Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vavinec,
ztra Zuzana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pálení arodjnic
 
Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. kvtna, kdy se slétají arodjnice, se blíí. V dnešní podob je tento svátek spíš karnevalem pro obveselení a píleitostí k opékání but.

Podle dávných pranostik se tuto magickou noc slétají na sabaty arodjnice. Na ochranu ped nimi pak lidé kropili domy svcenou vodou, hlídali dobytek a pálili na vyvýšených místech ohn. Práv tento zvyk nám zstal a 30. dubna zahoí na ad míst vatry, u nich se mete pobavit.
 
Od stedovku se vilo, e existují dny, kdy mají neisté síly vtší moc ne jindy. Takovým asem byla práv filipojakubská noc, dle Kelt jde o radostný svátek Beltine. Zvlášt staré eny byly podezívány ze spojení s áblem a ped uhranutím jimi se venkované bránili rznými praktikami. Ped vrata domu i chléva se napíklad poloily narýpané drny. Díve ne mohla arodjnice vstoupit do stavení, musela všechna stébla pepoítat, co jí trvalo a do rána, kdy její zlá moc pominula.

Domy se kropily svcenou vodou, ped vrata se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se arodjnice poranila.

Mládenci také na zahnání arodjnic práskali biem nebo stíleli z pušek.

Na ochranu ped zlými silami se na vyvýšených místech zapalovaly ohn, z kterých se postupem asu stalo povstné "pálení arodjnic".

Pesnji v pedveer ohových slavností obcházela mláde jedno hospodáství po druhém a sbírala devo. Na ohe bylo teba shromádit devt druh deva a nikdy nesml chybt jalovec.

Hranici s panákem, znázorujícím arodjnici, zapaloval vdy mu, který se ve vsi poslední oenil.

Aby se vesnici vyhnul poár, muselo kolem ní zaplát sedm oh.

Od dohoívajících polen se pak zapalovaly pochodn, se kterými chodili lidé do okolních luk a polí. Tam s nimi tanili a zpívali, aby zahnali temné síly.
 
Název "noc arodjnic" vznikl z povry, e se v tento den slétají na koštti ze širého dalekého okolí všechny arodjnice na tzv. sabat, o nm volí svou královnu, která pak vládne hostin a tanci. Lidé vili, e se tyto arodjnice po hostin promovaly ve zlá zvíata a vyprávly si, co všechno zlého se jim za poslední rok podailo natropit.

Další povra zase praví, e o plnoci ped svátkem svatého Filipa a Jakuba se otevírá zem a vydává své poklady. Je však nutné mít pi sob kvt kapradí, svcenou kídu nebo hostii.
 
Tak doufám, e jsem vás patin naladila. Já u te musím bet, ješt jsem neoprášila smeták, nevyídila si letecký prkaz arodjnic a nerozeslala všem vrným drukám pozvánky na slet. Snad m konen letos zvolí a já si budu moci zapt jako Kleopatra: "Te královnou jsem já!"
 
Leona Dopitová
 
 


Komente
Posledn koment: 30.04.2022  19:24
 Datum
Jmno
Tma
 30.04.  19:24 Jaroslava
 30.04.  11:18 Von
 30.04.  10:03 Pemek