tak adu ... (vce >>>)
Kateina ehkov

12.07 - Havov:Kadoron przkumy sexulnho ivota, kter provd spolenost SKYN Condoms, se tradin zabvaj sexulnmi nvyky lid podle barvy jejich vlas. Letos se tak napklad ... (vce >>>)
Adam Durk

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
27.06 - Ostrava:Evropsk populace mon jednoho dne zachrn barasingy v Indii a Neplu. Ostravsk zoo je jedinm chovatelem barasing v esku a m na starosti koordinaci chovu tchto vzcnch jelen v cel Evrop, kter me mt v budoucnu dleitou roli v peit druhu.

Jelen barasinga se dnes v mstech svho pirozenho vskytu nachz ve dvou rezervacch v Neplu a celkem v 11 rezervacch ve stedn, severn a severovchodn Indii. Mimo tyto chrnn lokality se barasinga nevyskytuje. Brn mu v tom jednak pytlaen, jednak skutenost, e je to zve ijc pedevm na loukch. Jeliko jsou louky snadno pemniteln v pole, v chrnnch lokalitch jsou zastoupeny jen zdka. Vskyt jelena barasingy je proto negativn ovlivnn i zemdlstvm. Paklie tento druh ve sv domovin vymiz, lze oekvat, e se to odraz tak v populaci tygr, pro kter je barasinga jednm z klovch sloek potravy. Aby se zvila ance na peit tohoto druhu, jsou barasingy chovny tak v evropskch zahradch. "Poet jedinc ani chovatel nen ale pro zachovn druhu mimo domovinu optimln. Kupkladu na americkm kontinent ije jen velmi mal nekoordinovan populace (tajc 68 zvat). anci na peit m jelen barasinga pedevm v Evrop. Evropsk populace je jedinou populac mimo Asii, kter je dostaten velk na to, aby mohla dlouhodob prosperovat," vysvtluje vdeck pracovnk Zoo Ostrava Jan Pluhek.

A jak si evropsk populace stoj v tchto dnech?

Veker daje o evropsk populaci shrnuje Zoo Ostrava v Evropsk plemenn knize pro barasingy a prv v tchto dnech vychz jej nov vydn shrnujc chov barasing ji od roku 1919. K prvnmu lednu letonho roku tala evropsk populace 156 zvat ve 12 chovatelskch institucch. V prbhu roku 2019 se populace barasing rozrostla o 31 kolouch, zrove vak dolo k uhynut 26 jedinc. Dolo tak k pesunut tech zvat mezi institucemi. "Stvajc evropsk populace je rozttna do nkolika izolovanch std. Do dnen doby tm nedochzelo k pesunm zvat mezi institucemi, pestoe prv jimi se zajiuje pliv novch gen do stda. Tm se udruje populace zdrav," popisuje Pluhek. V loskm roce se situace evropskch chov zmnila, nebo byl pro barasingy vytvoen Evropsk zchovn program (EEP) a jeho koordinace (vetn vydvn plemenn knihy) byla svena do rukou Zoo Ostrava. "Z dat vidme, e barasingm by podobn jako u sik velmi prosplo sam stdo, kter by slouilo jako rezervor geneticky nepbuznch dosplch samc. Ti by mohli pomoci reprodukci u cel ady chov, co by v dsledku mlo pzniv vliv i na budoucnost celho druhu," dopluje vdeck pracovnk.

Chovn stdo barasing mohou nvtvnci Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava pozorovat pi projce safari expresem ve vbhu Indie.
rka Novkov