Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tatnkoviny - st sedm

 

Velmi, velmi nerada ns nechala maminka samotn jet jednou. To  musela do nemocnice, a snad z pocitu, e u se nevrt, nebo z nevysvtlitelnho rozmaru tentokrt nechala v tatnkovch rukch plnch 200,- K! V pondl odjela, mla se vrtit v ptek.

Co s tolika penzi?

Okamit jsme oba zaali nezvisle na sob pemlet. U jsme vdli, e se d t i ze zsob, a tak  prvn mylenky proudily nkam pes nvtvu drah restaurace, nebo nkupu zvlṻ drahch, a nm doposud utajovanch potravin. J jsem hlasovala pro kilo okoldy, a dv kila  bonbn. Pralinky by byly nejlep!

Tatnek se tentokrt ale postavil k problmu jako odpovdn a moudr rodi.

"okolda a bonbny, to nem dlouhho trvn. Pod chce zve. Pes by neproel, to v. U jsme to zkoueli!"

Ano, zkoueli. Vechny ti - tatnka, mne i psa - maminka ihned a  nekompromisn vyhnala do mrazu, tedy zpt k lovku, kter nm pejska velmi rd vnoval. Ml jich asi dvacet.  "Jdeme koupit kanrka!", oznmil vtznm hlasem, a j se zaala radovat a vskat.

U to ml v hlav srovnan, u vdl, kam jt, a kolik to stoj. Klec, ptk, a zrn na tden. Za tden, po nvratu z nemocnice bude snad maminka namkko z tak dlouhho odlouen od rodiny.  Urit se pak slituje, a koup dal pochutiny  do zobku nejen nm, ale i ptkovi.

Byt, do kterho jsme si pili nae zvtko vybrat, ve mn zanechal vskutku velmi znatelnou stopu. Byla  to kuchy a lonice. V kuchyni bydlel pan Frantiek s manelkou Anikou, a v lonici asi 350 kanrk. Klece byly kolem vech zd od zem a ke stropu. Nepedstaviteln kravl! A pta odr. Byla jsem zmatena. Zmatek nabyl obrovskch rozmr ve chvli, kdy mne pan Frantiek vyzval, a si vyberu.

Jak? Vdy ty ptky nebylo  mon ani spotat, nato prohldnout. Jako vdy i v dalm ivot jsem se dila vhradn citem, co nen vdy nejlep rdce. Vybrala jsem si ptka nejuboejho, nejvydenjho a bez vstavnch znak. Protoe mn ho bylo nejvc lto!

"Teho? Opravdu teho?", divil se pan Frantiek. "Bohuro, ja tu mam lepi kusky! Tu vemt si teho, ten je z vystavy .", snail se zabrnit neuvenmu vbru majitel.

J u jsem vak byla pevn rozhodnut, ptek byl smutn, jen tak sedl, a koukal - ti ostatn ltali, vskali, a byli na mj vkus pli il.

Tatnek se ustrnul nad mmi dvody, e zrovna ten a dn jin, protoe je smutn a nejkared.

Zaplatili jsme ptka, klec, pytlk zrn, a li dom. Nepamatuji se na mnoho tak krsnch chvilek, jak jsem zavala v ten den. Tatnek nesl v paprovm sku ptka, j klec. Byla jsem astn! Milovala jsem svho tatnka, milovala jsem cel svt, milovala jsem toho malho ulpnutho ptka, svt byl prost ndhern! To byly radosti, kter tatnkovi nikdy nezapomenu. Daroval mne ndhern pocity, vzcn a povznejc. Kdyby mne zahrnul dary a pepychem, urit by mn nedal tolik lsky a tst, jako teba tehdy.

Doma jsme "nainstalovali" klec, dali do nho naeho Manika, jak jsme ho poktili, a dvali se nj hodiny a hodiny.

"Je ti jasn, e bude krupice konzistence betonu? Je ti jasn, e nudle budeme opt krjet jako dort a kompoty budou nae hlavn jdlo?", sondoval situaci tatnek. Vybral si vhodn moment. Mla jsem v duice takov blaho a teplo, e mn bylo pln fuk, jestli budou zky nebo topinky.

Taky e jo. Zbylo nm pr korun, kter tatnek investoval do njakho asopisu o chovu ptk v domcch podmnkch, a cel tden jsme "vyvaovali" ze zsob, co dm dal. Nebylo to tak hrozn, jako poprv. Ale oba s tatnkem jsme v podstat byli velmi ln, i kdy bychom to nepiznali. Vyhovovali jsme si, a bez njakho delho dohadovn bylo rozhodnuto, e ndob je zbyten umvat, budeme prost tak dlouho vait, a u nezbude dn ist, a pak se uvid.

Vaili jsme, vaili. Zhruba ve tvrtek jsme ji mli k dispozici jen dva tale, dv lce a jeden hrnec. Ty jsme prbn oplachovali.

"Ztra se vrac generlmajor!", prohlsil tatnek. "Nesm ns pistihnout nepipraven! Bude se uklzet!"

Po pedbn kontrole kuchyn tatnek usoudil, e tady u klasick myt ndob nepipad v vahu. Nanosili jsme tedy vechno ndob do vany, nasypali na nho Sam, a napustili vanu vodou.

"Krsn se nm to do ztra odmo, a pak to jen oplchneme a naskldme do kredence!", pochvaloval  si tatnek svj npad.

Spokojen jsme usedli k televizi s pocitem gni.

Vtom ramocen u dve - mrjjosef!!!! Maminka se vrac!

Zstali jsme jako opaen. S tm se nepotalo! Mla pijet ztra! Nezodpovdn prim ji propustil dv! Vbec si snad neuvdomoval, e hroz smrteln zhoren zdravotnho stavu na maminky provedenm takov nepedloenosti!?

"Ahj", zahlaholila maminka ode dve. "To je pekvapen, co? Tak co, jak jste to peili?", stle s dobrou nladou maminka sundvala kabt a hrnula se do obvku.

My jsme sedli jako pibit. Nebyli jsme schopni ani odpovdt na pozdrav, nato se pohnout. V tatnkov oblieji se zraila nepedstran hrza. "Tak tohle nae veden nepeije.", vyslaly jeho oi morseovkou.

Maminka radostn vykroila k nm, a mrn se zarazila. Ano, nco nehrlo. Vude bylo absolutn ticho. U beze slova pokraovala v chzi a v kuchyni vytetila oi.

"Tato, ty chce malovat? Te?"

Kuchyka byla pln przdn. Police przdn, Skky przdn. Kamna przdn. Jak by ne, vechno bylo ve van.

K dovren zmatku se nejdve vzpamatoval Manik, a zaal vskat. Takhle se zvukov jet neprojevil! Asi radostn vtal dalho monho dodavatele zrn.

Do maminky jako by blesk uhodil. Nevcn pozvedla oi ke zdroji hluku.

Na kredenci v kleci vesele poskakoval ptek, nikde jinde vbec nic. Nepotme-li nae dv zhroucen postavy, kter oekvaly pohromu.

Maminka beze slova, beze vzdechu pokraovala v prohldce bytu. Do momentu, ne vela do koupelny byla  pln zticha. My t. 

Pohroma vak nepila. Alespo ne v podob, kterou jsme oekvali.

Ticho se neslo bytem.

Vskal jen Manik. Maminka se bez hlesu vrtila, sedla si k nm, a tup zrala do prostoru.

"Tato .", sotva slyiteln j zaustilo u rt.

Dl nic. Bylo to zejm u pes hranici chpan na maminky, nebyla schopna pout dn ze svch scn, kter mla pipraveny pro vechny situace, jen pro tuto ne.

Tie a beze slova jsme se s tatnkem zvedli, a li "umvat ndob".

Ne, maminka tam nesed dodnes. asem se vzpamatovala, ale jen do chvle, ve kter jsme s tatnkem opt uchopili ote vvoje udlost do svch rukou.

Pi inventue mamininch ok a zchvat z tatnkovch vylomenin je s podivem, e tatnek umel dv. Nebo e by ty ensk opravdu vydrely vc?

 

Dagmar JaroovKomente
Posledn koment: 31.01.2005  10:16
 Datum
Jmno
Tma
 31.01.  10:16 Marie nemm koment