Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vavinec,
ztra Zuzana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Máme rádi zvíata…
 
Máme rádi zvíata, zvíata, zvíata,
Protoe jsou chlupatá a mají hebkou srst.
V zoologické zahrad, zahrad, zahrad
Nehlate lva po brad, ukousne vám prst.


Nedávno na stránkách našeho magazínu zaal úspšný seriál, do kterého pispíváte svými píbhy. Seriál má název "Máme rádi zvíata...". Jak bude dlouho trvat, bude záleet jen na vás tím, e se rozpomínáte a budete nám posílat své píbhy (info@seniortip.cz). Nejedná se o odborné texty, ale jen o veselé i neveselé, zajímavé píbhy o zvíátkách a zvíatech kolem vás.

Zde je další váš píspvek…
 

JAMALA WILDLIFE LODGE
 
Skoro dva roky jsme si s páteli slibovali, e k výroí našich  svateb, musíme vymyslet nco speciálního, na co budeme  dlouho  vzpomínat. Blíilo  se naše  45. a známých 40. výroí. Spolen  jsme si vychválili do nebe naše  dlouholeté pátelství.
 
Nebyl to výlet z našeho msta, práv  naopak ‐ oslava v domácím  prostedí v Jamala  Wildlife Lodge (divoké ubytování,  neboli divoká lóe) v canberské zoologické zahrad. Momentáln  nejvyhledávanjší atrakce v Canbee i v Austrálii.


S kamarádkou  jsme  se do Zoo dostavily pro  nabídku jedné noci. Vyplnily patiné  poadavky a  pekvapily naše manely.
 
Jamala nabízí tento itinerá:
1 den ‐13.30‐14.15 píjezd
            14.20 safari exkurze
            16.00 ubytování  v Jungle bungalow
            18.30 oberstvení  ped veeí
            19.15 veee (7 chod)
            22.00 odvoz zpt na ubytovnu
             
2 den‐ 7.00‐8.00 snídan
           8.00 ranní safari
           11.00 rozluka
 
Jamala vlastní  individuální  apartmány s pilehlými  zahradami. Ubytovny jsou roztroušené po pozemku.
 
Co návštvníky oddluje od divoké zve jsou sklenné okna (výlohy). Za nimi leí, nebo se promenádují divoká  zvíata a to podle poadavku zákazníka.
 
V kancelái  jsme mli ti monosti pi výbru. Kamarádka preferovala tygra a potom jí na tom nezáleelo. Já jsem do pihlášky uvedla lva, medvda, leoparda.

 
 
Mli jsme dojem, e  nás ubytují vedle sebe, ale chyba lávky. Zoologická je roztahaná, jako skoro kadá druhá. Plán byl, e a nás ubytují, navzájem se navštívíme a urené zvíe od nás nebo od nich z pokoje budeme pozorovat. Po dvou hodinovém safari jsme zjistili, e to tak  lehké nebude. Zízenec nám ukázal bungalow ve kterém budeme a kamarády odvádl z našeho dohledu. Pouze jsme si  udiven mávali. On nás však ujistil, e u veee se zase setkáme.

U domeku ekal jiný zamstnanec s kbelíkem plným nakrájených jablek. Krmili jsme medvda jablky úzkými otvory v brán ohrady. Posléze  jsme vstoupili  do luxusního bungalow v africkém stylu a jásali pekvapením. Za naším oknem, hned u obývacího  pokoje leel na zádech Malayan Sun Bear (medvd  malajský), který patí mezi menší druhy medvd.  Byli jsme z nho u vytrení i s jakou rychlostí se od krmení jablíky pesunul za sklo obývacích prostor. Mají tam pipravený útulný kutloušek s vyhíváním, hlavn pes studené  canberské noci. To, e jsme se za sklem objevili a byli jen pár centimetr vzdálení, nic neznamelo. Zrovna ml veei. Nco ostrými dlouhými  drápy dlabal z plastické trubky, posléze z plastické flašky.  Vedle nho se válela mraená ryba, které  si zatím nevšímal. Bylo tam více nabídek a méa všechny postupn likvidoval. Do zmrzlé ryby se dal naposled. Zejm zákusek. Byla to podívaná  k nezaplacení. Nakonec se odporouel do výbhu. Tam byly pipraveny všelijaké klády, houpaky a  vyvýšeniny s plošinami.

 
 
Medvd byl krásné pekvapení, nebo nám neekli co pro nás z tch tí nabídek vybrali. Vybalili jsme kufík, uvaili si kávu a pipravili se na odpoinek ped veeí.
 

Ejhle, kdopak se nám to objevil za oknem? Medvdice? Tak s párem  medvd jsme nepoítali. Oichala a vylízala trubky a misky po medvdí hostin.  Nic na ní chudáka  nezbylo. Chamtivý partner jí nic nenechal, zbyly po nm pouze šupiny z ryby.
 
Píbh  medvídk nás trochu zaskoil.
Medvd Arataki se narodil roku 1999 ve Wellingtonu, NZ. Kdy dospl, byl pevezen do canberské zoologické zahrady za úelem rozmnoování (breeding program).
Medvdice Otay narozená  roku 2004 se  do Canberry dostala roku 2007 z Kambode.
Arataki v krátké dob pobytu v Austrálii onemocnl rakovinou ke (melanom). Díky tomu, má ve svém výbhu mnoho úkryt. Australské spalujici slunení záení nemá slitování ani se zvíaty. Byl podroben ošetení (chemoterapii) a uzdravení  zvládl  na jedniku.
Malá Otay byla odchycena pytláky a uvznná v kleci né o moc vtší ne její velikost. Tam proila kruté  dva roky svého mladého ivota. Zachránna byla Australankou Mary Huttonovou, šampionkou o záchranu medvd, kteí jsou na pokraji vymení. Bhem její kampan se jí podailo zachránit skoro 1000 malajských i jiných druh medvd od hrozné pedasné smrti.
Plánované  se podailo a partnerm se po ase  spoleného ití narodila malá medvdice Mary, jménem po maminin osvoboditelce. Ta je nyní souástí programu rozmnoování v sydnejské Taronga Zoo.

 

Hraví medvdi  poskytují  potšení návštvníkm v canberské zoologické zahrad ji nkolik let.

Další píbh  se toí kolem leoparda jménem Solo a psa Zama. Pi narození Sola maminka leoparda nemla dostatek mléka k peití mláátka. Solo byl odebrán k umlému dokrmování. Aby osamlé, ohromné koce nebylo smutno, náhraku sourozence vyplnila fenka Zama. Toto neobvyklé pátelství láká návštvníky k nezapomenutelné interakci. Kadý den se mohou tyi zájemci pihlásit a absolvovat denní  procházku s tímto neobvyklým párem ráno od 9.30 do 10.30. Zvíata si spolu hrají, spí a nespustí ani na okamik jeden od druhého  svj  pohled. Bylo to úasné  pozorovat.
 
Veee  se sedmi chody  také  nezklamala. Na toto výroí svatby se jen tak nezapomene! Kamarádi mli vysnného tygra k pozorování a tak byla spokojenost po všech stránkách. Kamarádka se však dobe nevyspala, nebo líný tygr pes den spal, v noci byl aktivní, dlal povyk s opicemi z vedlejšího výbhu a z dálky bylo slyšet i ev lva.
 
Naši medvídci spali v objetí mezi plyšovými medvdy a jinými  plyšáky spokojen celou noc a my také.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.04.2022  10:21
 Datum
Jmno
Tma
 24.04.  10:21 Vesuviana
 23.04.  15:40 Pemek
 23.04.  09:38 zdenekj
 23.04.  08:43 Von
 23.04.  03:33 Ivan