Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!
 
4. lekce
Panel nástroj – Guma, Plechovka, Lupa
 
Popíšeme si ti nástroje z Panelu nástroj, které pro zaátek budeme potebovat k dnešní úloze.
 
Pokud najedete kurzorem pod nkterou z ikonek, zobrazí se její funkce.
 
První dv ikonky na Panelu nástroj patí Výbru. Výbr libovolného tvaru a Výbr obdélníkem. Popis funkcí výbru si popíšeme pozdji.  První ikonka pod Výbrem libovolného tvaru patí gum.
 
Guma a barevná guma: Mae pi pekreslování obrázek, nahrazuje jej barvou pozadí. V dolní ásti pruhu nástroj je pak monost volby tloušky hrotu gumy, který je vdy tvercový.
 
Plechovka: Píkaz vyplní uzavenou oblast barvou popedí nebo pozadí.
 
Lupa: Provádí zvtšení pohledu na obrázek. Políko pod pruhem udává moné násobky zvtšení a zmenšení. Zvtšení obrázku umouje velmi jemné retušování a dokreslování obrázku. Lupa je nástroj na jedno pouití, bezprostedn po jejím uití se obnoví pedchozí nástroj.
 
 
Provete tato cviení:
První cviení
1. Otevete program Malování a upravte velikost kreslící plochy na  rozmry:
Šíka    410 pixel
Výška  560 pixel
2. Zapnte Barevnou paletu tak, aby byla viditelná v okn programu.
3. Vezmte nástroj Plechovka

4. Nejdíve kliknte pravým tlaítkem myši na lutou barvu na palet barev. Bude to barva pozadí. Pak kliknte levým tlaítkem myši na zelenou barvu, to bude barva popedí.

5. Vylijte plechovku na kreslící plochu. Nejprve pravým tlaítkem pozadí, pak levým tlaítkem myši popedí.

6. Uchopte gumu a vygumujte do zelené barvy popedí hrušku. Gumováním nahradíte barvu popedí barvou pozadí. Na stopku a list pouijte menší hrot gumy.

7. Zmte barvu pozadí na modrou vylitím nové plechovky do obrázku mimo hrušku. Pidejte gumováním do obrázku modrou švestku. 

 

Druhé cviení
Otevete novou kreslící plochu. Vezmte nástroj guma a pravým tlaítkem klepnte do barevné palety. Tím zmníte barvu pozadí z pednastavené bílé na poadovanou barvu.
Zante gumou „kreslit“ rzné smyky a áry. Guma se zde chová jako šttec, s tím rozdílem, e barvu urujete pravým tlaítkem myši. Pak do tech smyek a ar vylévejte plechovku s rznými barvami. Stídejte barvy popedí a pozadí. Pravé a levé talítko myši. Tam kde jsou smyky uzavené zstanou vybarvené. Hodn experimentujte, nebojte se piblíení vzhledu vašeho dílka modernímu a extravagantnímu umní. 
 
Cílem dnešních cviení je pochopení „vrstvy“ barvy popedí a pozadí a moností gumy. Proto si nepomáhejte pi kreslení jinými nástroji, i kdy vás to bude lákat. Postupn, jak budete ovládat rzné nástroje, získáte pehled, jak z nich získat maximum a dokáete je mezi sebou perfektn kombinovat. Vaše obrázky budou stále plnjší a lépe vypracované.
 
Tetí cviení
Francouzský malí Henri-Émile-Benoit Matisse (1869 - 1954). Maloval figurální kompozice, portréty, zátiší a interiéry, v nich se snaí pedevším o dekorativní úinek, spjící ke zjednodušení výtvarného projevu. íká se, e Matissovy obrazy jsou malé slavnosti barev. Na pelomu století vytvoil spolu s nkolika páteli skupinu fauvist.
Jeho obraz, který jsem vybrala pro tetí cviení, má název „Nahota v modrém“ a je z roku 1952.
 
1. Otevete program Malování a upravte velikost kreslící plochy na rozmry:
Šíka    318 pixel
Výška  480 pixel
2. Nastavte barvu popedí bílou a barvu pozadí modrou.
3. Zmenšete okno Malování a okno s pedlohou obrázku a ob umístte vedle sebe na monitor.
4. Vezmte nástroj guma a vygumováním bílé barvy vygumujte obrázek pesn podle pedlohy. Rozmr vaší kreslící plochy má stejný pomr stran jako pedloha, take modrá ena by mla svým umístním ve vašem obraze odpovídat originálu. 
  
Cílem tohoto cviení je hlavn posílit schopnost dívat se, vidt, procviit kopírování a kompozici námtu. Pro lepší orientaci pi umístní postavy na plochu doporuuji udlat si nejprve podle pozorného odhadu a porovnávání vzdáleností vztyné body hlavy, lokte, kolena, ader, ruky. Ty pak spojit v nártek a a pak gumováním vyplovat barvou. I kdy se to nezdá, tak úkol je docela obtíný a jeho zvládnutí vyaduje cvik a plné soustední.Vypracované úlohy vlote do Radíme si - odkaz Naše první pokusy.
 
tvrté cviení 
 
íká se, e Matissovy obrazy jsou malé slavnosti barev. I vy si nyní takovou malou slavnost barev dopejte. Pracujte pouze technikou progumování a zmnou barvy pozadí. Pracujte s jasnými základními barvami, které vidíte na paletce.
Budete malovat obrázek který by se ml piblíit dekorativnímu umní s velmi zjednodušeným výtvarným projevem.
Pro vaší inspiraci jsem vybrala další dva Matissovy obrazy s názvy Tobogán a Cirkus. Jsou pouze inspirativní, k lepšímu pochopení zadané úlohy. V ádném pípad obrazy nekopírujte, ale pracujte se svou vlastní fantazií. Nastavení velikosti kreslícího plátna nechám na vás. Nesmí být titrné, ale ani moc velké, prost pesn odpovídající vašemu námtu obrazu. Obraz ulote do formátu JPG a vlote do(v Navigaci na základní stránce vlevo nahoe) do „Radíme si“, odkazu Naše první pokusy.
 
Magdalena Vlachová

Komentáe probíhající u lekce v prbhu kurzu

Vzájemné rady a porady