Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Marie Zieglerová: Jen plechová bedýnka

- aneb mnoho let zkušeností

 

Bejvávalo – rok 2000


Tak u zase sedím ped tou kouzelnou skíkou, i kdy jsem si ješt vera umiovala, e se na ni ani nepodívám, nato abych z ní utela prach nebo, nedejboe, ji stisknutím tlaítka uvedla v ivot! Co mi udlala? Neposlouchá, dlá si co chce! Tak, to jsem si ulevila, jene je mi to houby platné, jestli si zase zane.


V „poítaové“ škole se nás snaili pesvdit, e máme co do inní jen s plechovou krabicí zaplnnou ipy a drátky. e se jí nemusíme bát, e staí jen vdt, na kterou klávesu klepnout, co se nám nkolik týdn snaili vtlouct do hlavy. No a v tom to nejspíš vzí! Na kterou klávesu klepnout?! Poíta to ví zcela pesn, se mnou je to horší, a tak mi to dává pkn najevo. Hnedle se mi ztratí njaký obrázek, uteou mi písmenka ze stránky, v souboru nenajdu, co potebuji, zato si tam trní všelijaké záhadné zkratky a nikdy nevídané ikonky…


Co provedl onehdy, to u opravdu pesáhlo všechny meze. Kdy jsem otevela galerii klip, které potebuji pro svoji „práci“, nestaila jsem se divit. Ješt donedávna ve všech kategoriích velmi slušn zaplnná zela absolutní prázdnotou a škodolib oznamovala, e nebyly nalezeny ádné klipy, které by odpovídaly mému poadavku, a e mám zkusit kartu s jiným médiem. Bezmocn jsem jen zírala. Proboha, kam se podly ty tisíce obrázk peliv doplované z internetu?! A co je to to médium?


Psychicky otesená, málem v šoku, jsem pípad pedala do zkušenjších rukou svého mue, který doposud vdycky dokázal napravit jakýkoliv mnou zpsobený nejen poítaový zádrhel. Klepl semhle a támhle, otevíral jedno okno za druhým a – našel! Trnily si pkn pohromad pod rznými kódy s šestimístnými ísly v základním souboru a pedvádly se jen v malém náhledu, kdy je lovk donutil k odhalení totonosti.


Celý den jsem strávila jejich prohlíením a vybíráním. Ne všechny se mi hodí, ne všechny se mi zamlouvají, nkteré jsou vysloven škaredé. Popsala jsem nkolik stránek kódy vybraných klip, promnula si unavené, oteklé oi a s uspokojením si šla kolem plnoci lehnout. Zítra! Zítra si je pkn importuji do nových kategorií v galerii! Jo, houby s octem! A to se tváily, e spolupracují, poslušn se nechaly oznait a importovat, dokonce se v té galerii ukázaly, jene! Jene stailo kategorii na pár vtein zavít a byly pry!


Ne ne, nikdo mi nenamluví, e poíta je JEN plechová bedýnka s nkolika ipy a drátky! Je to pkn mazaná potvora, která si ije vlastním ivotem a ídí se vlastním rozumem. Kdy jsem o tom ítávala ve scifi povídkách, bavila jsem se tou pedstavou. Te u mn to tak zábavné nepipadá.

 

 

Nedávno – rok 2012

 

No jist, uednická léta jsou za mnou, ale rozhodn netvrdím, e jsem vyuená, i kdy tch pár uplynulých let s plechovou bedýnkou bylo vtšinou pouných, ale i docela zábavných, pominu-li neekané „pády“ uprosted rozepsané vty, kdy se o mne pokoušel infarkt a ped oima jsem mla erno nejen z erné obrazovky. To se asem vyešilo, v bedýnce se leccos vymnilo, za kamaráda dostala nejen výkonnjší procesor, ale taky kvalitnjší modem, pidaly se rzné programy, take kdy „nco“ nepijde z venku, je to u jen na mn. Pouena maléry, klikám vtšinou uváliv. Vtšinou…?!


Kouzelnou skíku pravideln zvení i zevnit zbavuji prachu a je první, komu ráno stisknu to správné tlaítko a pak naslouchám tichému šumní, které posléze vygeneruje modrou plochu s bílým pozdravem: VÍTEJTE. To ji pak pohladím a eknu – taky t vítám.


Ráda se denn takto nechávám vítat. Projdu se stránkami oblíbených web, toulám se po celém svt, ani bych vystrila nos za dvee. Dozvídám se sice vci, které mi rozhodn dobrou náladu nepinášejí, ale je dost i tch dobrých zpráv, které mne utvrzují v pesvdení, e – eeno s R. Rollandem – „dobrý lovk ješt ije“!


Plechovou bedýnku mám ve velké úct a mám ji ráda, uiten mi napluje as „prací“ nad korekturami a pináší uspokojení, kdy se mi podaí fotokolá, která coby ilustraní foto doprovodí text nkterého z autor CF+ e-magazínu.


A závrem?

Plechová bedýnka je z technického hlediska jen „pár ip a drátk“, ale z pohledu lovího je kamarád z nejvrnjších. Urit se mnou souhlasíte…


Další lánky autorky:

Babibajky - 1