Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hanu,
ztra Justna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sedím v parku na Míráku

Sedím v parku na Míráku, uívám si sluníka, vn šeík a relaxuju. Ne, e bych ešila nco svtoborného, ádná moudra, jen tak si prost vegetuju a je mi dobe. 
 
Na vedlejší laviku se usadili dva pánové a je po klidu. Kdo íká, e jsme upovídané?

Ti dva eší nejdív pracovní, pak sportovní tématiku a nakonec, jak jinak, skoní u enských. 

A mám po klidu, protoe i kdy ván nechci poslouchat, tohle se peslechnout nedá. 
„Hele, tys vdl, e Marcele je u ptaticet? Fakt jsem si nemyslel, e je to u taková stará vtev!“ 

Tak u zase, íkám si a pes tmavé brýle (díky bohu za n), se kouknu vedle. No jasn, to jsem se ani nemusela namáhat. Oba pánové s povolenými kravatami, s poínajícími pivními bíšky, kalkulace o jejich vku bych si radji odpustila. Mj, tak krásn voln plynoucí duševní pochod, se dostal do asové smyky. 

Vzpomnla jsem si, jak se vyjadovali kolegové o kamarádce, které bylo zrovna ticet. Oznaení jejího „kmetského vku“ byla vskutku barvitá. Namátkou vybírám: stará popelnice, stará vtev, celkem ucházející Stará Boleslav a konen zvukomalebná Stará Turá. 
Jim to pipadalo nesmírn vtipné, zatímco ona si to brala tuze k srdci a bylo zejmé, e je jí to hodn líto. Mn tedy také, nejen proto, e to byla opravdu dobrá kamarádka, ale hlavn proto, e já u mla tehdy ticítku dávno za sebou. A tak pomyšlení, jak budu pi oslav mých blíících se tyicátin nazývána, ve mn vyvolalo tém paniku. Uklidnily m dv vci.
Zaprvé pohled na nevinn ertující kolegy, protoe ani jeden z nich se nepyšnil postavou a tváí Adonise. A zadruhé – co kdy vymyslí pro tyicátnice pijatelnjší oznaení. Teba Stará ubova by nebyla zase tak špatná… 

Ale hovor vedle pokrauje a vrací m do reality. 
„Pedstav si, e si dala inzerát na seznamku, to jsem zvdav, koho uloví. V tomhle vku…“ 

Oba se nad tím ván zamyslí. A já taky. Vdy inzerát, ve kterých eny od ticítky výše nabízejí duševní i hmotné statky, okoenné navíc mladistvým zjevem, je jako máku. Pánové si mohou vybírat, jejich výhodou je i to, e pesto, e jsou zváni silnjší polovinou lidstva, je jich kupodivu mén ne polovina. Tak není výjimkou, e radji ne partnerku pimeného vku (mui by, moná oprávnn, diskutovali o tom, co je ten „pimený“ vk), plnou ivotního elánu, která se konen metodou omyl dopracovala k tolik oceované toleranci, vyberou sob ivotem zklamanou a osudem pronásledovanou atraktivní dvacítku. O tom, co je tolerance nemá ani potuchy, ale to pi jiných, oividných pednostech, není její problém. 

Pánové vstávají a louí se. U se tší, a se znovu sejdou, dozvídám se, e to bude na oslav narozenin jednoho z nich. A tak pemýšlím, jak mu budou kamarádi íkat. Kdybych se nestydla vloit do jejich srdeného louení, navrhla bych teba Starý Bydov nebo Starý Jiín. Pvabné oznaení je i Starý Rokytník. Ale jako nejvhodnjší, obsahující i zrnko pravdy, se mi jeví Starý Hrozenkov nebo Starý Plzenec…

 
Eva Vlachová
***
Ilustrace©František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.04.2022  12:19
 Datum
Jmno
Tma
 27.04.  12:19 von
 27.04.  10:10 Jaroslava
 27.04.  07:07 Pemek
 27.04.  00:19 Ivan