Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sva,
ztra Leopold.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podan akce a srazy
Vypsn akc zanajc od data
Msc    Rok
Obsahujc text


Nalezen akce a srazy

Datum konn: 10.09.2018  -  01.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava Galerie Dole
ANDREA LDLOV:CO T NESEERE, TO T NESEERE
Vytv specifick druh ironick poetiky zabvajc se transformac dtskch hraek a idol v odosobnnou i dmonickch hrdin, nesoucch v sob cel spektrum negativnch zkuenost. Absolvovala praskou Akademii vtvarnch umn (atelir Kresby, kola Jiho Petrboka, atelir Socha III a atelir Malba II; studium v letech 2011-2017). V roce 2015 obdrela tet msto v Cen kritiky pro mladou malbu s pesahy a v roce 2017 se stala finalistkou Ceny EXIT 2017 urenou pro erstv absolventy vysokch umleckch kol. Vnuje se kresb, soe, instalaci a itmu objektu. Vstava "Co t neseere, to t neseere" pedstav ostravskmu publiku prce spojen s tmatem dtsk imaginace a zkosti, je se zdaj pohledem dosplosti jako triviln.
 

Datum konn: 01.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: Rande s hornou pianem a houslemi
Adresa: Dm kultury msta Ostravy
Rande s hornou, pianem a houslemi to je nzev koncertu, kterm Jankova filharmonie pispv do programu druhho ronku multinrov pehldky Polska v Ostrav.
Akci nazvanou Polsk dny v Ostrav ve dnech 28. 10. a 11. 11. 2018 pod ostravsk Centrum PANT ve spoluprci s Polskm institutem v Praze, Europe Direct Ostrava a adou dalch ostravskch kulturnch a vzdlvacch instituc.
Koncert Jankovy filharmonie, kter se uskuten 1. listopadu 2018 v Dom kultury msta Ostravy od 18 hodin, pedstav trojici mladch talentovanch hudebnk, kte spn proli stem interpretan soute podan ostravskm orchestrem. Vedle hornistky Zuzany Meierov z Prask konzervatoe a klavristy Andrzeje Molina, absolventa ostravsk konzervatoe v souasnosti studujcho HAMU v Praze, to bude i host z Polska – houslistka Roksana Kwanikowska, absolventka Hudebn akademie Fryderyka Chopina ve Varav. Na svm kont m celou dku spch z nrodnch i mezinrodnch sout (vetn naeho Beethovenova Hradce 2017). Ped koncertem jsme j poloili pr otzek.

Co Vs napadne jako prvn, kdy se ekne esk republika a Ostrava?
Prvn slovo, kter mi napad, kdy se ekne esk republika a Ostrava, je pohostinnost. Kdykoli jsem v esk republice, vichni lid, se ktermi se setkvm, jsou velmi pohostinn a ptelt, co se v dnen dob zdkakdy vid. Musm ci, e mm na vai zemi pkn vzpomnky.

Hrajete na housle, pro vlastn tento nstroj?
Mj ivot s hudbou a pozdji s houslemi vlastn zaal pi hodinch hudebn vchovy, kdy bylo zjitno, e mm velmi dobr sluch a e bych mla zat navtvovat hudebn kolu. Tam mi pak sdlili, e by pro m byly nejlepm nstrojem housle.

Na ostravskm koncert budete hrt koncert Mieczysawa Karowicze. Co tento skladatel znamen pro polskou hudbu?
Je to skladatel, kter se proslavil pedevm symfonickmi bsnmi. Je mi blzk s ohledem na jeho Houslov koncert A dur, kter zaujal svou dstojnou prvn vtou, irokou paletou barev a pknmi frzemi vty druh a konen hravost zvren sti. Karowicz znamen pro polskou hudbu hodn, a j si se smutkem pemlm nad tm, jak kompozice mohl vytvoit, kdyby se doil zralho vku (skladatel tragicky zahynul ve 32. letech pod lavinou ve Vysokch Tatrch v roce 1909 – pozn. red.). Jeho kompozici jsem si vybrala kvli emocm a vzpomnkm, kter mm s touto skladbou spojen.

Jej lska k houslm zahrnuje vedle slovch vystoupen i komorn hru a tak hru v orchestru. Kdy vchz na pdium, tak jejm nejhlubm pnm je pedn emoc ukrytch v hudb. „Chtla bych pozvat na koncert vechny hudbymilovn lidi. Spolu s dalmi mladmi umlci se pokusme pevst vs do svta hudby. Pouitm emoc penench hudbou, budeme rdi, kdy na chvli zapomenete na starosti a zpestte si kadodenn ivot. Srden vs zvu a vzte, e u se nemu dokat, a v Ostrav vystoupm,“ dodv Roksana.
Krom Karowicze zazn v programu Mozartv Koncert pro lesn roh . 2, Kalabisv Koncert pro klavr . 1 a Straussv Don Juan. Vce informac najdete na www.jfo.cz. Studenti po pedloen prkazu mohou v prodejnm mst Jankovy filharmonie (ve vstupnm prostoru DKMO vpravo) uplatnit 80% slevu na vstupnm, jeho cena zan na 120 K.
 

Datum konn: 08.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: Polsko - Skryt perly kulturnho ddictv
Adresa: Knihovna msta Ostravy, Jiho Trnky 10, Ostrava-Marinsk Hory
Srden Vs zveme na cestovatelskou besedu o Polsku, kter se uskuten ve tvrtek 8. 11. 2018 v 17 hodin v knihovn J. Trnky 10, Ostrava-Marinsk Hory.
Co je polskm lkadlem a jak skvosty naopak zstvaj stranou, se dozvte od prvodce Jiho imona.
Pipravena bude mal ochutnvka tradinch pokrm. Vstup zdarma.

Akce se kon v rmci Evropskho roku kulturnho ddictv a Polskch dn v Ostrav.
 

Datum konn: 08.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: pamtn deska
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 17.00 SLAVNOSTN ODHALEN PAMTN DESKY ZDEKU ROSSMANNOVI
Pamtn deska svtov proslulmu grafikovi, kter byl ostravskm rodkem, se bude nachzet na fasd domu Ndran 140, v nm v dtstv il. Autorkou pamtn desky je sochaka rka Mikeskov. Pamtn deska bude vnovna in memoriam archivce Blaen Przybylov. Sraz u autobusov zastvky Muglinovsk v Ostrav-Pvoze.
 

Datum konn: 13.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: leterrn veer
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 J LADISLAV KLMA
Pro literrn vdce filozof, pro filozofy zase litert, rozhodn vak jedna z nejpozoruhodnjch a tak nejsloitjch osobnost esk literrn historie, dodnes fascinujc pronikavost, s n demaskuje spoleensk pedsudky, zabhan konvence a morln pokrytectv. Provokujc solitr, originln filozof, spisovatel a dramatik v komponovanm poadu vnovanm 140. vro jeho narozen a 190. vro smrti. Veerem provz Monika Horskov.
 

Datum konn: 15.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 17.00 SOUT̮ NA SOCHU AUGUSTINA HANDZELA
Vernis vstavy soutnch nvrh a prezentace vsledk.
Pijte se seznmit se soutnmi nvrhy a modely a diskutovat se leny odborn komise o tom, kter nvrh vybrali jako vtzn a pro.
 

Datum konn: 15.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vstava
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava -Fotografick galerie
v 18.00 BEZ STANIKA Vernis vstavy Fotografick vstava s nzvem "Bez Stanika" pivd do Ostravy autory z esk republiky a Polska, jejich tvorba balancuje na hranici estetiky a v uritch momentech operuje s nevkusem. Viditeln a zcela zmrn kovitost snmk jasn naznauje, e autoi neberou sebe ani svt vn. Proto se ve sv tvorb vyhbaj dokumentu, dekadentnm zpsobem vak reflektuj sebe sama. Jednm z hlavnch motiv je prce s vlastnm tlem, kter nechyb nadszka a humor. Vystavujc autoi: Marcin Kaczor, Ji Kocin, Adrian Lach, Kateina Ssov, Adam Wiltsch, Karolina Wojtas, Ivo dek.
 

Datum konn: 16.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: komentovan prochzka
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 PO OSTRAVSKCH STOPCH LEOE JANKA
Jankovsk pou po ostravskch mstech spjatch s osobou slavnho skladatele a s vyprvnm o jeho ivot a dle. Navtvme napklad bval Nrodn dm (DJM), kde poprv zaznla v Ostrav Jej pastorkya, pozdji dal Jankovy opery. Zastavme se u bvalho hotelu Slavia na Hollarov ulici, kde se konal slavnostn banket na poest Leoe Janka po premie Kti Kabanov. Zastavme se tak u nemocnice (Kleinovo sanatorium), kde zemel. Nemineme ani msta a objekty takkajc v duchu "hommage à Leo Janek" - napklad Jankovu konzervato. Sraz ped Antikvaritem a klubem Fiducia.

 

Datum konn: 18.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vtvarn atelir
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10.00 DTSK ATELIR NA ROSSMANNOVSK TMA
Vtvarn atelir Marcely Lyskov.
Pohrajeme si s grafikou po vzoru slavnho ostravskho rodka, typografa Zdeka Rossmanna.
 

Datum konn: 20.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: diskusn veer
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 18.00 ZDENK ROSSMANN - TYPOGRAF A STRCE ODKAZU BAUHAUSU
Diskusn veer o grafikovi Zdeku Rossmannovi s odbornicemi na jeho dlo a tvorbu Bauhausu Martou Sylvestrovou a Marktou Svobodovou.
Slavn ostravsk rodk Zdenk Rossmann (1905-1984) za prvn republiky psobil ve svtoznm architektonick kole Bauhaus. Zsadn je jeho odkaz v typografii, plaktov tvorb a kninm designu 30. let a obdob brnnskho Devtsilu. Cenna je tak jeho povlen tvorba, kdy se vnoval vtvarnm pravm knih a katalog, instalacm vstav a muzejnch expozic a psobil tak jako nmstek generlnho komisae pro Expo 58 v Bruselu, kter se stalo triumfem pro eskoslovensk umn. Moderuje Libor Magdo.
 

Datum konn: 22.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava -Fotografick galerie
v 19.00 MK9 (CAN), RUSALKA (CAN), SRAZ PESPOLNCH (PAREGORIK, DA, SAKI)
MK9 - enfant terrible a legenda americk noisov scny Michael Nine, toho asu na evropskm turn, doprovzen hrkou na elektroniku a teremin. Projekt se sna pochopit iracionln povahu chovn a motivac lidskho druhu. Vystoupen zahrnuje pedtoenou i naivo procesovanou zvukovou i vizuln sloku. Kate Rissiekov pochz z Vancouveru a od roku 2007 vystupuje pod nzvem Rusalka. S vyuitm tereminu a dal elektroniky dosahuje Rusalka viscerlnch zez v przkumu podvdom a temn podstaty lidsk pirozenosti. Pohybuje se mezi pnou a transcendenc, mezi surovou elektronikou a terickm uchopenm elektromagnetickch vln tereminu.
 

Datum konn: 25.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: vtvarn atelir
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava
v 10.00 JINAN A SPOL... ANEB VROBA STNTKA NA LAMPIKU
Literrn-vtvarn atelir povede Elli Motlov.
 

Datum konn: 30.11.2018
Okres: Ostrava
Nzev: koncert
Adresa: Antikvarit a klub Fiducia Ostrava -Fotografick galerie
v 19.00 ROVAR17 (HUN), L*MBIK (HUN)
Koncert ve Fotografick galerii Fiducia.
Dv vrazn akvizice maarsk elektronick experimentln scny. V jejich eklektick, avak skvle gradovan produkci jsou vrazn znt vlivy temnho ambientu, techna, psychedelick hudby i musique concree.