Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
20.02 - Ostrava:Lkaka pispla k odhalen vzcnho genetickho onemocnn u mlad eny. M ho potvrzeno jen nkolik lid na svt.

Do pe Intern a kardiologick kliniky FN ... (vce >>>)
Petra Petlachov

13.02 - Humpolec:Klienti SeniorCentra ze skupiny SeneCura v Humpolci a dti ze Zkladn koly Bambi se pravideln setkvaj a v rmci mezigeneranch aktivit se spolen bav a u ... (vce >>>)
Filip Moravec

Zasmjme se
28.02 - Pijde babka po dlouh dob k lkai.
"Tak co babi, e jste u ns tak dlouho nebyla?"
"le, byla jsem nemocn, pane doktore."


Jak poznte, e jste ... (vce >>>)
VZ

Pranostika pro tento den
28.02 - Je-li na svatho Romana jasn, vyjde nm roda krsn.
LenkaP

Dobr rady
28.02 - Pibvajc lta pomalu mn priority a poteby kadho z ns. A s nimi se mn i preference pi vbru obleen, mdnch doplk i bot. Prv vbr vhodn obuvi nabv s ... (vce >>>)
Zdenka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
02.12 - BOHUMN:Pro lidi pedstavuje jmel tradin symbol Vnoc, pro stromy je neptelem slo jedna. Msto proto letos pilo s pilotnm projektem na jeho likvidaci.

Odbornci museli oezat a zlikvidovat napaden vtve ze 140 strom ve tech nejvtch ohniscch vskytu tto parazitujc rostliny. Z Bohumna nakonec odvezli 250 kubk bioodpadu.

Jmel, jeden z nejrozenjch rostlinnch cizopasnk, ni stromy tm, e se napoj na jejich cvy a vysv vodu a iviny. Devinu tm postupn vyerp a ta usych. inn zbra proti nmu v podstat neexistuje. V nkterch mstech zkouej chemick postik, ten je ale ve fzi vvoje a jeho innost zatm nen jednoznan prokazateln.

"My jsme se vydali cestou oezu napadench vtv, co je nejefektivnj metoda. Dva roky jsme pipravovali projekt, kter zahrnoval i asov nronou ternn revizi strom na zem msta. Dky kotlkovm pjkm se nm na nj podailo zajistit finance prostednictvm dotace ze Sttnho fondu ivotnho prosted. Ta pokryje a 90 procent nklad," uvedl mstostarosta Bohumna Lumr Macura. Jak dodal, msto nakonec vysoutilo prce za polovinu pvodn odhadovan ceny. Za jejich realizaci zaplatilo 850 tisc korun vetn vypracovn projektu, dozoru a likvidace biologickho materilu.

Odborn firma z Albrechtic, kter uspla ve vbrovm zen, se pustila do oez letos na jae a pokraovala jet na podzim. Oetila zejmna lpy, javory topoly, vrby a akty. Posledn vtve ly k zemi na konci listopadu. "Vytipovali jsme ti nejvt ohniska vskytu jmel. Hlavn jdro se nachzelo v parku Petra Bezrue v Novm Bohumn, druhou lokalitou pak byl hbitov ve Starm Bohumn, okol potoka Bajcvky a tenisovch kurt. Tet masivn ohnisko jsme zaznamenali v okol skeoskho hbitova," doplnil Rostislav Paln z odboru ivotnho prosted a slueb bohumnsk radnice. Ozdravn kry se ale dokaly i stromy v jinch mstskch stech.

Bioodpad, kter z oez vznikl, pedstavoval 250 metr krychlovch tpky. Pro jej odvoz bylo tedy poteba 30 tatrovek. Bohumn se nyn chyst na dal fzi likvidace. "Jet v prbhu prvn etapy projektu jsme zaali pipravovat jeho pokraovn. Mme na seznamu dalch ti sta devin, kter potebuj zdravotn pi. Opt se pokusme doshnout na nkter z dotanch titul," informoval Paln. Jak upozornil, enm jmel blho je Moravskoslezsk kraj postien nejvce z cel republiky.
Jana Kontkov