Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendula,
ztra Heman,Hermna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
06.04 - Ostrava:Provoz nemocnin kuchyn se ve FN Ostrava nesm zastavit ani v dob koronavirov krize. Navc sndan, svainy, obdy i veee pro pacienty mus respektovat rzn ... (vce >>>)
Petra Petlachov

05.04 - Praha:Sttem aktuln nazen opaten tkajc se pandemie COVID-19 jsou obzvlṻ stresujc pro klienty pobytovch socilnch slueb, jakmi jsou napklad domovy pro seniory, ... (vce >>>)
Ing. Ji Horeck, Ph.D., MBA

Zasmjme se
06.04 - Pijde pn na ad a k ednkovi:
Nezlobte se, e vs obtuji, ale nemohu u ani spt kvli t dosti, kterou jsem si ped dvma msci podal...
Ale jen klid, utuje ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
06.04 - Je-li duben bouliv, shnije kopa a mandel zplesniv.
Danka

Dobr rady
06.04 - 6. Ped spanm nepijte kofein nebo alkohol. A tak nekute.

5. Vypijte bylinkov aj. Byliny obsahuj prodn ltky, kter vm pomohou rychleji usnout i klidnji spt.

4. ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
17.02 - BOHUMN:Tm sedm milion korun rozdl v letonm roce bohumnsk radnice mezi mstn spolky a organizace. Penze pjdou nejen na jejich innost a podn akc v Bohumn, ale tak na opravy a investice. S finann injekc mohou potat kulturn spolky, sportovci i zjmov sdruen.

Letos poprv schvlilo zastupitelstvo st finann podpory u v noru, tedy s dvoumsnm pedstihem, aby nekomern organizace mly dostatek asu zajistit stavebn firmy, plnovat realizace akc a podit si vybaven pro sv aktivity.

Bohumn vyhlsil program na poskytovn dotac pro spolky i crkevn organizace pro leton rok u loni v z. V rozpotu pro n vylenil 6,8 milionu korun. "Podmnkou je, e kad subjekt mus psobit na zem msta a minimln polovina jeho len m trval bydlit v Bohumn. Termn podn byl do 20. prosince loskho roku a zaevidovali jsme 219 dost," potvrzuje mstostarosta Igor Bruzl.

Mezi deset kulturnch spolk rozdl msto 950 tisc korun. Penze pjdou napklad na innost Alma Mater, spolku Bart i Maryky. Zjmov sdruen, kam pat napklad myslivci, rybi, zahrdki i dobrovoln hasii, obdr letos od msta 560 tisc korun. "Tyto spolky maj dohromady pes 1 600 len, co svd o tom, e zjmov innost je v Bohumn velmi populrn a zapojuje se do n veejnost nap vemi mstskmi stmi," podotk Bruzl.

Dotace poslou tak na uspodn vznamnch akc v Bohumn. Radnin pokladnu to bude stt 950 tisc korun. "Letos se u ns uskuten napklad Mistrovstv Moravy a Slezska dorostu a junior v kulturistice, mezinrodn achov turnaj, tradin turnaj mistr kulenku i atraktivn koncerty v dom Pod Zelenm dubem. Po tyech letech k nm tak zavt mezinrodn fotbalov turnaj obc s nzvem Zblat, jeho se astn krom dvou tuzemskch tm i Polci a Slovci," vypotv vedouc odboru kolstv, kultury a sportu bohumnsk radnice Pavla Skokanov.

Msto podpo spolky i formou dotac na opravy a investice, a to stkou 400 tisc korun. "V kueln probhne vmna elektroinstalace, fotbalov klub v Zblat plnuje vmnu dve a bohumnt florbalist chtj doplnit posledn chybjc blok mantinel. Spolen s hzenkkami zskali i pspvek na transportn vz, kterm se dti budou pepravovat na turnaje a zpasy," dopluje Skokanov.

Dal velk balk dotac schvl zastupitelstvo letos v dubnu. Podpo innost mstnch sportovnch klub, kterch je tiaticet. "Tyto dotace jsou pidlovny na zklad velikosti lenskch zkladen a podpora je diferencovan na rekrean a vkonnostn sportovce. Radnice nyn zpracovv destky dosti a pipravuje podklady k rozdlen tm 4 milion korun," k Skokanov.
Msto pamatuje i na to, e se spolky mohou rozhodnout uspodat novou akci jet v prbhu roku, a tak dodaten termn pro podn dosti na zajitn akc je a do 31. kvtna. "Ze zkuenost pedchozch let vak vme, e dodaten pijmeme a schvlme asi jen kolem destky dost," uzavr Bruzl.
Lucie Balcarov