Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Liliana,
ztra Dorota.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
Tai a básnika

Asi pede dvma týdny jsem si hned po Taiov  píchodu všimla, e se na jeho ele  usadila starostlivá vráska, neklamný píznak toho, e Tai eší njaký problém. Byla jsem sice zvdava, co se dje tentokrát, ale trpliv jsem ekala, a Tai zane sám. Netrvalo to dlouho a dokala jsem se.

Zavrtl se na idli. „Paní profesorka íkala, my nauíme básniku!“ sdlil mi konen a upel na mne oi, aby vidl,co se mnou jeho zpráva udlá. „Aha, budete mít recitaní hodinu, e?“ zeptala jsem se. „Nooo…tak paní profesorka íkala,“ potvrdil mou domnnku Tai. „Ale íkat musí kadý!“ pronesl se stopou paniky v hlase.
„No jist, Tai! Musíte se nauit pkn pednášet a vystupovat na veejnosti!“ vysvtlovala jsem mu.
„To ne na veejnosti, to ve ída!“ rozhorlil se.
„No ale spoluáci budou jako veejnost,“ zasmála jsem se. „A máš njakou básniku?“ chtla jsem vdt.
„Neee,“ vrtl vehementn hlavou, „jen v ítanka njaký jsou.“
„Pokej, pinesu ti kníky a v nich njakou vhodnou básniku vybereme!“ slíbila jsem mu a obrátila se ke knihovn. Napadlo m, e veselé a rytmické básniky Jiího áka budou i pro Taie  to pravé.
„Aprílová škola, Kolik má Praha ví, Pro slepií kvo…“ etl si Tai názvy kníek nahlas. Název té poslední ho viditeln zaujal a chtl vdt, co název znamená. Vysvtlení ho velmi potšilo:
„Dooobrýýý! To budu vdycky íkat Nam, kdy on m hloup ptá!“
Dala jsem mu na výbr z nkolika básniek, o nich jsem usoudila, e je zvládne. Nejvíc ho zaujaly Aprílová báse o ervené Karkulce a Snný mu neboli yeti. Tu první však po chvíli vylouil s odvodnním, e se „rýmuje moc hust“ (je psána rýmem sdrueným), a zaali jsme tedy „studovat“ Snného mue. Nejprve jsme prošli text a vysvtlili si vše, emu Tai nerozuml. Byla to dv rení:„…je to skoro na tuty…“ a „…a si dají do trumpety…“. Zvlášt vysvtlení toho druhého Tai pijal nesmírn vesele. Pak jsme zaali s nácvikem.Tady ovšem nastal problém. Tai si básniku zapamatoval docela rychle, ale… jak bych to vyjádila? ...spíš obsahov, take kupíkladu
          … Umí sotva dv ti vty,
                zato loví
                mamuty…
znlo v Taiov podání:
       …   Umí jenom málo vty,
              ale loví
              mamuty…

Ve druhé sloce, která znla v originále:
       …  S prakem,
             kyjem
             nebo holí
            íhá na n u nory.
            Jednou ranou
            jich pár skolí.
            Uvaí k nim brambory….
zamnil nonšalantn „íhá“ za „eká“ a „skolí“ za „zabije“.

No a poslední dvojverší, které mlo vylíit, co by mlo udlat široké píbuzenstvo mluvího, kdy je pozve na mamutí hostinu, a které znlo:
      … a si dají do trumpety,
           a se dají do tance!
Tai prost pehodil s odvodnním:„Kdy je plná aludek, špatn skáe!“

Nakonec se mn ho podailo pesvdit, e básníka neme pebásovat, a bhem pl hodiny básniku uml, jako kdy biem mrská. Dokonce i výslovnost byla víc ne snaivá - Jií áek u nebyl „Jií“, ale „Jií“, jenom na slov „sestenice“ Tai beznadjn havaroval. Posléze prohlásil, e je to „blll… hnsný slovo“, a tak jsme ho nechali tak.

Od té doby se ho kadou hodinu ptám, jestli u byl na básniku vyvolaný.
"Ješt ne, paní profesorka volá ty, co hlásí…“
„Dobrovolníky?“
„Nooo,ty!“ pokýval hlavou.
„No a pro se nepihlásíš? Vdy básniku umíš dobe!“ podivuji se.
„Jo, dobe!“ podíval se na mne ustaran. „Já bojím, já zapomenu. Já musí pijít na tabule, ukloní se a nekývá se…“ „ To moc najednou! Nco zapomenu…jíííst!“ povzdechl si hluboce.
A tak jsem s ním ješt nkolikrát básniku „prošla“, musel stát jako u tabule, uklonit se, dívat se na mne jako na publikum… A šlo mu to dobe. Tak te ekám, kdy se konen piene se zprávou, e u to má za sebou!
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
 
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5