Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vavinec,
ztra Zuzana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vrátka do ráje

Byla jednou jedna zahrada. Ve vtvích strom si pobrukoval vítr, v kovinách hnízdili ptáci a nad rozkvetlými kvty krouili motýli. Ve stínu barokních soch usedali s knihou básní milenci a na lavice u fontánky se scházely dámy na kus ei… To vše odvál as. Co se asi pihodilo, e zahrada zaala pustnout, kvtiny zarostly plevelem a koviny se rozrostly tak, e pekryly pstný trávník? Nezastavily se ped niím a jejich pustošení neunikly ani druhdy tak hrd vyhlíející sochy. Snad si tu jakási dobrá víla ukopla po odchodu posledního zahradníka paleek, a proto odklopýtala do vedlejší, upravené zahrady, aby si tam u jezírka ochladila potluenou noku... Nebo se jen lidé zapomnli postarat? Moná, e si mysleli, e ten kus zem nikomu nepatí. A e vlastn za tou zdí není ani moc na oích. Jak plynula léta, stávala se z pvabné zahrady zahrada tajemná, z tajemné trochu strašidelná a ze strašidelné odpuzující. Místo milenc a dam se tu zaali objevovat vyddnci, místo kvtin tu zaaly narstat haldy odpadk.

Naštstí jsou ješt lidé, kteí mají pedstavivost, vli a chu nco zmnit.
Jak se asi podivila víla, dávno ji zabydlená pod azalkovým keem v Botanické zahrad, tajná to podnájemnice Pírodovdecké fakulty! Ruch za zdí, kam obas lítostiv pohlédla se vzpomínkou na krásné chvíle, v ní urit vzbudil nadji na návrat dom. Moná, e by se nám lidem mohlo zdát, e znovuzrození zahrady trvalo ponkud dlouho. Ale vílám pece chodí as jinými cestikami.

Silné a laskavé ruce pokácely parazitující deviny, vysvobodily ze zajetí sochy i fontánku, opravily zdi, zryly pdu, zasely trávu a zasadily kvtiny. Tko u nkdo spoítá, jak dlouho se tu pipravovalo zmrtvýchvstání. S dalším jarem se zazelenala tráva, v upravených kovinách se zase uhnízdili ptáci, koruny strom šumí ve vtru. Bílé laviky zvou opt do své nárue milence a snílky, sochy našly svou ztracenou dstojnost. Kdo by neml radost z tak vydaeného díla! Zapomenuta jsou bolavá záda, zadené tísky i otlaené dlan. Vrátka do ráje se mohla otevít dokoán. Jako první jimi jist nepozorovan proklouzla ona dobrá víla. A te meme vstoupit i my.

Nevíte kam? Pece do malé zahrady zvané Zátiší, pár krok do kopeka od hlavní brány do Botanické zahrady PF UK Na Slupi v Praze 2. Jste zváni k odpoinku, zamyšlení, k setkávání a moná, kdy budete mít tu správnou náladu a trochu štstí, zahlédnete jen tak koutkem oka na trávníku mezi sedmikráskami lehounký, sotva postehnutelný pohyb. Jako by tam nkdo tanil… 
 
Od 6. do 29. kvtna 2022 si budete moct pijít prohlédnout další roník výstavy Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin.
Souástí výstavy bude i prodej sukulentních rostlin, keramických nádob a související literatury.
Vstupné: základní: 40 K, sníené: 20K
Oteveno denn 10:00 a 18:00 hod.
 
Text a foto: Eva Vlachová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 03.05.2022  22:25
 Datum
Jmno
Tma
 03.05.  22:25 Jaroslava
 03.05.  15:58 Pemek
 03.05.  12:50 Vesuviana dky
 03.05.  09:18 olga jankov