Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
 
Motto:
-    Dkuji za cestu, kterou jsi šel se mnou.
-    Dkuji za ruku, která mi tak pomáhala.
-    Dkuji za naslouchání, které mi odalo mou samotu.
-    Dkuji za tvoji blízkost, která mi dala hejivé bezpeí.
-    Dkuji za to, e jsi…
 
(Rohland Leonhardt) 
 
  
 
U jste dnes nco udlali pro vaše kontakty, nkomu telefonovali, nkomu dali k dispozici své spojení? Kdo se vám ozval? Jinými slovy: U jste dnes navázali njaké zajímavé spojení? Lidé po celém svt oceují upímné známé, kteí mají podobné zájmy, udlají nco pro druhého a neoekávají hned njakou protislubu. Pro vytváení  kontakt, jejich rozvíjení a udrování a to jak v profesionálním, tak i v soukromém ivot, dnes asto pouíváme slovo "networking". Je to anglicky, zní to modern a více neutrálnji ne teba "vytváení party". Ale nenechte se klamat: networking je vícemén toté jako vytváet zájmovou skupinu nebo skupinu lidí, kteí se chtjí potkávat, pátelit se, podílet o informace a své zkušenosti.
 
 
 
Krátce eeno, potebujeme okruh  pátel, pedevším z oblasti svých zájm, a co si budeme povídat, také tak trochu naladných na naši „vlnu“. ím konkrétnji definujeme své pedstavy, tím leheji najdeme svou cílovou skupinu.
 
 
 
 
 
Networking je vlastn nco jako ping-pong.
 
Pak jsou ale rozhodující otázky: Kde a jak najdeme kontakty na lidi, kteí vyhovují našim pedstavám; na pracovišti, v klubu, na setkání pstitel orchidejí? Základním pravidlem je vlastní aktivita. My jsme se potkali na CHATu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro?  - Protoe do našeho ivota jednoho dne jednoduše vstoupil Internet
Jak?    - Nesmle, ale i drze jsme jednoho dne
                oteveli CHAT a vpletli jsme se 
               do hovoru, pozdji i do pízn…
Kdo?   -  50 + -
Kde?   - Rzn,  CHATy stejn tak jako internet
               neznají hranice, ale konkrétn  tentokrát
                v malé útulné kavárnice v Ostrav – Zábehu, dne 18. 1. 2002.
 
 
 
 
Udlejte si také as na poklábosení. Pozvánku na naše další setkání vám nabídneme vas…
 
 
Tak jako minulé pozvání bude avizováno mimo jiné i v sekci akce, srazy.
 
 
Pak u to zstane jen na vás...
 
Ludmila Holubová
 


Komente
Posledn koment: 08.04.2008  09:54
 Datum
Jmno
Tma
 08.04.  09:54 dobrk jen dotaz...