Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Horymr,
ztra Bedich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

7. mimoádné vojenské cviení BABINY 2008

Klub vojenských veterán Babiny obanské sdruení se sídlem v Rýdei .7 (eské stedohoí) je zájmovou, otevenou a nepolitickou organizací, která sdruuje bývalé vojáky VÚ 6174 Litomice (7. spojovací pluk, 55. spojovací prapor) a další s obdobným vojenským zamením v minulosti. Zejména pak vojáky základní vojenské sluby, déleslouící i dstojníky (zelené i modré), kteí psobili v oblasti speciálního radiového przkumu a vyhodnocování radiové komunikace armád lenských stát Severoatlantické Aliance (NATO), umístných v Západním Nmecku, Francii, Belgii a dalších, v letech konící t.zv. studené války.
 
Trocha historie nikoho nezabije
Zaátek základní vojenské sluby byl v Litomicích 1960. Ml jsem trochu štstí, na vojenské škole do nás tloukli Morse a já v té dob jsem u uml na II. tídu radisty. Jako baant!!! Radiotechnika a to okolo byl mj velký koníek a pozoruhodn je dosud. Tak jsem se po pár dnech pihlásil, e jako to snad trochu umím. No sice jsem byl siln nervózní, ale zvládl jsem zkoušky. Tak co s ním? Po dvou a pl msíci vojny jsem skonil na Babinách. Jediný baant, take jsem odslouil skoro všechny víkendy za mazáky, kteí chodili na pivo a tahali se s místními slenami. I vánoce m tam neminuly. M to tolik nevadilo, zase pl týdne jsem se flákal po Ústí a chodil za holkama zase já jako dív, akorát obleený ve vojenském. Fakt taková podivná vojna. No a postupn na Babiny doráel zbytek dnešního uskupení veteránského.
Na tom baráku byly dv party voják, jednak radiový operátoi, kteí hlídali a seizovali kmitoet vysilae, dlali strání sluby a podobné blbinky, a ta druhá v potu ty byli radiový operátoi – gonisté. My gonisté jsme se stídali ve 12ti hodinových smnách na zamovai (goniu), který byl umístn na Dlouhém vrchu zhruba tak 500 m od baráku na Babinách - skoro nejvyšší místo Stedohoí. Zamova byla boudika se smrovými otonými anténami (znáte urit z válených film, jak Nmci hledali špiony).
 A jak to celé fungovalo. V Litomicích a jinde v okolí byly skupiny vojska, které odposlouchávaly radiový provoz armád NATO. Jeden maník odposlechu teba na frekvenci 2174 kHz našel tuhle jejich, znaky teba LJ88ZC, zavolal gonistovi (mn) na Babiny, ekl frekvenci a volaku, ty jsi si to na pijímai musel najít, v tom jejich tempu odposlechnout znaku stanice a kus jejich provozu, aby jsi vdl, e to je ona (všechno Morse) a zamit. Souasn on klíoval vysila na Babinách baráku telefonní linkou z litomických kasáren a tuto komunikaci poslouchali na goniích v Teboni, Jiíkov, Michalovcích, Královicích a Uniov a taky zamovali to co já tady. No a zase ze všech tchto gonií vrátily azimuty a v písn utajeném pracovišti v Litomicích, (tak písn utajeném, e uvnit v kasárnách byl okolo nj ješt jeden plot a strá) se to všechno vyhodnotilo. Jak? Vcelku jednoduše. Na planet, velikánské map Evropy byly vyznaeny naše gonia Warzsaw Pact, okolo nich kruh a stupn, natáhla se gumika od bodu gonia na stupe (azimut), a kde se všechny gumiky protkly, tak tam ta nepátelská stanice byla. Bylo to celé trochu o malinko sloitjší, ale k pochopení to staí.
ili jsme tam všichni zdrav pírodn, vaili si sami, asi si dokáete pedstavit jak to vypadalo. Vedle byl statek, kam se sváely tuberkulosní krávy z celého okresu a my tam chodili samozejm pro mlíko. No a co! Penz jako šlupek, já osobn bral na vojn nco k 9 stovákm, co v té dob byl nástupní plat vysokoškoláka, take docela pohoda. Paradoxn jsem na tom byl finann he, kdy jsem se vrátil z vojny. „Práce“ nás bavila, šlo nám to, tak i z velitel do toho nikdo moc nekecal. Opušáky jsme si psali sami, pro jídlo a pití se jezdilo do Ústí a Litomic, autobus nám armáda platila. Kultura – vymetaly se všechny zábavy v okolí, chodilo se pšky hrza kilometr, ale lovku holt bylo dvacet. Návraty - tma tmoucí na tch kopcích. A tma tam je dodnes, ádný svtelný smog, hvzdiky na dosah.
Nejlépe to všechno asi vyešil Emilek, zvaný dnes rýdeský. Ten se prost asi tak ti msíce ped ukonením té naší slavné války sebral a odsthoval do Rýdee k Lotce do postýlky a ml klid (no teda klid, teba se nadel více ne my). Lotka v té dob byla snad nejpknjší slena z okolí a Emilek k ní velice dobe pasoval. Pozoruhodn mu (nebo jim) ta postýlka vydrela doposud (48let!!!). Já mu íkal, a tohle praskne, tak t zavou, a budeš ernej. Kdy byl výjezd (litomická vojska mla na Babinách shromadišt), tak se muselo skoit na Pionýra, dojet do Rýdee, vzbudit, vytáhnout Emilka z krásn vyháté postýlky a mazat zase nahoru.
Zbytek druhé poloviny vojny (léto, podzim 1962) u nebyla zrovna taková jakou jsem si pedstavoval. Ústecký Jarda, se kterým to táhnu u od mateinky vymyslel nepedstavitelný sexuelní prser s jednou dcérekou snad nevyššího vojenského velitele okruhu Litomického. Tu slenu jsem mu strašliv závidl, byl to fakt pkný kousek enský. Kde asi ta holina je?
Zdrhal s ní z Babin kamsi na chatu v okolí, ani jeden z nich nikde k mání nebyl a fotík nasadil všechny dostupné páky a tch ml holt dost. Vypátralo se všechno, logicky a samozejm byl lapen a dostal na výbr - bu vojenský prokurátor a njaký ten rok si odsedt za zbhnutí z vojny pi mimoádné situace (která by se v pohod vymyslela) a nebo vypadne od voják a zbytek vojny pjde odslouit jako horník na Ostravu. Vybral si to druhé. Ani se se mnou pacholek nerozlouil. M to taky pomalu všechno pestávalo bavit, potloukal jsem po okolí, popral jsem se v Roudnici v hospod s njakým lampasákem v civilu a byl jsem taky za to fest na tvrdo zavený. Ovšem as se nachýlil a vojna skonila. Tak naslouit 5 dní za to zavení a táhnout domu do Ústí taky.
 
No a pak uplynulo dlouhých 40 rok a zaal v roce 2001 ivot veteránský. Po té strašn dlouhé dob jsme se našli a dali všichni zase dohromady, v tomto roce s osmikou je to neuvitelných 48 let. Spolek jsme dost konzervativní, všichni enatí se stejnými enami, dokonce skoro všichni bydlící tam, kde bydleli pvodn, pimen zdrávi. Já jsem holt malá výjimka, vdovec, ijící s 15ti letou vnukou. Zleva – chuchelskej, opavskej a ústeckej (já)
 
  vlevo 1960
 
  vpravo 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dost historie a k realit
Mimoádné vojenské cviení Babiny2008 !!!
Poasí je pro vojáka vc velice dleitá. íká se, e ádná válka nezaala v zim a nemám dvod tomu nevit. Ve stedu to vypadalo dost zoufale, vánice, snhu hromady i tady dole u rodného Labe. Ale ten starý fousatý pán tam nahoe docela spolehliv plní naší dlouhodobou spoleenskou objednávku. Spolehl jsem se na to. Od zahájení cviení ve tvrtek 27.3. se situace zaala rapidn vylepšovat. Ty hromady snhu spadané ze stechy, nám slouily k ekologickému chlazení piva, Bursíkovo ministerstvo by z nás mlo opravdu radost.
Nebyla to taky sranda v tom snhu lézt po stromech na natahovat anténu pro KV pes celý dvr. Na dvoe dobrých 25 cm snhu, který se pomalu, ale jist, mnil v nechutnou blátivou kaši. Ovšem po zbytek cviení to byla u naprostá pohoda a v nedli, kdy se konilo, u bylo i na kopci 15 stupínk C. Je neoddiskutovatelným faktem, e všechna naše cviení, všechny ty naše spolené akce ten pán nahoe bere ván a nikdy za celou  dobu osmi let jsme nemli špatné poasí. I kdy špatné poasí. Co to je? Jsou jenom špatn obleeni lidiky.
Stravovací a pitný reim – pro vojáka naprosto ivotn dleité.
Je-li voják hladov a izniv, nikdy neme podávat takové výkony, které se od nj oekávají. A obrana naší socialistické vlasti je jeho základní povinností. Te m napadlo, e kecám a zrovna te iji tch 48 let zpátky. Stravování – nakoupeno díve v Makru a podobných obchodech – páreky, sulcy, babiina sekaná a podobn. Ovšem základem denní krmné dávky vojáka na Babinách byla speciální pomazánka s vysokou nutriní hodnotou, která byla na místo dodána laskavostí našeho sponzora Richarda a jeho eny Lenky. Pomazánka samozejm se hodící k pivu.
 
Pivo bylo a je pedem dáno, samozejm Bezák. Ovšem pi píleitosti Mimoádného vojenského cviení Babiny 2008 bylo uvaeno a stoeno v omezeném potu pivo SPECIÁL BABINA – armádní pivo. Sbratelská špice - kuriozita, která jednou dosáhne znané ceny. Jinde nevídáno, neslýcháno! Neprodejný vzorek. Samozejm laskavostí Pivovaru Drinks Union ve Velkém Bezn.
 
Chlebíková pivovarská pomazánka a lá Bezák
Sýr EIDAM 45% - strouhaný     40dkg
Sýr NIVA – dobe uzrálá 30dkg
Šunka - jemn krájená 40dkg
Okurky – menší kostiky 15dkg
Cibule – menší kousky 2 x vtší
Feferony (beraní rohy) cca 5ks
Majonéza 35dkg
 
POZOR, milé dámy, a toto budete dlat svému milému - ádné koení se nepidává, chu pomazánky se tvoí pomocí feferonek, cibule a okurek. Niva sýr – ím více prorostlý a dozrálý, tím výraznjší chu, okurky nejlépe znojemské, dají se koupit i krájené, nálev slouí k úprav konsistence. Udlejte si ji, fakt to stojí za to, k tomu dobré pivko a vaše spolenost bude velice spokojena. Ovšem Bezáka vám k tomu takhle na dálku nedodám, kouknte se po tvái Zippicha nkde u vás po okolí.
 
Organizaní záleitosti
hned po píjezdu na barák jsme odkódovali zabezpeovací zaízení, jedinené íslo pro toto cviení si všichni dobe pamatujeme – 6174, íslo bývalého útvaru v LTM. V ádných archivech armády a jinde se o nm ovšem nedozvíte, nedotete a ani taky o nás, všechno bylo dávno nkde v SSSR stornováno, byli jsme holt vojska zvláštního urení a jsme jimi asi na doivotí.
V rohu spoleenské místnosti jsem si zaídil kancelá pro prezentaci vojska. Kontrola vojenských kníek, potvrzení o bezinfeknosti a o zdravotním stavu,  finanní bezúhonnost, výbr lenských píspvk atd. A tam m hned potkalo prvé pekvapení -  kolem dokola není signál ádného z mobilních operátor. Ale poloím mobil na stolek a hle – naskoilo logo T-Mobile. Tak zajásám a zkusím volat. Jó, jak jsem s ním hnul, vypadnul ze sít. Take fungoval jen v malinkém prostoru tak 30x30 cm.
 
       
 
Postavy mimoádného vojenského cviení
 – tak tady nás máte v plné sestav. Devt mu jako zakládající lenové Klubu vojenských veterán a jeden pijatý jako náelník spojení. Sešli jsme se a scházíme z celé republiky – Opava, Praha, Louny, Bilichov, Rokytnice, Ústí, Rýde. Rokytnický ml starosti o barák, aby ho nezboila bílá bestie, on má léto tak šest msíc v roce. Opavák se minulého cviení nezúastnil pro zdravotní problém, tak byl uvítán se všemi poctami. Bilichovský pochází z vesnice u Klobúk v echách - klidná vesnika, do které jednou silnikou pijedeš a zase tou samou cestou odjedeš. Narodil se tam, ije tam, dokonce dlal chvilku starostu. Rýdeský Emil, to je ten, kterého uchvátila Lotka a zstal tady na kopcích. Foceno ped barákem, kde voják strávil asi ta nejlepší léta svého ivota - kdy ti je dvacet nebo dvacet jedna !
 
Logistika a spojovací technika
v baráku bylo vybudováno hned po píjezdu spojovací pracovišt, kde fungovaly po dobu cviení dv amatérské stanice – OK1Bz a OK3BZ. Spojení byly zapoítávány na diplom Bezák, který Klub veterán vydává. Chodilo to z tch kopc eského Stedohoí docela špikov, je to pece dost vysoko a o naše znaky byl eminentn veliký zájem. Samozejm locator, ze kterého jsme vysílali, byl pro všechny zajímavý, ádný radioamatér tam odsud hodn dlouho nevysílal, jestli vbec nkdy spíše ne. No jo, vojenský výcvikový prostor. Locator – pro neznalé, svt z amatérského hlediska je rozdlen na velké tverce, pak menší tverce a ješt menší tverce a tmi pár ísly je definováno, odkud ta která stanice vysílá, pedává se pi spojení JO7ØBO, distri EUL, to je okres, ze kterého se vysílá. Prost byla to znalci radioamatérskými opravdu velmi ádaná EXPEDICE BABINY 2008.
 
Manaft to velice ocenil a nahoe v pate baráku bylo poád plno. Nejenom starý manaft, ale i profesionální vojáci z praporu Bechyn, které to velmi zajímalo. V pátek naveer byla pednáška OK1BZ o radioamatérském sportu, OSL lístcích a diplomech za dosaená spojení. Koníek je to krásný a taky dost duševn i finann nároný. Ono jako všechno, kdy to chceš dlat poádn. Já to zail ped pár týdny, kdy jsem skládal radiotelegrafní zkoušky – po tch letech. Vyhodnocení spojení pro diplom zvládneme snad brzo, u dobrého pivka se blb pemýšlí. Jak nkdo vtipn podotknul, léivý úinek Bezáku je práv v tom, e pi jeho pití  t naprosto nic nenapadá, takový malý duševní výplach mozku. Drátové antény na baráku byly ponechány, doufám, e to v brzké dob znovu pouijeme. V záí urit.
 
DEN „D“ + O - tvrtek 27. bezna 2008
Postupn dorazil kompletní vojenský manaft a také pizvaní hosté a vojenský kapelník Klubu veterán Herbert “Robik“ Moucha - ze skupiny Fešáci.
S tou muzikou, to byl problém a Robik mi to osvtlil. “Já to znám, kdy se po njaké dob sejde takováhle parta, tak se dva dny kecá a chlastá a pak se tetí den moná poslouchá njaká ta muzika“. Ml pravdu, prost ví. Tak nezbylo ne to vzít na povel a obas zavat „Ticho, deset minut kultury!!!“. Chvilku to fungovalo, ale fakt jenom chvilku. Pil se dobe vychlazený Bezák z toho snhu venku a taky k tomu cosi ostejšího. V odpoledních hodinách dorazil sponzor Richard s kýblem pomazánky. To by ješt šlo, ale pitáhl sebou  psa a to byl malér. To ohavné psisko nechtlo být venku a poád lezlo do baráku. Zablácený jak prase a vlítnul do kuchyn a zapatlal celou tmavou linku blátivými stopami. A ty to potom po nm uklízej a lešti. Ono je to ješt štn, štátko (50kg, 160cm). Tak to u s ním nešlo a byl vojskem tvrd vykopán ven takovým tempem, e za dvemi baráku vzal šmíru a seknul sebou na dvoe do bláta. Pohled dsný a co s ním. Já navrhoval stodolu, vdy je to pes. To nejde, on prý by venku nastydnul, nevytápná stodola!  Tak íkám Ríšovi, a si ho dá do svého nového auta. Tam by to všechno strašn zasvinil. No jó, nakonec skonil v pytli na odpadky a koukala mu z nj hlava. Pak sklapnul a byl od nj docela klid. Ml jsem ješt chu íct, e venku je velká udírna a mohli bychom tam pod ním zatopit, ale u mi to pipadalo dost blbý.
 
Pak se hrálo, jedlo, kecalo a pilo do pozdních veerních hodin. Dokonce i cosi taneních kreací. Pozd veer dorazilo vojsko z Bechyn, obleené v civilu, u mají po pracovní dob. Ten výraz m vdycky u dnešního vojska pekvapuje, ale je to normální. Jsou to prost profíci. Pivlekli nám z výstrojního skladu barety (šedivé, logistické) a hrstiku hodnostních hvzdiek. Tak jsme si na epice cosi napíchali a ze m ízením jakéhosi osudu je podplukovník. No a co, snad si to za to všechno zaslouím.
A zaalo veerní IMZ (pro ty opravdu díve narozené – armádní výraz pro Instrukn metodické zamstnání) a uili jsme se nasazovat a tvarovat barety. Budu si to pamatovat, odznak armády nad levým okem, podret prstem a hoejšek baretu si stáhnou na pravou stranu, aby se ti skoro dotýkal pravého ucha. Njak to po školení šlo, ale stejn jsme vypadali jako ruští námoníci z odského váleného lostva. Poád bylo v provozu vysílací stedisko a poád operátor val a nadával, njak blb slyšel kvli evu zespoda. Prost bojové podmínky se vším všudy. Pozd veer to vzdal a zaal pít pivo taky, co mu jiného zbývalo.
Ješt k tomu psiskovi, ped tmi dlouhými lety se u nás na baráku vyskytovalo také nkolik ps, skoro kadý voják, který táhnul z hospody, njakého okla pitáhnul. Asi voják záklaák a potulný pes mají cosi spoleného. Ale nikdy si nepamatuji, e bychom se o n njak zvláštn starali, spíše naopak. Je holt u jiná doba, znan zmkilejší.
 
DEN „D“ +1 - pátek 28. bezna 2008
Ráno snídan a njaký ten první ranní „vyprošovák“ a vyrazilo se do Hasiského záchranného sboru ústeckého kraje do Ústí – Všeboic na dojednanou prohlídku areálu. Pan velitel nám dal k dispozici dva hasie v inné slub a zaala opravdu velmi zajímavá prohlídka. Úvodem nám bylo vysvtleno, e ozve-li se tato melodie (pedvedeno), tak to je pro n pedpoplach a máme okamit zmizet ke zdi a nepekáet. íkám si, no...
Vysvtlili nám špikovou techniku, auta se hasí vodou a v hlavici smáecí kartuš, vyprošovací vozidla z hydraulickými nkami, rozvrai se speciálním nástavcem na kalené vci (stih volantu nebo pedál), protichemická pojízdná laborato. Taky trochu organizace – mají pouhé dv minuty na výjezd a to ve dne i v noci, naprosto suchý zákon, pochopiteln tvrdá fyzická a psychická píprava. Je to povolání vysoce nároné, nejsou to jen hasii, ale i záchranái. Na vedlejším obrázku kopkit vysokozdviného ebíku (90m).
Pedvedli nám oblékání do obleku, neuvitelné, bhem 4 vtein je obleen do vysokých bot, kalhot s kšandami po prsa a bundy vetn pilby. Kalhoty má u pedpipraveny na botách, boty se zipem taky  pedpipraveny.
Vnitek jsem prolezli a ven na dvr. Tam zrovna nacviovali vyprošování zranných osob horolezeckým zpsobem. Jarda byl zvdavý a vylezl za nimi nahoru. Byl lapen, uloen do speciálních nosítek, sešnrován jako mumie a snesen po lan dol na zem. Je fakt, e po této akci asi 10 minut drel hubu, co u nj je nevídaný jev. Zbytek manaftu ho ze dvora bedliv sledoval a rozhodl se udlit jednomysln extra velkou medaili za chrabrost a odvahu. Dote nevím co je to chrabrost, ale medaili urit dostane. Panáka ze zásob dostal hned, aby se trochu zmátoil. Piznal po chvíli, e to fakt nebyla sranda. Taky bylo trochu historek hasiských - nikdo nikdy si na n nestoval, akorát jednou njaký maník, který prý ze zoufalství si sám podpálil barák, e mu zachránili tchýni.
Trochu testu - jestli pak víte co je tohle ?è
 
Urit nevíte, tak to prozradím. Po kadé havárii auta, i kdy nejsou aktivovány airbagy, tak se pro všechny pípady na volant nasadí toto zaízení, které má uvnit heby, stát se me všechno. A bouchlý airbag me pizabít a nebo dorazit úpln.
 
Následovala praktická ukázka hasiských sešup, ale nám to bylo zakázáno, neudríš se a dole si zlámeš nohy. Musí se to umt, konen jako všechno. Jinak mají základní a vyšší zdravotnický kurs, potápskou techniku ovládat musí také. Mají také pro tyto úely motorovou lo a ne jednu. Pedvedli taky protipoární obleky. Nedokáu si pedstavit v tom jenom být, mít dýchací pístroj a navíc ješt pracovat. Jsou u prý dneska lepší, z Nomexu, v tom se lovk tolik nepotí a je to lehí. Mají tam i tlocvinu, musí se prost udrovat v perfektní kondici. Spát v noci meš, ale asi jako zajíc z otevenýma oima. Poád ve stehu!
Po hodin a pl se prohlídka nachýlila ke konci a došli jsme do jejich operaního centra. No a tam zaal scéná, který by ani nejlepší hoolywoodský reisér nevymyslel. Sotva jsme došli, tak bhem minuty ten pedpoplach, hasii námi prolítli a ne jsme došli z druhého patra dol, tak u oni vyjídli s cisternou a ebíkem k poáru pdy domu v Trmicích. Kdy nás vidli venku, jen od volantu zvedli ruku. To byl tedy správný závr, jen doufám, e nás nebude  nkdo podezívat, e jsme si ten cikánský barák v Trmicích nechali zapálit na objednávku v ten správný as. Tak tak jsem si je stí stail vyfotit na ulici ped hasiskou stanicí
Myslím si, e to byla jedna z nejlepších akcí, které vojsko babinské za svj dlouhý ivot vidlo. A dkujeme všem, kteí nám tuto prohlídku umonili.
 
Den ale nekonil
namíili jsme si to do Chabaovic, k mému známému, který vlastní malé, ale velice pkné museum kávomlýnk. Sbírá to celý ivot, má jich 320 kousk a nkteré velice raritní. Doporuil nám obd v hospod Zátiší, laciné a velice chutné. Kdy u jsme tam byli, tak jsme také zašli na chabaovické jezero. Je to obrovský prostor po vytených povrchových dolech, je to rekultivováno a napouští se. Rozloha 2,5x Máchovo jezero, napuštno bude pln v roce 2011. U dnes se tam kupí s pozemky, bude to jednou lukrativní místeko pro bydlení a rekreaci. Poasí bylo pohodové, jasno, pouze nad hladinou trochu mlno.
Debatíme a pišla e na Pemysla Oráe. Tak jsem se schváln zeptal, kde jsou Stadice. Skoro nikdo to nevdl, umísovali to ke Kutné Hoe, Kolínu a podobn. Musel jsem tedy do nich nalít trochu historie, Stadice jsou tady za kopcem, kdysi tam byla silnika a dneska to musíme objet. Vdycky si íkám, toho Pemysla musela knna Libuše mít moc ráda, kdy za ním jezdila a Prahy, docela flák cesty ješt dnes a dív ádné silnice, ádné cesty nebyly, jen vrný koník.

DEN D + 2  - sobota 29. bezna 2003
V beznu se chodí na Bezáka.
Pivo svtlý leák s extraktem pvodní mladiny 12 a 14%, vaený díve v beznu, kdy bylo mono vyuívat nízkých venkovních teplot a dostatku pírodního ledu.
Nkdo íká -  jen njaké to Velké Bezno, ale tudy chodily djiny.  Velké Bezno má mnoho spoleného se zámkem Konopišt a dokonce i s Prahou ( kdo nezná Chotkovy sady) a zejména pak z První svtovou válkou. Hrabnka Chotková, eská šlechtina (ofie Marie Josefina Albina z Chotkova a Vojnína ), manelka následníka trnu Františka Ferdinanda d 'Este, byla zavradna Gavrilo Principem spolu se svým manelem dne 28.ervna 1914 v Sarajevu, co bylo záminkou k rozpoutání svtové války. Celé své mládí proila na rodinném zámku ve Velkém Bezn, vdávala se na zámku v Zákupech.
 
Ráno vyráíme z tch našich kopc, kde u bylo snhu pomálu, ale a to víc bláta dol k vod. První zastavení bylo ve Valtíov u hrobu lovka, který dal Bezáku tvá spolu s „Páteli piva eské republiky.“ No a pak do našeho malého a milého pivovárku ve Velkém Bezn. ekalo nás pekvapení v podob polotmavé tináctky a ješt zbytku nefiltrované vánoní trnáctky. To polotmavé je prost malvaz, to se s niím nedá srovnat. Tradin vyrazila ást na prohlídku pivovaru, ást nás tradin zstala. Já u tam mu pomalu dlat prvodce taky, bez problému. Naše pivní pomazánka, sekaná a sulc mizela znaným tempem.
 
Fascinoval m Olda, který si do dalekých Jizerských hor nechává dováet Bezáka speciáln jen pro sebe. Pivo je také speciáln pasterizované a balené, aby tu velice náronou a dlouhou cestu na vysokohorské plán v plné kvalit peilo. Je velice zajímavé, jak dlouhodobé piti tohoto dobrého moku petvoí lovka k obrazu svému. Ne k obrazu svému, ale k obrazu pana Cipicha. Podoba je vskutku skoro neuvitelná, pi vhodném osvtlení a vhodném úhlu pohledu to vypadá daleko realistitji a lépe ne na této malé fotce. No uznejte sami.
Muzika hrála, pivo se pilo, vedli se ei, domu se nechtlo, tak to bejvá.
 
No a taky nememe opomenout Nikolku, ten sládkovský potr.
Z tisku : O fous lepší pivo", jak tvrdí slogan, bude od pli ledna vait Nikol Krmeníková v novém minipivovaru Kocour ve Varnsdorfu. Nikol, absolventka praské Stední prmyslové školy potravináských technologií, je ve svých 19ti letech nejmladší sládkovou v esku. Také její nové pracovišt drí jeden primát. Varnsdorfský Kocour ruší poslední bílé místo na správní map republiky - bude toti prvním minipivovarem v Ústeckém kraji.
Mladiká sládková Nikol smí podle zákona ochutnávat alkoholické nápoje teprve rok. Stihla za tu dobu najít zalíbení v uritém druhu piva? "Ochutnala jsem ho sice o nco dív, jako dti jsme doma dostávaly po nedlním mastném obd cucnout piva na trávení. Ale te? Nejradši si dám svtlý leák. I kdy postupn picházím na chu také nkterým speciálm, jako jsou stout, ale nebo lambic," svila se TK.
 
Rozšíení spektra oblíbených piv me být Nikol v její profesi jedin k uitku. Pivovar Kocour toti krom klasického svtlého a tmavého leáku do budoucna slibuje labuníkm i speciality v podob svrchn kvašených piv a piv vaených z jiných ne jených slad. Ani tch se Nikol nebojí, i kdy její prioritou a sládkovskou metou je zachování tradice eského piva: "Nechci, aby se všude epovalo jediné pivo od jediného obího koncernu a to pili všichni. Pála bych pivu, aby si uchovalo rozmanitost a pestrou škálu chutí a vní. A pivam bych chtla ukázat, e není dleité piva vypít hodn, ale vychutnat si ho."
Nevím tedy jaké pivko Nikolka toí ve Varnsdorfu, ale Bezák jí docela šel. Musíme se tam za ní píleitostn vypravit.
 
DEN D + 3  30.bezen 2008 a den poslední.
U se jenom pakuje, uklízí, rajóny a všichni se louí. Další, podzimní ást cviení je plánována na první záijový týden, tak jenom obnovit objednávku na pkné poasí.
Na programu cviení jsme se dost nadeli, vypila se pi píprav hromada piva, ale vojsko to jednohlasn hodnotilo jako jedno z nejlépe pipravených „Mimoádných vojenských cviení“ a lovíka potší, e se nehonil zbyten.
 
Tak zase nashledanou, kamarádi !!!!
František Bouška


Komente
Posledn koment: 25.02.2019  14:20
 Datum
Jmno
Tma
 25.02.  14:20 Morkus F Trocha vzpomnek
 27.03.  14:54 Jindra V 6174 ML radio
 06.09.  19:36 Petr Bukovsk
 24.02.  18:37 Franta
 24.02.  18:35 Franta
 20.05.  12:21 alfa V 6174 Litomice.
 09.02.  21:40 Zdenk ilar V 6174
 09.02.  20:17 Zdenk ilar
 02.11.  17:11 Dagmar Houvikov pozdrav
 21.09.  21:17 Jindich Novotn VU 6174
 01.05.  14:43 Vladimr Dvok Liejnci V 6174
 01.05.  14:37 Vladimr Dvok Liejnci V 6174
 18.04.  07:56 Lenka
 18.04.  07:55 Lenka
 18.04.  06:27 dedek autor
 17.04.  23:39 Jozef 2 Spojovac cvien
 17.04.  12:21 Vesuvanka :-)))
 17.04.  09:41 Pavel
 17.04.  08:27 Rena
 17.04.  08:05 Jitka I.
 17.04.  07:40 wiki
 17.04.  06:53 Hanka